روان شناسی معاملاتی چیست؟


نظم نوین بانکداری جهانی با ورود هیئات نظارت شرعی

از آنجایی که هیئات نظارت شرعی، قلب تپنده ی نظام بانکی محسوب شده و مسئولیت بزرگی بر عهده دارد، می‌بایست صاحبنظران و علمای عالی رتبه فقهی-اقتصادی در هیئات شرعی منصوب شوند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این بخش از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی به بررسی وظایف و مسئولیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در قبال هیئات نظارت شرعی، تعیین صلاحیت اعضای هیئت نظارت شرعی، ابزارهای نظارتی هیئت نظارت شرعی و تبیین تنوع آراء هیئات نظارت شرعی می پردازیم.

وظایف و مسئولیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی در قبال هیئات نظارت شرعی

بانک ها و موسسات مالی اسلامی جهت اطمینان از اجرای روان و صحیح ابلاغیه ها و دستورالعمل های هیئات شرعی، وظایف و مسئولیت هایی به شرح زیر دارند:

 1. ارجاع کلیه مسائل و مباحث شرعی به شورای عالی هیئت نظارت شرعی

بانک ها و موسسات مالی اسلامی می بایست کلیه مسائل و مباحث شرعی دخیل در عملیات تجاری خود را برای مشاوره به شورای عالی هیئت نظارت شرعی ارجاع دهند. جهت دریافت مشاوره یا تصمیم گیری بهینه، می بایست ارجاعات بانک ها در قالب شیوه ای جامع برای بررسی مؤثر در شورای عالی هیئت نظارت شرعی ارسال شود. این ارجاعات شامل توضیح فرآیند هر عملیات تجاری، اسناد مورد استفاده و سایر اطلاعات ضروری خواهد بود.

 1. اتخاذ توصیه ها و مشورت های شورای عالی هیئت نظارت شرعی

بانک ها و موسسات مالی اسلامی موظف اند اقدامات لازم را برای اجرای توصیه ها و مشورت های شورای عالی هیئت نظارت شرعی اتخاذ کنند.

 1. دریافت تائیدیه انطباق شرعی از هیئت نظارت شرعی در مورد کلیه محصولات و خدمات قابل ارائه
 2. دریافت کتابچه راهنمای دستور العمل های انطباق با شریعت مورد تائید شورای عالی هیئت نظارت شرعی
 3. اجازه دسترسی به شورای عالی هیئت نظارت شرعی در مورد اسناد عملیات های تجاری

بانک ها و موسسات مالی اسلامی می بایست همکاری های لازم با شورای عالی هیئت نظارت شرعی جهت دسترسی شفاف به سوابق و تاریخچه عملیات های تجاری، هزینه ها، اطلاعات سپرده ها و تسهیلات، تراکنش‌ها و سایر اطلاعات مربوطه را داشته باشند.

 1. به اعضای شورای عالی هیئت نظارت شرعی حق الزحمه متناسب پرداخت شود

هیئت مدیره بانک ها و موسسات مالی اسلامی می بایست حق الزحمه اعضای شورای عالی را (از طریق کمیته حقوق و دستمزد خود) تعیین کنند. دستمزد باید مناسب، متناسب و منعکس کننده نقش ها و وظایف شورای عالی هیئت نظارت شرعی باشد.

 1. هیئت مدیره بانک ها و موسسات مالی اسلامی موظف اند به طور دوره ای گزارش عملکردهای خود را به شورای عالی هیئت نظارت شرعی ارائه دهند و به این نهاد گواهی دهد که سرمایه گذاری ها و فعالیت های تجاری انجام شده توسط بانک با دستور العمل هایی که قبلاً توسط هیئت نظارت شرعی تأیید شده است، مطابقت دارد
تعیین صلاحیت اعضای هیئت نظارت شرعی

در تعیین صلاحیت اعضای هیات نظارت شرعی، دو نکته حائز اهمیت است:

 1. اعضای هیات نظارت شرعی باید شخصیت های حقیقی باشند نه حقوقی. بنابراین یک شرکت، سازمان، موسسه یا ارگان نمی تواند هیات نظارت شرعی باشد
 2. هر عضو پیشنهادی هیات نظارت شرعی حداقل باید دارای صلاحیت یا دانش، تخصص یا تجربه لازم در زمینه های زیر باشد:

الف. علوم شریعت کلاسیک ( اصول فقه و حقوق اسلامی)

ب. علم تجارت اسلامی (معاملات اسلامی/قانون تجارت (فقه المعامله))

ج. دانش تجاری، اقتصاد و مالی نوین

از آنجایی که هیئات نظارت شرعی، قلب تپنده ی نظام بانکی محسوب شده و مسئولیت بزرگی بر عهده دارد، می بایست صاحبنظران و علمای عالی رتبه فقهی-اقتصادی در هیئات شرعی منصوب شوند.

هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سال ۲۰۲۰ پیشنهاد کرد که برای ارتقا کارایی و بهره وری، اعضای هیئات نظارت شرعی ویژگی های زیر را داشته باشد:

-- یک هیئت نظارت شرعی مستقل متشکل از حداقل سه شریعت شناس با دانش تخصصی در فقه اسلامی و دانش تجاری، مالی و اقتصاد مدرن باشد.

-- حداقل یکی از اعضا باید در همان کشور یا منطقه ای که عملیات بانکی انجام می شود، اقامت داشته باشد تا بتواند به راحتی برای مشاوره های فوری و اضطراری در دسترس باشد.

-- توانایی مکفی در درک و فهم زبان عربی

-- توانایی پرداختن مستقیم به متون حقوقی، لغات و تعلیقات به زبان عربی

-- توانایی مکفی در درک و فهم زبان انگلیسی

-- درک امور مالی، بازارها و اقتصاد مدرن

--آشنایی با شیوه های تجاری بین الملل نوین

در حال حاضر، هیچ استاندارد معینی برای تعیین صلاحیت اعضای هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی وجود ندارد. امید است در آینده و با رشد بخش مالی اسلامی، برنامه‌های تحصیلات تکمیلی با هدف خاص آماده‌سازی نسل‌های جدید دانش پژوهان در کلیه مهارت‌های لازم برای فعالیت در هیئات نظارت شرعی، توسعه یابد.

ابزارهای نظارتی هیئت نظارت شرعی

جدای از مدل‌های مختلف رصد و پالایش توسط هیئات نظارت شرعی در کشورهای مختلف، رویکردهای کلاسیکی نیز وجود دارد که شورای عالی هیئت نظارت شرعی برای بررسی و اطمینان از انطباق شرعی محصولات، خدمات و عملکرد مؤسسات مالی اسلامی انجام می‌دهند. این رویکردها " ابزارهای نظارتی" نامیده می‌شوند.

هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) سه ابزار نظارتی موثر شورای عالی هیئت نظارت شرعی را معرفی کرده است:

 1. تحقیق و تفحص در صورت های مالی و عملیات تجاری بانک ها و موسسات مالی اسلامی
 2. صدور ابلاغبه ها و دستورالعمل های مرتبط با محصولات، خدمات و عملیات های تجاری بانک به صورت دوره ای ( روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه )
 3. اعلام لغو تصمیمات، اقدامات و عملیات بانکی غیر منطبق با موازین شرعی

عدم تبعیت از فتاوای صادره هیئت نظارت شرعی، جهل و تخطی از موازین اسلامی تلقی می شود. بنابراین معقول است که اقدامات خاصی در ارتباط با عملکردهای بانکی که با فتواها و احکام اسلامی مطابقت ندارند، انجام شود.

لذا برای شناسایی ناسازگاری در انطباق عملیات های تجاری با شریعت، از ابزارهای مهمی می توان استفاده کرد. ابزارها نقش بسزایی در شناسایی ناسازگاری در انطباق با شریعت دارند و به بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی کمک می کنند تا عملکردهای خود را مطابق با شریعت انجام دهند.

جدول ۱. ابزارهای اسلامی برای شناسایی ناسازگاری در انطباق با شریعت

فرآیند غربالگری

حاکمیت شرعی

هیئت رتبه بندی

بررسی شرعی

ابزار حقوقی

حسابداری

حکم شرعی

در نظر گرفتن چرخه فرآیند غربالگری

اجرای استانداردها و دستورالعمل های حاکمیت شرعی

در نظر گرفتن عنصر انطباق شرعی در رتبه بندی

ملاحظات فقهی در روند بررسی ها

شرایط و ضوابط قراردادها

محتوای قراردادهای اسلامی

راه حل های حسابداری و حسابرسی مالی اسلامی

اصطلاحات فقهی قراردادها

ترتیب دهی قراردادها

Resource: Dwi Arsyianti, Laily,(2021)” THE ROLE OF SHARIAH SUPERVISORY BOARD IN ISLAMIC FINANCIAL INDUSTRY (CASE STUDY: IRAN, MALAYSIA, AND INDONESIA)”, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq Vol. 1 No. 1, September 2010 pp. 61-79

تبیین تنوع آراء هیئات نظارت شرعی

در بررسی فعالیت‌ها و عملکردهای تجاری توسط هیئات نظارت شرعی، ما شاهد تنوع آرا صادره هستیم. علت این مسئله، تنوع در استنباطات فقهی است. فقه، کوششی فکری و فنی برای ارائه فهم صحیح از قرآن و سنت و استخراج قوانین از آنهاست. تنوع در فقه با اجتهاد در مسائلی که حکم مستقیم آنها در قرآن و سنت ذکر نشده بود، آغاز شد.

دلایل دیگری که منجر به این تنوع آراء می گردد، روش شناسی مورد استفاده محققان در تفسیر مفاهیم دینی است.

