نمودار خطی یا Line Chart


نمودار قیمت – Price Chart

یک نمودار قیمت عبارت است از یک مجموعه از توالی قیمت ها که در یک بازه زمانی مشخص ترسیم شده است.

عموما بر روی نمودارهای قیمت محور عمودی (محور yها) معرف مقیاس قیمت است، اما محور افقی (محور xها) بسته به نوع چارت ممکن است معرف مقیاس زمان، مقیاس رنج، حجم یا تیک باشد. در هر حال محور افقی این نمودار ها معرف هر یک از معیارهای نام برده شده در بالا که باشد، از چپ به راست به موازات محور xها ترسیم می شوند و این ترسیم به گونه ای است که تازه ترین اطلاعات در دورترین قسمت سمت راست قرار می گیرند. در تصویر فوق می توانید قیمت های طلا را مشاهده کنید که از 11 مارس تا 26 آگوست سال 2019 ترسیم شده است.

price chart نمودار قیمت

تحلیل گران تکنیکالیست یا فنی و افرادی که عموما برای تحلیل به نمودارهای قیمت تکیه می کنند، چارت ها را برای تحلیل و پیش بینی طیف گسترده ای از حرکت قیمت های آینده اوراق بهادار مورد استفاده قرار می دهند. منظور از اوراق بهادار در اینجا هر گونه دارایی مالی و قابل اندازه گیری می باشد، مثل سهام، اوراق قرضه، انواع کالاها، معاملات آتی یا شاخص های بازار. بنابراین هرگونه اوراق بهاداری که اطلاعات قیمتی مرتبط با آن در یک بازه زمانی خاص، مشخص و قابل ترسیم باشد، می تواند یک نمودار قیمتی را برای تحلیل تشکیل دهد.

نمودار قیمت price chart

با وجود آنکه تحلیل گران تکنیکال از نمودارها تقریبا به طور انحصاری استفاده می کنند، اما استفاده و به کارگیری نمودارهای قیمت تنها محدود به تحلیل تکنیکال نمی شود.

با توجه به اینکه نمودار قیمت در برابر زمان یکی از پرکاربردترین نمودارها است، لذا نمودارهای قیمت یک نمود گرافیکی از حرکت قیمت یک دارایی را در طی یک بازه زمانی ارائه می دهند که خواندن آن هم بسیار ساده و آسان است، همچنین این نمودارها کاربرد بسیار زیادی برای تحلیل گران بنیادی دارند. یک سابقه تاریخی گرافیکی مشاهده کردن عملکرد یک دارایی را در طی یک بازه زمانی ساده می کند، خواه این دارایی در نزدیک نقاط حداکثری یا حداقلی یا حتی در بین این دو محدوده معامله شوند، همچنین این نمودارها به خوبی می توانند رویدادهای کلیدی و اثرگذار بر قیمت و تاثیر آنها بر قیمت را بخوبی به تحلیل گر نشان دهند.

نمودارهای قیمت

نمودارهای قیمت انواع مختلفی دارند که از جمله مطرح‌ترین آنها می‌توان به نمودار خطی(Line Chart)، نمودار میله‌ای(Bar Chart)، نمودار شمعی (Candlestick Chart)، نمودار نقطه و خط (Point & Figure Chart)، نمودار رنجی (Range Chart)، نمودار حجم (Volume Chart) و نمودار تیک (Tick Chart) اشاره کرد که در مطالب جدا گانه‌ای به تفصیل به آنها می پردازیم.

نمودار سه خط شکست (Three Line Break charts) در بازار فارکس

نمودار سه خط شکست نوعی دیگر از نمودارهای کاگی و رنکو با همان معیار حذف نمودار زمان در مقابل تغییرات قیمت تعیین شده است.در این نمودار نیز برای تغییر روند باید مقدار معینی از تغییرات در قیمت رخ دهد با این تفاوت که این مقدار توسط ما تعیین نمی شود بلکه تغییرات باید به گونه ای باشد که کندل جدید بالا یا پایین حد سه کندل ما قبل خود بسته شود.

اندیکاتور سه خط شکست به صورت عمومی در برای نمایش در چارت موجود نیست برای استفاده از این نوع نمودار نیز یا باید از نرم افزار متااستوک و داشبوردهای معالاتی استفاده کنید یا اندیکاتور را به صورت خریدنی و رایگتن از این سایت یا سایت های دیگر دریافت و به متاتریدر4 اضافه کنید.

نمودار سه خط شکست Three Line Break charts

آشنایی با نمودار سه خط شکست ( Three Line Break charts )

نمودار سه خط شکست همانند نمودار کاگی مشخصات و اصلاحات مخصوص به خود را دارد و برای تحلیل این نوع نمودار باید با اصلاحات آن آشنا باشید.