علت دیگر، تفاوت شرایط در هنگام نتیجه گیری و تفسیر است.

صاحبنظران صنعت مالی اسلامی معتقدند که برای صدور فتاوا، دستورالعمل ها و ابلاغیه های هیئات نظارت شرعی که در سطح جهانی مقبول واقع شود، می بایست نظرات فقهی-حقوقی مختلفی بازیگران اصلی و بزرگ صنعت مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، گزارشات هیئت حسابرسی و بازنگری مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)، هيئت خدمات مالی اسلامی[1](IFSB) و مجمع جهانی فقه اسلامی به عنوان مراجع مهم حوزه مالی اسلامی، می بایست مورد توجه هیئات نظارت شرعی در صدور فتاوا و دستورالعمل های مرتبط با عملکردهای تجاری بانک ها و موسسات مالی اسلامی قرار گیرد.

منابع:

 1. Alam, M.K., Rahman, M.M., Runy, M.K., Adedeji, B.S.and Hassan, M.F. (2022), "The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality", Asian Journal of Accounting Research, Vol. 7 No. 1, pp. 2-16.
 2. Alam, M.K., Islam, F.T.and Runy, M.K. (2021), "Why does Shariah governance framework important for Islamic banks?", Asian Journal of Economics and Banking, Vol. 5 No. 2, pp. 158-172.
 3. Alam, M.K. and Miah, M.S. (2021), "Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy", Asian Review of Accounting, Vol. 29 No. 2, pp. 173-191
 4. Alam, M.K., Miah, M.S., Siddiquii, M.N. and Hossain, M.I. (2020), "The influences of board of directors and management in Shariah governance guidelines of the Islamic banks in Bangladesh", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No. 9, pp. 1633-1647.
 5. Alam, M.K., Ab Rahman, S., Tabash, M.I., Thakur, O.A.and Hosen, S. (2021), "Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions", Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 12 No. 2, pp. 258-275.
 6. Alam, M.K., Islam, M.S., Islam, F.T., Tabash, M.I., Sahabuddin, M.and Alauddin, M. (2022), "One regulator: diversified Shariah governance practices, why?", Asian Journal of Accounting Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2021-0104
 7. Al Dhaheri, Ahmed and Nobanee, Haitham(2020),” Financial Stability and Sustainable Finance”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3538328 .
 8. Al-Ketbi, Al-Yazia and Nobanee, Haitham (2020),” Islamic Finance and Renewable Energy”, A Mini-Review, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3540106.
 9. Al Mulla, Shamma and Nobanee, Haitham. (2020),”Green Banking: A Mini-Review”, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=3539125.
 10. Al-najar. (1980),” Islamic banks and their impact on the development of the national economy”,Al-muslem Al-muaser Journal, 24(6).
 11. Al-Nasser Mohammed, S.A.S.and Muhammed, J.(2017), "The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking: An attempt towards discussion", Humanomics, Vol. 33 No. 1, pp. 75-83.
 12. Arifin, M. &. (2015),” The dynamics study of regulations on syariah banking Indonesia”, International Journal of Humanities and Social Science, 30-56.
 13. Domat, C. (2018). What Is Islamic Finance And How Does It Work? Retrieved from Global Finance : https://www.gfmag.com/topics/blogs/islamic-finance-faq-what-islamic-finance-and-how-does-it-work
 14. Kachkar, O.and Yilmaz, M.K.(2022), "How diverse are Shariah supervisory boards of Islamic banks? A global empirical survey", International Journal of Ethics and Systems, Vol. ahead-of-print No. ahead-of https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2021-0195
 15. Saleh, A.O.H., Abdirasak, A., Zakariyah, H., روان شناسی معاملاتی چیست؟ Taoufiq, E.A. (2021),” Shariah Supervision Controls of Islamic Banks: A Critical Analytical Study. In: Alareeni, B., Hamdan, A., Elgedawy, I. (eds) The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries, Lecture Notes in Networks and Systems, vol 194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69221-6_120

[1] - نهاد IFSB متشکل از بانک‌های مرکزی، بانک‌های زیرمجموعه و سازمان‌های بورس از سراسر دنیا است. این مجموعه‌ها در IFSB عضویت دارند و در آنجا دستورالعمل‌ها، ضوابط و استانداردها را تنظیم می‌کنند و نهایتا پس از بررسی در کمیته‌های تحت نظارت این نهاد، به تصویب می‌رسانند. هدف اصلی این نهاد توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی است. هیئت خدمات مالی اسلامی، موضوعاتی همچون سرمایه، روش‌ها، ساختارها، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مسائل مختلف را با رویکرد اسلامی مطرح می‌کند. این که چطور بانک‌ها و نهادهای مالی را مقاوم‌تر و فرآیندهای آن‌ها را مطابق رویکردهای اسلامی سازند، تارگت اصلی نهاد IFSB است. هسته روان شناسی معاملاتی چیست؟ اولیه تشکیل IFSB بانک‌های مرکزی بودند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیانگذاران اصلی این نهاد بوده است. استانداردها، ضوابط و مقررات را عمدتا بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و بیمه‌های مرکزی وضع می‌کنند. این استانداردهایی که تعریف می‌شود، در اختیار نهادهای ناظر قرار می‌گیرد تا بتوانند از آن در فعالیت‌های عملیاتی خود استفاده کنند. استانداردها و ضوابطی را که نهاد IFSB وضع می‌کند، برای سازمان‌های بورس و بانک‌های مرکزی در کشور عضو الزامی نیست و یک حالت مشورتی و راهنما دارد؛ به عبارت دیگر، این‌ها صرفا مجموعه‌ای از راهنمایی‌هایی است که وضع و ارائه می‌شود تا هر کشور متناسب با مقررات و ضوابطی که دارد از آن در وضع مقررات خود استفاده کند.

حساب‌های‌بانکی زیر ذره‌بین شفافیت

تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری، موضوعی که در روزهای گذشته در فضای مجازی جنجال به‌پا کرد. شورای پول و اعتبار اعلام کرد ۱۰۰تراکنش واریزی و حداقل مبلغ ۳۵میلیون تومان ماهانه حساب تجاری تلقی می‌شود اما باید توجه داشت هر دوی این موارد باید با هم اتفاق بیفتد.

هرچند رئیس‌ کل بانک مرکزی اعلام کرده معیاری که تعیین‌شده، وحی منزل نیست اما بررسی‌ها برای نحوه فعالیت حساب انجام می‌شود. ابتدای فعالیت دولت سیزدهم زمانی که علی صالح‌آبادی وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد و بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد، بحث حکمرانی ریال مطرح شد؛ موضوعی که بخشی از زیرساخت تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را تشکیل می‌دهد. همچنین ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و اجرای قانون جدید چک ابعاد این پازل را تکمیل کرد که جزئیات آن در ادامه آمده است.

دولت سیزدهم به‌دنبال افزایش مالیات‌ستانی از بخش‌های واسطه‌گری، جلوگیری از فرار مالیاتی و تامین همه هزینه‌های بودجه عمومی از محل مالیات است و تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و شناسایی درآمد مودیان مالیات، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار انجام می‌شود. زمانی که اعلام شد حساب‌های تجاری از شخصی قرار است جدا شود و شورای پول و اعتبار هم اعلام کرد اگر ماهانه ۱۰۰تراکنش و ۳۵میلیون تومان واریزی به حساب انجام شود آن حساب تجاری تلقی خواهد شد برخی فعالان اقتصادی نگران شدند که چه آینده‌ای در انتظارشان است. بانک مرکزی اعلام کرده قرار است فعالیت حساب‌ها شفاف شود و فعالان اقتصادی نگران این موضوع نباشند. ضمن این‌که رئیس کل بانک مرکزی گفته قوانین مربوط به حساب تجاری وحی منزل نیست و اگر مشخص شود یک فرد فعالیت تجاری ندارد، مالیاتی اخذ نخواهد شد.


برخی حساب‌ها مانند حساب‌های متصل به کارتخوان‌ها مشخص هستند اما برخی حساب‌ها ماهیت شخصی دارند ولی فعالیت تجاری با آنها انجام می‌شود. در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، کمتر از ۱۰۰تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از ۳۵میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمی‌شود. ممکن است این سؤال و ابهام مطرح می‌شود که اگر حسابی کمتر از ۱۰۰ تراکنش داشته باشد اما مجموع واریزی به آن حساب بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، آن حساب تجاری محسوب نخواهد شد؟ پاسخ به این سوال، از این قرار است که اولا برای حساب‌های متعلق به شرکت‌ها و به عبارت دیگر اشخاص حقوقی، کلا حساب بانکی، حساب تجاری تلقی می‌شود. پس این قواعد برای حساب‌های اشخاص حقوقی برقرار نیست. دوم، حساب‌های اشخاص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده یا معرفی می‌شود، حساب تجاری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین صرفا حساب‌های احراز نشده توسط اشخاص حقیقی، مشمول این فرآیند شناسایی می‌شوند. بر اساس اعلام بانک مرکزی معامله در بورس مشمول حساب‌های تجاری نیست، همچنین اگر کسی خانه بفروشد و چند میلیارد هم به حسابش واریز شود، بازهم شامل حساب‌های تجاری نمی‌شود. صندوق‌های خانگی هم تجاری روان شناسی معاملاتی چیست؟ نیست، کار تجاری به معنی کاسبی و معاملات زیاد مالی است.


سازمان امور مالیاتی کشور در خردادو تیرامسال اعلام کرد مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احراز شده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مرداد انجام شد. در همین خصوص ۹میلیون کارتخوان، ساماندهی و ۹میلیون کارتخوان هم غیرفعال شد.