 • نوارهای سیاه و سفید در نمودار قیمت خطوط نامیده می شوند.
 • تغییرات خطوط براساس قیمت بسته شدن است نه حد بالا و پایین قیمت.
 • تکامل نمودار Three Line Break براساس تغییرات قیمت است نه تغییر زمان

خطوط صعودی در نمودار سه خط شکست سفید تو خالی و خطوط نزولی مشکی توپر هستند حال زمانی پس از خطوط سفید خطوط مشکی ظاهر می شوند که قیمت بسته شدن حط جدید پایین تر از کف قیمت خط قبل از خود باشد.اگر در روند صعودی سه خط صعودی(سفید) قوی وجود داشته باشد تشکیل یک خط نزولی(مشکی) منوط به قرارگیری قیمت بسته شدن خط جدید در پایین تر از کف قیمت سه خط سفید قبل از خود است.

در هر صورت در نمودار سه خط شکست هیچ دو خطی را هم راستا باهم نمیبنید معیار تشکیل هر خط بالاتر یا پایین تر بودن قیمت بسته شدن خط نسبت به خط قبل از خود است.به صورت موردی:

 • اگر قیمت بسته شدن هر خط پایین تر از کف قیمت خط قبل از خود باشد خط مشکی یا نزولی ظاهر می شود حال میخواهد خط قبل سفید باشد یا مشکی
 • اگر قیمت بسته شدن هر خط بالاتر از سقف قیمت خط قبل از خود باشد خط سفید یا صعودی ظاهر می شود حال میخواهد خط قبل سفید باشد یا مشکی

زمانی که کندل استیک های هم راستا(در یک منطقه قیمتی) برای تبدیل به خطوط سه خط شکست حذف می شوند یکنواختی نمودار Three Line Break نسبت به محور زمان از بین می رود زیرا ممکن است در یک ماه نوسانات نمودار شمعی کمتر بوده باشد و کندل های هم راستای بیشتری برای تبدیل به خطوط حذف شده باشد.

در تصویر زیر میتوانید هر دو نمودار کندل استیک و سه خط شکست را باهم مقایسه کنید.

نمودار کندل استیک ((Candle Stack)

نمودار سه خط شکست Three Line Break charts

با مقایسه دو نمودار بالا میبنید که در نمودار دوم تعداد زیادی از کندل های نمودار اول حذف شده است و تنها کندل هایی که قیمت بسته شدن بالاتر یا پایین تر از کندل های ماقبل خود داشته اند تبدیل به خطوط سه خط شکست شده اند.

عدم یکنواختی زمانی در نمودار دوم با مقایسه فاصله زمانی بین ماه می تا ژوئیه کاملا مشخص است نوسانات قیمتی در این ماه بسیار کمتر از دیگر ماه ها بوده است در نتیجه خطوط این ماه کمتر است و عرض کمتری را اشغال کرده است.

برگشت دو خطی در نمودار Three Line Break

در برگشت دو خطی وضعیت خط جدید تنها برحسب خط ما قبل خود میشخص می شود این در حالتی است که خط ماقبل ادامه یک روند نباشد و تنها تک خط یا دو خطی معکوسی باشند که در ادامه یک روند شکل گرفته اند.در این حالت سه وضعیت برای خط جدید محتمل است:

 • هنگامی که قیمت در جهت خط ماقبل گسترش یابد و قیمت بسته شدن خط جدید از حد بالای قیمت خط سفید قبل از خود یا از کف قیمت خط مشکی قبل از پیشی بگیرد،خط جدید همرنگ خط ما قبل خود تشکیل می نمودار خطی یا Line Chart شود.
 • هنگامی که قیمت در خلاف جهت خط ما قبل خود گسترش یابد و قیمت بسته شدن خط جدید از کف قیمت خط سفید یا سقف قیمت خط مشکی قبل پیشی بگیرد،خط جدید مخالف رنگ خط ما قبل خود تشکیل می شود.
 • اگر قیمت خط جدید نتواند نه در جهت و نه در خلاف جهت خط قبل از خود در بالا یا پایین سقف و کف قیمت بسته شود هیچ خط جدیدی تشکیل نمی شود.

وضعیت پیشروی روند در ادامه خط جدید بستگی به قرارگیری خط جدید نسبت به خط یا دو خط ماقبل از خود و روند پیش ازاین دو خط دارد.این پیشبینی را با یک مثال راحت تر میتوان توصیف کرد.

تصور کنید یک روند صعودی متشکل از چندین خط سفید داریم در این میان یک خط در پایین تر از کف قیمت سه خط صعودی قبل از خود بسته شده است و یک یا دو خط نزولی شکل گرفته است.پس از دو خط نزولی یک خط جدید در بالای سقف قیمت خط نزولی بسته می شود و یک خط صعودی جدید می سازد این خط میتواند شروع یک روند صعودی دیگر باشد.

قدرت و ضعف روند صعودی جدید و ادامه دار بودن این روند را میتوان با بررسی وضعیت قرارگیری این خط صعودی نسبت به روند صعودی ما قبل خود تعیین کرد.اگر خط صعودی تنها در بالای سقف قیمت خط نزولی قبل از خود بسته شود ممکن است در ادامه خطوط نزولی جدیدی شکل بگیرد اما اگر خط صعودی علاوه بر بسته شدن در بالای سقف قیمت خط نزولی قبل از خود از سقف قیمت آخرین کندل صعودی روند صعودی قبل نیز بالاتر بسته شود احتمال شکل گیری یک روند صعودی قوی و ادامه دار بیشتر است.

نمودار زیر United Parcel (UPS) را با سه برگشت 2 خطی نشان می دهد. اگر هر کدام از برگشت های دو خطی را طبق قانون بالا بررسی کنید میبنید که در برگشت دو خطی آخر که کندل صعودی از سقف آخرین کندل روند صعودی قبل از خود فراتر رفته است روند صعودی قوی و ادامه داری شکل گرفته است.

برگشت دو خطی در نمودار سه خط شکست

دو برگشت دو خطی اول در نمودار Three Line Break بالا پس از دو خط نزولی و شکل گرفته است و کندل صعودی جدید تنها از سقف قیمت دو کندل نزولی فراتر رفته که امیدی به ادامه دار بودن روند صعودی تازه نیست.

در برگشت دو خطی آخر برگشت قیمت پس از یک خط نزولی و با عبور از سقف قیمت آخرین خط روند صعودی پیشین بوده است و روند صعودی گشترده ای پس از کندل جدید آغاز شده است.

مشابه همین تحلیل را میتوانید در نمودار زیر برای پیشبینی روند نزولی گسترده مشاهده کنید.

برگشت دو خطی در نمودار سه خط شکست

در نمودار بالا سه بار برگشت دو خطی رخ داده است برگشت اول و سوم پس از یک خط صعودی تشکیل شده است و کندل جدید با بسته شدن زیر کف قیمت خط صعودی تبدیل به یک کندل مشکی نزولی شده است.برگشت دو خط دوم با دو کندل صعودی تشکیل شده است و کندل جدید برای نزولی شدن باید زیر کف قیمت هر دو کندل بسته شود تا تبدیل به یک کندل نزولی مشکی رنگ شود.

در برگشت اول با اینکه خط نزولی جدید با عبور از کف قیمت خط صعودی و آخرین خط روند نزولی باید نشانه ای از شکل گیری روند نزولی قوی باشد اما چون خط صعودی برگشتی یک خط قوی است غلبه به فشار خریداران به این راحتی امکان پذیر نبوده است.

اما در برگشت آحر یک خط صعودی کوچک تشکیل شده است و و خط جدید از کف قیمت خط صعودی و آخرین خط روند نزولی عبور کرده است و با غلبه بر فشار خریداران موجب ادامه دار شدن روند نزولی قوی شده است.

بروکر m4markets

برگشت سه خطی در نمودار Three Line Break

همانطور که از نام آن پیداست برگشت سه خطی وقتی رخ می دهد که سه خط نمودار Three Line Break ،شکسته شود.برگشتی دو خطی میتوانست نشانه ای از ادامه روند بازار باشد اما زمانی که برگشت سه خط ظاهر می شود معمولا نشانه ای از تغییر روند بازار است.

 • بازگشت روند بازار به نزولی زمانی رخ می دهد که در ادامه سه خط صعودی خط مشکی ظاهر شود که قیمت بسته شدن آن از کف قیمتی سه خط صعودی پایین تر قرار بگیرد.
 • بازگشت روند بازار به صعودی زمانی رخ می دهد که در ادامه سه خط نزولی خط سفیدی ظاهر شود که قیمت بسته شدن آن از سقف قیمت سه خط نزولی بالاتر قرار بگیرد.

تصویر زیر برگشت سه خطی برای روند نزولی و صعودی را به خوبی نشان می دهد.

برگشت سه خطی در نمودار سه خط شکست

در نمودار بالا اولین خط در 6 ژوئیه قرار دارد و یک خط نزولی است خطوط بعدی هر کدام بدون توجه به یکنواختی محور زمان با قیمت بسته شدن پایین تر از کف قیمت خط نزولی قبل ظاهر شده اند که هر کدام بدون فاصله یک خط مشکی نزولی هستند.در 21ژوئیه خطی ظاهر شده است که قیمت بسته شدن آن بالای سقف قیمت سه خط نزولی آخر قرار گرفته است.خط جدید علاوه بر اینکه یک خط سفید صعودی است توانسته سقف سه خط آخر را بشکند و یک شکست سه خطی رخ داده که نشانه ای از بازگشت روند صعودی است.