بانک مرکزی همچنین هشدار داده ملاک برای تشخیص حساب تجاری، لزوما استفاده از یک حساب نیست بلکه معیار بررسی، کدملی است. به بیان بهتر افراد ممکن است از چند حساب فعالیت تجاری داشته باشند و هیچ‌کدام از آنها به ۱۰۰تراکنش و ۳۵میلیون تومان در ماه نرسد اما آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده فعالیت مجموع حساب‌هایی که با یک کدملی انجام می‌شود، ملاک بررسی است.

علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده افراد، صرفا یک حساب نیست بلکه مبنا کدملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کدملی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰مورد و بیشتر بوده و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌شود.

مشوق‌های بانک مرکزی برای ایجاد حساب تجاری

اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک‌های قبلی و نیز بازگشت سه پنجم (۶۰واحد درصد) از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری
اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا ۴۰ درصد در رابطه با سرفصل‌های صدور انواع ضمانتنامه، حواله ها و وصول بروات
افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا پنج میلیارد ریال
افزایش سقف ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه حساب‌های تجاری مشتری، حداکثر تا ۳۰میلیارد ریال
در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد
عدم اعمال محدودیت‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب تجاری
عدم ارائه مستندات به بانک برای نقل و انتقالات حضوری تا آستانه مبلغ یک میلیارد تومان

روان شناسی معاملاتی چیست؟

مَثَلی هست با این مضمون که به فال اعتقاد نداشته باش ولی نیم نگاهی بهش داشته باش! برای آگاهی از اتفاقات مهم پیش روی خود فال روزانه را بخوانید. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

رازهای کوچک که ازدواجتان را ماندگار میکند

بسیاری از ازدواج یک تصور رویایی دارند . آنها انتظار دارند که با کسی ازدواج کنند که ذهن آنها را بخواند و هیچوقت با هم مشاجره نداشته باشند. وقتی شریک زندگیتان را ملاقات می کنید زندگی تان تغییر می کند و عشق عمیق و لذت بخشی را تجربه میکنید . این نوع عشق شما را برای همیشه تغییر خواهد داد . ما در سایت طلا چند راز کوچک برای شما آورده ایم که ازدواجتان را پایدار میکند. خود واقعی .

تبانی بازیکن نفت با پرسپولیس ثابت شد!

روز قربانیان بیشتر و جدیدتری می گیرد. فقط یادتان باشد شما که امروز در راستای احساسات رنگی تان به این قبیل تهمت زنی های بی اساس کمک می کنید، فردا باید موج سیاه جدیدی را علیه تیم و بازیکن محبوب خودتان تحمل کنید. همین قدر زشت و کثیف.

فال روزانه جمعه 25 شهریور 1401؛ غافلگیر می شوید!

هر چیزی هستید که در زندگی شما اشتباه بوده است. با این حال، تصمیماتی که با عجله می گیرید ممکن است خیلی دقیق نباشند. ممکن است مشکلات مالی داشته باشید، اما ارزش ناراحتی ندارد. امروز خیلی پرانرژی نیستید. ممکن است بخواهید تمام روز دراز بکشید و تنبلی کنید، اما این ممکن نیست. اگر صبح را با یک قهوه غلیظ و کمی ورزش شروع کنید، روزتان را نجات خواهید داد. امروز روز .

راهکارهایی برای افزایش تمرکز و نشاط

. به اندازه کافی بخوابید: وقتی هفت تا 9 ساعت خواب شیرینی را که هر شب نیاز دارید، دریافت نکنید، روز بعد گیرنده های دوپامین زیادی نخواهید داشت. یک ساعت قبل از خواب چشمان خود را از نور آبی دور کنید (مثلا نور صفحات موبایل و تبلت) و زمانی را برای استراحت خود اختصاص دهید. فعالیت های آرامش بخش انجام دهید: تنفس عمیق، حرکات کششی یا مدیتیشن به آرامش و حتی بهتر خوابیدن شما کمک قابل توجهی می .

فال ابجد امروز جمعه 25 شهریور/ موفقیت خوبی در پیش داری

داری منصرف شوی تا آسیبی متوجه تو نشود. فعلا بهتر است دست به کاری نزنی چون در موقعیت خوبی نیستی به زودی این موقعیت نیز تغییر خواهد کرد. تو دوست و دشمن زیاد خواهی داشت باید مراقب آنها باشی تا در کارت فتنه نکنند. اگر کسی تو را نصیحتی کرد آن را بپذیر. حروف ابجد فال شما : ج آ د برای نیت و مقصودی که داری عجله نکن، صبر پیشه کن تا روان شناسی معاملاتی چیست؟ به آن برسی. خداوند همه ی بندگانش را دوست دارد پس نگران .