روند صعودی تا 7 جولای ادامه پیدا کرده است و مجدد در 11 جولای یک شکست سه خطی با یک خط نزولی که قیمت بسته شدن آن زیر کف قیمت سه خط صعودی آخر قرار دارد رخ داده است که نشان دهنده بازگشت روند نزولی است.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

حمایت و مقاومت در نمودار سه خط شکست

نمودار سه خط شکست با صرف نظر از تغییرات کوچک قیمت روند قیمتی را چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت بهتر نشان میدهد و شناسایی سطح حمایت و مقاومت در این نمودارها نیز همانند نمودار میله ای یا شمعی ژاپنی است.

برخورد دو نقطه قیمت با یک سطح میتواند برای رسم یک سطح مقاومت یا حمایت کافی باشد و سومین و چهارمین و دیگر برخوردها به اعتبار سطوح حمایت و مقاومت قوت می بخشند.

تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در نمودار سه خطی هیچ تفاوتی با دیگر نمودارها ندارد و این سطوح در این نوع نمودار همان کاربردی را دارد که در دیگر نمودارهای قیمتی دارد.

تصویر زیر یک سطح مقاومت معتبر را نشان میدهد که یک الگوی پرچم در این سطح ظاهر شده است و در انتظار شکست سطح مقاومت برای ادامه روند است.

سطح حمایت و مقاومت در نمودار سه خطی

نمودار Constellation Energy (CEG) در نمودار برگشت سه خطی خود که از نمودار کندل استیک معادل سازی شده است یک سطح مقاومت قوی با سه برخورد در سطح بین 32 و 33 را نشان میدهد.برخورد سوم با سطح مقاومت منجر به ایجا الگوی پرچم نزولی شده است که از سری الگوهای ادامه دهنده روند است و نشان می دهد باید به انتظار شکست سطح مقاومت باشیم.

قبل از شکست سطح مقاومت یک شکست دو خطی رخ داده است که باز هم ادامه دار بودن روند صعودی را تایید می کند و در انتها در ادایل آپریل یک جهش قیمت منجر به شکست مقاومت و ادامه دار شدن ی روند صعودی بلند مدت شده است.

الگوهای کلاسیک در نمودار سه خط شکست

با اینکه در نمودار Three Line Break خبری از الگوهای سنتی و تک کندل استیک نیست زیرا کندل ها به خطوط سیه و سفید بدون سایه تبدیل شده اند اما تشکیل الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند و بازگشتی به دلیل حذف تغییرات قیمت کوچک بهتر و واضح تر شکل میگیرند.

در این نمودارها میتوان انواع الگوهای ادامه دهنده روند قیمت عم از الگوی مستطیل و مثلث مثل مثلث متقارن یا پرچم ها و انواع الگوهای بازگشتی عم از سقف و کف دوقلو یا سروشانه را مشاهده کرد و تحلیل این الگوها هیچ تفاوتی با تحلیل در نمودارهای میله ای یا مشعی ژاپنی ندارد.

نمودار Vulcan Materials (VMC) در تصویر زیر شکل گیری یک مثلث متقارن بزرگ را نشان میدهد.

الگوهای کلاسیک در نمودار سه خط شکست

در تصویر بالا نمودار سهامی را میبینید که در بلند مدت با چشم پوشی از چند حرکت صعودی شارپی روند نزولی داشته است.نتیجه یکی از حرکات صعودی شارپی شکل گیری یک مثلث متقارن شده است که بعنوان یک مکث قیمت در نمودار ظاهر می شود.

چون این الگو از سری الگوهای ادامه دهنده روند است انتظار می رود با شکست نمودار خطی یا Line Chart سطح حمایت الگو در انتهای مثلث روند نزولی ادامه یابد که میبنید در انتها این انتظار به واقعیت مبدل شده است.

نکات مهم Three Line Break charts

نمودار Three Line Break charts هماند پسرعموهای ژاپنی خود (Renko و Kagi) با تمرکز منحصر به تغییرات حداقل قیمت تشکیل می شوند.خطوط جدید به نمودار اضافه نمی شوند مگر اینکه در بالا یا پایین سقف و کف قیمت قبلی بسته شوند.

حذف تغییرات کوچک قیمت موجب شده است که روندهای قیمتی مشخص تر باشد و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت به دلیل دید بهتر نسبت به سقف و کف های قیمتی اصلی راحت تر شناسایی شوند.

گاهی اوقات شفافیت و وضوح نمودار باعث سهل انکاری و اعتماد کاذب می شوند به همین دلیل توصیه میکنیم از هر روش تحلیلی که در نمودار Three Line Break استفاده می کنید حتما از روش دیگری تایید تحلیل خود را بررسی کنید و به سرعت وارد معاملات نشوید.استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک یا نوسانگر و بررسی واگرایی و همگرایی برای تایید تحلیل تکنیکال روش خوبی است که معمولا خوب جواب می دهد.

انواع نمودارهای قیمت

ابزار اصلی تحلیلگران تکنیکال نمودار است. نمودارها انواع بسیاری دارند. در اینجا سه نمونه از نمودارها که استفاده بیشتری دارند شرح داده خواهد شد. اما لازم است که قبل از تشریح نمودارها با اصطلاح تایم فریم (Time Frame) آشنا شویم. برای اینکه بتوانیم نموداری را رسم کنیم باید تعدادی ارقام که همان قیمت ها هستند را در دست داشته باشیم. اما اینکه ما قیمت ها را در چه بازه زمانی بررسی می کنیم به خود ما بستگی دارد. ممکن است قیمتهای سالیانه، هفتگی، روزانه و یا در هر بازه زمانی دیگری مد نظر باشند. به این تقسیم مساوی زمان تایم فریم می گوییم. بسته به اینکه دید سرمایه گذاری ما بلندمدت، میان مدت و یا کوتاه مدت باشد می توانیم نمودار را در تایم فریم ماهیانه، روزانه و یا ساعتی و دقیقه ای بررسی کنیم. حال می توانیم با انواع نمودارها شامل نمودار خطی (Line Chart)، نمودار میله ای (Bar Chart) و نمودار شمعی (Candlestick Chart) بیشتر آشنا شویم.

نمودار خطی

در یک نمودار خطی آخرین قیمت ها مشخص و سپس با یک خط مستقیم به همدیگر وصل می شوند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است به جای آخرین قیمت از میانگین قیمتها یا قیمت پایانی در تایم فریم مد نظرشان استفاده کنند. نمودارهای خطی ساده اند اما اطلاعات زیادی از قیمت ها را به ما نمی دهند. در شکل زیر نمودار خطی اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای را مشاهده می کنید.

در نمودار خطی، آخرین قیمتها با یک خط به یکدیگر وصل می شوند

نمودار میله ای

برخلاف نمودار خطی که در هر بازه زمانی تنها یک قیمت را به ما نشان می دهد، نمودار میله ای بازه ای از قیمت را که آن دارایی نوسان داشته است مشخص می کند. در یک نمودار میله ای بیشترین و کمترین قیمت و همچنین اولین و آخرین قیمت قابل تشخیص است. یک نمودار میله ای شامل یک میله است که بیشترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به کمترین قیمت در همان بازه زمانی متصل می کند. سپس اولین قیمت را با یک زبانه افقی در سمت چپ و آخرین قیمت را با یک زبانه افقی دیگر در سمت راست میله قرار می دهد. درشکل زیر نمودار میله ای اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای را مشاهده می کنید.

نمونه ای از یک نمودار میله ای

نمودار شمعی

اکثر تکنیکالیست ها یا همان چارتیست ها از نمودار شمعی به منظور پیش بینی قیمت ها استفاده می کنند. این نوع نمودار علیرغم اینکه اطلاعات نمودار میله ای را به تحلیلگر می دهد، از نظر بصری نیز براحتی قابل تشخیص است. نمودار شمعی دارای یک بدنه و دو فیتیله است. بدنه شمع می تواند رنگ روشن مانند سفید باشد که نشان از افزایش قیمت است و یا می تواند به رنگ تیره مانند مشکی باشد که در این حالت کاهش قیمت را نشان می دهد. بالاترین نقطه فیتیله، بیشترین قیمت و پایین ترین نقطقه فیتیله، کمترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می دهد. اگر رنگ بدنه شمع روشن باشد و افزایش قیمت را نشان دهد پایین ترین قسمت بدنه، اولین قیمت و بالاترین قسمت بدنه، آخرین قیمت را نشان می دهد. همین طور در شمع سیاه بالاترین قسمت بدنه اولین قیمت و پایین ترین قسمت بدنه آخرین قیمت را نشان می دهد. در شکل زیر نمودار شمعی اونس جهانی در تایم فریم یک دقیقه ای با بازه زمانی مشابه به نمودارهای میله ای و خطی را مشاهده می کنید.

نمونه ای از یک نمودار شمعی

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 5 / 5. تعداد آرا 4

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

انواع ارزش سهام

نحوه مدیریت ریسک در بازار فارکس

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

رسم نمودار در اکسل

رسم نمودار در اکسل

در این مقاله قصد داریم نحوه رسم نمودار در اکسل و سفارشی سازی کردن آن را به شما آموزش دهیم ، بطوری که در پایان این آموزش براحتی میتوانید انواع نمودارها را در اکسل رسم کنید و اطلاعات دلخواه خود را وارد نمودار کنید.