7 راه برای لذت بردن از یادگیری و مطالعه

های جدید و بهتری در زندگیتان بوجود می آورد. کتاب غیر درسی بخوانید بخشی از مطالعات روزانه تان را به خواندن کتابهای غیر درسی متناسب با علاقمندی های خودتان اختصاص دهید . کتار بهترین دوست روان شناسی معاملاتی چیست؟ انسان است ، شما با خواندن کتاب های تاریخی و علوم و روانشناسی و غیره میتوانید دیدگاه بسیار باز تر و گسترده تری نسبت به مسائل پیرامونی خود پیدا کنید. کتاب خواندن به صورت گروهی و سپس جلساتی برای صحبت .

فال ابجد | فال ابجد امروز 25 شهریور 1401

خواهید رسید بهتر است؛ نا روان شناسی معاملاتی چیست؟ امیدی را از خود دور کنید به زودی به تمام هدف هایتان دست پیدا خواهید کرد و شادی را در زندگی تان به وجود می آورید، در امورات تحصیلی به خوشبختی دست پیدا میکنید. ابجد فال شما: آ ب آ تعبیر: طالعت روشن است. به زودی صاحب فرزندی خواهید شد که برایتان قدمش مبارک است شادی و خوشبختی را در زندگی برایتان به وجود می آورد، و شما را به مقامات بالا می رساند، اگر قصد انجام .

فال روزانه شخصی / 25 شهریور ماه + فیلم

به گزارش رکنا، از فال های رایج در بین مردم است. فال روزانه به اتفاقاتی که ممکن است در طول روز برای شما پیش بیاید اشاره دارد. فال روزانه و هر فال دیگری به طور صد درصد اشاره به تمام اتفاقاتی که در زندگی برای تان رخ می دهد ندارد. فال روزانه به متولدین ماه های مختلف سال توصیه های جالبی کرده است. فال روزانه خود و عزیزان تان را می توانید در این بخش از رکنا مشاهده کنید. در فال روزانه شما آمده .

فال حافظ امروز / 25 شهریور ماه با تفسیر دقیق + فیلم

. به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن تعبیر فال حافظ : تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد که کارهای تان به لطف خدا رونق می گیرد به شرط اینکه آیین راستی را پیشه کنید. شما در عمل خوب و بی غش از همه پیشی می گیرید و پاداش خودتان را از خدا می گیرید. به آرزوهای تان می رسید و درهای ناامیدی را یکی پس از دیگری می شکنید. قدر یار خودتان را بدانید که در این راه کمک بسیار به شما کرده است .

فال ابجد امروز / 25 شهریور ماه + فیلم

دوستی خواهید شد. پاسخگوی محبت عشق زندگی تان باشید و به ایشان ثابت کنید که شما نیز وی را عاشقانه دوست دارید. ابجد فال شما : ب ب آ تعبیر : بعدازظهر امروز فرصتی برای استراحت پیدا می کنید، از این فرصت نهایت استفاده را ببرید و خودتان را برای روزهای آینده آماده کنید. قبل از انجام هر نقشه ای، جوانب کار را بسنجید و هیچ کاری را بدون فکر و مشورت با افراد باتجربه انجام ندهید. درغیراین .

فال ابجد روزانه جمعه 25 شهریور 1401

زندگی تان به وجود می آورید، در امورات تحصیلی به خوشبختی دست پیدا میکنید. فال ابجد امروز متولدین شهریور ابجد فال شما: آ ب آ تعبیر: طالعت روشن است. به زودی صاحب فرزندی خواهید شد که برایتان قدمش مبارک است شادی و خوشبختی را در زندگی برایتان به وجود می آورد، و شما را به مقامات بالا می رساند، اگر قصد انجام معاملات پولی و مالی را دارید سعی کنید؛ به انجام برسانید که .

فال تاروت امروز / فال تاروت کبیر روزانه امروز جمعه 25 شهریور

واقعیت بیاندازید. روی اعمال خود به دقت بنگرید و اندیشه کنید. این نماد، نماینده ی زمانی است که برای خود قصرهایی در آسمان می سازید! می بایست تصمیم بگیرید که کدامیک از مقاصد شما برای پیگیری و اقدام بیش از همه مقدم تر و پرمعناتر است. عبارت شفابخش: همانطور که تاریکی و سایه های خود را تشخیص می دهم و می پذیرم، آنها قدرت خود را از دست می دهند. فال تاروت کبیر روزانه جمعه 25 .

فال حافظ امروز جمعه 25 شهریور + تفسیر دقیق

سزا نبود دل حق گزار من کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید تعبیر فال حافظ: فال حافظ امروز شما نشان می دهد از آنجا که شما انسانی هستید که نسبت به همه اطرافیان رفتاری شایسته و به جا دارید، از دیگران نیز توقعی مشابه دارید، اما بدان که کار نیک کردن برای پاسخ نیک گرفتن نیست. تو با انجام کارهای نیک وجدان خود و خدای خود را راضی میکنی، پس غصه عکس العمل های دیگران را مخور و در .