در این آموزش میخواهیم رسم نمودار در اکسل ۲۰۱۶ را به شما آموزش دهیم اما نحوه آموزش به گونه ای است که شما براحتی در تمام نسخه های اکسل می توانید انواع نمودارها را رسم کنید و همچنین براحتی می توانید به ویرایش نمودار در اکسل بپردازید.

ایجاد نمودار در اکسل کاری ساده اما مهم و متداول می باشد. از نمودارها می توانید برای نمایش گرافیکی اطلاعات و داده ها استفاده کنید. نرم افزار اکسل ( Microsoft Excel ) بطور پیش فرض نمودارهای جذاب و متنوعی دارد که براحتی می توانید از آنها برای نمایش آمار و اطلاعات استفاده کنید.

ویدیو زیر آموزش گام به گام رسم نمودار در اکسل می باشد که یکی از جلسات دوره آموزش نرم افزار اکسل است.

نحوه رسم نمودار

همانطور که گفته شد اکسل نمودارهای آماده و متنوع زیادی دارد که شما براحتی میتوانید داده ها و اطلاعات خود را وارد نمودارهای اکسل کنید. برای اینکه بتوانید در اکسل نمودار رسم کنید در ابتدا باید داده ها و اطلاعات خود را انتخاب کنید.

برای انتخاب داده ها می توانید بر روی اولین سلول کلیک چپ کرده و کلید ماوس را نگه داشته و بر روس سایر سلول ها بکشید. همچنین می توانید بر روی اولین سلول در بالا سمت راست کلیک کنید و سپس کلید shift را نگه دارید و بعد بر روی آخرین سلول پائین سمت چپ کلیک کنید.

نحوه رسم نمودار

بعد از اینکه داده ها را انتخاب کردید برای رسم نمودار باید وارد زبانه Insert شوید و سپس از بخش charts میتوانید نمودار دلخواه خود را انتخاب و رسم کنید.

منوی رسم نمودار

در بخش charts گزینه های مختلفی برای رسم نمودار وجود دارد که میتوانید از آنها استفاده کنید اما اگر نمی دانید کدام گزینه برای کار شما مناسب است می توانید از گزینه Recommended charts برای رسم نمودار استفاده کنید.

گزینه رسم نمودار

بعد از آنکه بر روی گزینه Recommended charts کلیک کردید پنجره ای باز می شود که در بخش All Charts می توانید لیست نمودارهای مختلف به همراه شکل آن را مشاهده کنید. سمت چپ پنجره لیست انواع نمودارها قرار دارد که وقتی بر روی یکی از آنها کلیک کنید شکل آن نمودار در سمت راست پنجره نمایش داده می شود.

شما می توانید به دلخواه خود یکی از این نمودارها را انتخاب و بعد روی OK کلیک کنید تا نمودار برایتان رسم شود.

لیست نمودارها

برای اینکه شما بهتر با انواع نمودارهای موجود در بخش All Charts آشنا شوید در ادامه به معرفی پنج تا از مهمترین و پرکاربردترین نمودارهای موجود در این لیست می پردازیم.

رسم نمودار خطی در اکسل

چگونه در اکسل نمودار خطی بکشیم؟ یکی از پرکاربردترین نمودارها در اکسل نمودار خطی می باشد. در اکسل هم نمودار خطی دو بعدی و هم سه بعدی وجود دارد که البته معمولا از دو بعدی استفاده می شود.

یکی از کاربردهای نمودار خطی نمایش رشد و یا افت در بازه های زمانی مختلف است. به عنوان مثال می توانید مانند شکل زیر میزان فروش محصول را در تاریخ های مختلف نشان دهید.

برای رسم نمودار خطی در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیستی که وجود دارد روی گزینه Line کلیک کنید و نمودار خطی دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا رسم نمودار خطی در اکسل انجام شود.

رسم نمودار خطی در اکسل

ترسیم نمودار ستونی در اکسل

نمودارهای ستونی یکی دیگر از انواع نمودارهای اکسل هستند که هم در حالت دو بعدی و هم سه بعدی وجود دارند. از نمودار ستونی نیز می توان برای نمایش آمار فروش محصولات در دوره های مختلف استفاده کرد.

برای رسم نمودار ستونی در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیستی که وجود دارد روی گزینه Column کلیک کنید و نمودار ستونی دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

رسم نمودار ستونی در اکسل

ترسیم نمودار دایره ای (Pie)

نمودار دایره ای که به آن نمودار Pie نیز گفته می شود جزو نمودارهای پر کاربرد می باشد که آمار را بصورت درصدی نمایش می دهد که در اکسل هم حالت دو بعدی و هم حالت سه بعدی این نمودار وجود دارد.

استفاده از نمودارهای دایره ای روشی مناسب برای نمایش بخش های مختلف یک مجموعه ۱۰۰ درصدی است.

به عنوان نمودار خطی یا Line Chart مثال می توانید درصد فروش محصولات در ماه های مختلف را با این نمودار نمایش دهید.

برای رسم نمودار دایره ای در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش نمودار خطی یا Line Chart All Charts شوید و از لیست موجود روی گزینه Pie کلیک کنید و نمودار دایره ای دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

نمودار دایره ای

ایجاد نمودار آبشاری در اکسل

نمودار آبشاری یکی دیگر از انواع نمودارهای اکسل است که بیشتر برای برای مسائل مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

هرچند نمودار آبشاری به اندازه سایر نمودارها مورد استفاده قرار نمی گیرد اما گزینه مناسبی برای نمایش مسائل مالی مانند موجودی انبار و درصد فروش ، کاهش و افزایش درآمد ماهانه و غیره می باشد.

در اکسل فقط یک نوع نمودار آبشاری وجود دارد ما می توانید ظاهر آن را به دلخواه ویرایش کنید. برای رسم نمودار آبشاری در اکسل مراحل زیر را انجام دهید.

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیست موجود روی گزینه Waterfall کلیک کنید و نمودار آبشاری را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

نمودار آبشاری

رسم نمودار میله ای در اکسل

نمودار میله ای همانند نمودار ستونی است اما فقط جهت آن فرق میکند . استفاده از نمودار میله ای به اولویت کاربر و نوع داده ها بستگی دارد. در اکسل هم حالت دو بعدی و هم حالت سه بعدی این نمودار وجود دارد.

شکل این نمودار طوری است که محور افقی نمودار مقادیر عددی است. از نمودار میله ای میتوانید برای نمایش آمار نظر سنجی ها استفاده کنید.

به عنوان مثال نمودار زیر یک نظر سنجی در مورد بهترین میوه است.

برای رسم نمودار میله ای در اکسل مراحل زیر را انجام دهید:

۱ : ابتدا داده های خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید و از لیست موجود روی گزینه Bar کلیک کنید و نمودار میله ای دلخواه خود را انتخاب کنید و در پایان روی دکمه OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

نمودار میله ای

انواع دیگر نمودار ها در اکسل

همانطور که گفتیم در این مقاله فقط ۵ تا از انواع نمودار در اکسل را به شما معرفی کردیم اما نمودارهای دیگری هم در اکسل وجود دارد که شما میتوانید از آن ها استفاده کنید.

برای اینکه ببینید کدام یک از نمودارهای اکسل برای نمایش داده ها و اطلاعات شما مناسب تر است می توانید به بخش Recommended Charts مراجعه کنید.

برای مشاهده تمام نمودارهای اکسل مراحل زیر را انجام دهید.

۱ : ابتدا داده های نمودار خطی یا Line Chart خود را انتخاب کنید.

۲ : وارد زبانه Insert شوید.

۳: از بخش Charts بر روی گزینه Recommended Charts کلیک کنید.

۴ : در پنجره ای که ظاهر شده وارد بخش All Charts شوید. در این بخش لیست تمام نمودارهای اکسل وجود دارد که میتوانید هر کدام را به دلخواه خود انتخاب کنید.

انواع نمودارها

اگر این مطلب برای شما مفید بوده دوره آموزش اکسل را به شما پیشنهاد می کنیم. دوره آموزش اکسل یک دوره کاملا اصولی و کاربردی برای یادگیری اکسل می باشد.

چگونگی رسم نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) در اکسل و MSP

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

هر تجارتی به محاسبات مختلف و عوامل مختلفی بستگی دارد که با گذشت زمان تغییر می کنند. این امر همیشه به این موارد وابسته بوده است، اما در حال حاضر، ابزارها و پارامترهای مختلفی برای این ابزارها ایجاد شده است که می توانند پیشرفت خود را محاسبه کنند. این ابزارها و پارامترها برای تجارت های مختلف بسیار ارزشمند هستند زیرا به ما اجازه می دهند جزئیات کار خود را دریابیم.

آنها به ما اجازه می دهند تا عمیقاً پروژه را درک کنیم و از نقایص خود مطلع شویم. یکی از این عناصر ارزشمند نمودار S-Curve است که به برخی از مهمترین جزئیات مربوط به تجارت ما پی می برد.