فال امروز؛ فال روزانه شخصی 24 شهریور

امروز (طالع بینی روزانه) خودتان را بر اساس ماه تولد هر روز در اینجا مشاهده کنید. فال روزانه واقعی شخصی برای متولدین 24 شهریور: امسال ارتباط تان را با دیگران بیشتر کنید. سعی کنید به پیشنهادها و نصیحت های اطرافیان تان گوش دهید زیرا می توانند راههای تازه و موثری را به شما نشان دهند. البته لازم نیست راهی را که آنها نشان تان می دهند بروید، بلکه این خود شمایید که در نهایت باید تصمیم .

فال ابجد روزانه پنجشنبه 24 شهریور 1401

فال ابجد روزانه پنجشنبه 24 شهریور 1401 فال تاروت امروز / فال تاروت کبیر روزانه امروز پنجشنبه 24 شهریور فال ابجد امروز برای متولدین ماه های مختلف امروز 24 شهریور را می توانید در این قسمت بخوانید. فال ابجد امروز متولدین فروردین ابجد فال شما: ب آ آ تعبیر: اگر تصمیم به جابه جایی و یا انجام کار جدیدی را دارید بهتر است استخاره کنید و با افراد آگاه مشورت .

فال ابجد روزانه امروز پنجشنبه 24 شهریور 1401

دستتان خواهد رسید شما می توانید خیلی زود به هدف ها و خواسته های تان دست پیدا کنید، و تمام غم و اندوه زندگی را از بین ببرید بهتر است؛ نسبت به زندگی تان بدبین نشوید و کار های تان را به طور مرتب و منظم به انجام برسانید. ♐ فال ابجد روزانه متولدین آذر ابجد فال شما::آ آ د تعبیر: از ناامیدی و اندوه بر حذر باشید و خودتان را به خداوند بسپارید. اگر هم اکنون مشکلاتی در زندگی تان .

فال روزانه شخصی/ 24 شهریور ماه + فیلم

به اتفاقاتی که ممکن است در طول روز برای شما پیش بیاید اشاره دارد. به گزارش رکنا، فال روزانه از فال های رایج در بین مردم است. فال روزانه و هر فال دیگری به طور صد درصد اشاره به تمام اتفاقاتی که در زندگی برای تان رخ می دهد ندارد. فال روزانه به متولدین ماه های مختلف سال توصیه های جالبی کرده است. فال روزانه خود و عزیزان تان را می توانید در این بخش از رکنا مشاهده کنید. فال روزانه .

فال تاروت امروز / فال تاروت کبیر روزانه امروز پنجشنبه 24 شهریور

از مردم جهان گرفته و خوانده می شود. فال تاروت روزانه یکی از مشهورترین و سرشناس ترین انواع طالع بینی و فالگیری به شمار می رود که با گسترش تکنولوژی در فضای مجازی نیز به وفور انجام می گردد. یکی از قدیمی ترین روش های پیشگویی یا الهام بخشی در تاریخ، فال تاروت روزانه بوده هست. از کارت های فال تاروت روزانه نه تنها برای پیش بینی و آینده بینی بهره گیری می شده هست بلکه برای تربیت نفس آدمی هم مورد بهره گیری .

فال قهوه سریع روزانه؛ فال قهوه امروز 24 شهریور 1401

1401 فال تاروت امروز / فال تاروت کبیر روزانه امروز پنجشنبه 24 شهریور فال قهوه روزانه متولدین فروردین در فال قهوه شما دیده شد: زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی نرده بام : موفقیت و پیروزی - روان شناسی معاملاتی چیست؟ موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر دیوار : مانع - دفاع از .

بعد از جدایی از چه کارهایی باید دوری کنید

را ترک کنید فقط بخاطر یک نفر که لیاقت عشق شما را نداشته است. به خودتان یک زمان مشخص بدهید تا حالتان خوب شود بعد از آن مجدد روابطتان را شروع کنید و با دوستانتان تفریح کنید . خیال پردازی عاشقانه نکنید اگر متوجه شدید که او با شخص دیگری دوست شده است و یا اگر داستان هایی در مورد او شنیدید هرگز در ذهنتان خیالپردازی نکنید و داستان های عاشقانه با او را در ذهنتان نسازید. در .

فال حافظ امروز پنج شنبه 24 شهریور/ چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای!

انشاالله به مقصود دست پیدا خواهید کرد. گاهی دست سرنوشت طوری رقم می خورد که بدون هیچگونه تلاشی مقصود و نظر خود به دنبال تان می آید. دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که مدام در حال فکر کردن .

فال ابجد امروز / 24 شهریور ماه + فیلم

به گزارش رکنا، یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس 4 حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که 4 حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد امروز روان شناسی معاملاتی چیست؟ خود را در ادامه ملاحظه کنید. ابجد فال شما : د آ ب تعبیر : در زمینه ای که تخصص ندارید کسی را راهنمایی نکنید. ابجد فال .

فال روزانه پنجشنبه 24 شهریور 1401؛ منفعل نباشید!

جهان امروز منفعل نخواهد بود و شما نیز نباید منفعل بمانید! هر کسی می تواند فعالانه در طول روز با هر بی نظمی مقابله کند. وقت صبح – شما می توانید به قلب هر مشکلی بروید و راه حل های ممکن را کشف کنید. بسیاری از مسائلی که امروز شما را آزار می دهد ممکن است ناپدید شوند. به گزارش گروه ترجمه وقت صبح، شما در مورد عشق تصمیم نمی گیرید. شما به سمتی تمایل دارید، که هر کدام از گزینه های روی .

فال حافظ پنجشنبه 24 شهریور

صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید تعبیر فال حافظ: فال حافظ امروز شما می گوید تصمیم خود را عملی کن و هر کاری از دستت برمی آید انجام بده. غصه های تو به پایان رسیده است. با تلاش و اراده خویش سعی کن استحقاق پیشرفت و موفقیت را در خود ایجاد کنی تا همیشه نتیجه کار بر وفق مرادت باشد. مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود .

فال حافظ امروز 25 شهریور با تفسیری زیبا و دقیق/یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است

فال حافظ روزانه برای متولدین ماه های مختلف سال توصیه های متفاوتی دارد. البته باید بدانید فال حافظ نیز به تفسیر دقیق نیاز دارد. اول فارس |سرگرمی: برای اینکه فال حافظ امروز 25 شهریور با تعبیر و تفسیر دقیق را بدانید این مطلب را از دست ندهید.فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. معاشران گره از زلف یار باز کنید شبی خوش است بدین قصه اش دراز .

تکنیک های ساده و جادویی برای درمان سریع استرس

چه چیزی می نویسید، فقط قلم به دست بگیرید و اجازه بدهید هرآنچه به ذهنتان می رسد روی کاغذ بیاید. کلام آخر استرس یکی از رایج ترین حس های روزانه ماست. زندگی در جوامع کنونی سبب شده است بیشتر روزها با استرس سپری شوند. ترفندهای مختلفی برای مهار اضطراب های کوچک و بزرگ وجود دارند. ابتدا باید علت را شناسایی کنیم، واکنش هایمان را ارزیابی کنیم و سپس از راهکاری که بیش از همه آراممان می .

ضعف مردان در روابط عاطفی / 5 موردی که اصلاًَ توجه نمی کنند!

وهیجانی واکشن یا حتی مستند حیوانات علاقه مند هستند. بنابراین وقتی که در مورد بازیگر مورد علاقه خودتان با یک مرد صحبت می کنید این را به یاد داشته باشید که او هیچ جزئیاتی یادش نمیماند و فردا آن را فراموش میکند. مردها دوست دارند که ببینند شما در مورد فیلم های مورد علاقه تان با هیجان صحبت می کنید، اما لطفاً آنها را با جزئیات فیلم خسته نکنید. اکثر مردان علاقه ای به دانستن انواع .

پیش از اینکه با متولدین این ماه ها دعوا کنی، بخون

آنها شناخته شده است، انتقام گرفتن را برای مردادی ها آسان تر می کند، بدون اینکه شما حتی متوجه شوید. متولدین فروردین فروردینی ها دومین ماه کینه ای هستند. اگر به دنبال کسی هستید که در دعوا به جای شما صحبت کند، ممکن است بخواهید به یک فروردینی مراجعه کنید. اما شما مطمئناً نمی خواهید کسی باشید که با آنها در می افتد. متولدین فروردین نمی گذارد مورد سوء استفاده قرار گیرد یا با .

طرز فکر کارآفرینان موفق چگونه است؟

خطای خود را کاهش می دهید؛ صرفا داشتن ایده های کلی و مبهم از اینکه کجا قرار دارید و می خواهید چه کاری را انجام دهید، شما را به نتیجه ملموسی نمی رساند. روش های موجود برای خلق استراتژی از نگاه مکسول: 1- موضوعات را در ذهنتان تجزیه کنید 2- از خودتان بپرسید که چرا این مسئله باید حل شود 3- موضوعات کلیدی را شناسایی کنید 4- منابع خود را بررسی کنید .

بازاریابی در فصل پاییز: ایده های مارکتینگ برای فصل مدرسه

. اگر هم میزان سود شرکت تان بعد چنین کمپینی بیشتر شد، چه بهتر! ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم همه چیز در دنیا باید کاملا دقیق و منظم باشد. به همین خاطر شما در اطلاعیه مسابقه تان باید تک تک جزییات را ذکر کنید. وگرنه شرکت کنندکان همیشه سوالات زیادی در ذهن شان باقی خواهد ماند. پس یک لطفی به خودتان و صدالبته شرکت کنندگان کرده و تمام شرایط شرکت در مسابقه را همان اول کار اعلام کنید. .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.