نمودار پیشرفت پروژه یا status curve یک نمودار است که پیشرفت پروژه را بر اساس یک معیار وزنی (زمان، هزینه، تناژ و غیره) در بازه زمان نمایش می دهد. این نمودار شامل دو نمودار خطی است که مقادیر تجمعی درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی را شامل می شود و نیز دو نمودار ستونی که این درصدها را به صورت دوره ای نمایش می دهند. برای رسم نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) در اکسل و MSP باید اطلاعات زیر را در دست داشت:

 • شناسه فعالیت ها
 • نام فعالیت ها
 • تاریخ شروع فعالیت ها
 • تاریخ پایان فعالیت ها
 • یک معیار جهت ایجاد ارزش وزنی (Value)

نقش نمودارها در کنترل پروژه

منحنی نشان دهنده کار تجمعی انجام شده در طول زمان است و از این رو شیب زیاد یا مسطح بودن میزان اضافه کاری را به ما می دهد. واضح است که ما در مراحل اولیه به منابع کمتری نیاز داریم و واضح است که به حداکثر منابع در وسط کار نیاز است. در پایان پروژه نیز مانند مرحله شروع به منابع کمتر نیاز است. بهترین استفاده از منحنی هایی مانند S در مدیریت ارزش کسب شده است. ابزاری که به مدیر پروژه و تیم کمک می کند تا واریانس یا انحراف از برنامه های زمانی و مالی را درک کند تا هر پروژه در کمترین زمان به انجام برسد.

نقش S curve در کنترل پروژه

نمودار S نموداری است که پیشرفت پروژه را در واحد زمان و بر اساس یک معیار نمایش می‌دهد. اکثر ذینفعان پروژه، خواهان مشاهده نمودار پیشرفت در گزارش‌ها هستند؛ چون به آنها کمک می‌کند وضعیت پروژه را به راحتی رصد کنند. به کمک این نمودار می‌توان پیشرفت برنامه‌ای و واقعی پروژه را به صورت یک نمودار داشت و این دو وضعیت را با هم مقایسه نمود.

ممکن است پروژه با منبع یا بدون منبع تعریف شده باشد. اساس کار در نرم‌افزارهای کنترل پروژه مانند مایکروسافت پراجکت و پریماورا تعریف منابع است. استفاده از منابع هزینه‌هایی را ایجاد خواهد کرد که نرم‌افزار همین هزینه‌ها را اساس رسم نمودار پیشرفت و محاسبه درصد پیشرفت‌ها در نظر خواهد گرفت. هزینه می‌تواند با توجه به فهرست بها، حجم فیزیکی کار، زمان، یا ترکیبی از این موارد باشد.

نحوه رسم نمودار s در اکسل

رسم نمودار پیشرفت پروژه در اکسل برای تجسم رابطه دو متغیر مختلف استفاده می شود، اینکه چگونه یک متغیر بر دیگری تأثیر می گذارد و اینکه چگونه مقدار هر دو متغیر به دلیل این تأثیر تغییر می کند. برای استفاده از این نمودار واضح است که باید داده وجود داشته باشد، یعنی دو متغیر مورد استفاده باید با یک دوره زمانی مشابه مطابقت داشته باشند. از این منحنی می توان برای ترسیم تغییرات در یک متغیر استفاده کرد که مربوط به متغیر دیگری است. نحوه رسم منحنی S به صورت تصویری در مثال زیر نشان داده شده است.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (1)

در مثال بالا، یک منحنی کوچک S در نمودار وجود دارد. منحنی بستگی به داده هایی دارد که به دست می آوریم. در گام اول داده ها را انتخاب می کنیم. سپس در گام دوم به تب insert رفته و یک نمودار خط یا نمودار پراکندگی را طبق نیاز انتخاب می کنیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (1)

اولین مورد برای نمودار Line و تصویر دوم برای انتخاب نمودار scatter است؛ که شامل نمودارهای 2 و 3 بعدی است. لحظه ای که نوع نمودار را نمودار خطی یا Line Chart انتخاب می کنیم، نمودار بر روی صفحه نمایش داده می شود. اکنون با مشاهده نمودار می توانیم نمودار را مطابق نیاز خود انتخاب کنیم. در گام سوم نمودار نهایی آماده خواهد شد و در ورق قابل مشاهده است.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (1)

در این نمودار، یک منحنی با شیب کم وجود دارد. همانطور که در این نمودار دیده می شود، هیچ اجباری وجود ندارد که نمودار کاملاً به شکل S باشد. در نمودار می تواند یک منحنی جزئی وجود داشته باشد. شکل منحنی به داده هایی که می گیریم بستگی خواهد داشت؛ اما در اکثر پروژه ها ما دو نمودار داریم؛ زیرا هدف نشان دادن انحراف برنامه زمانبندی تصویبی (Baseline) از واقعی (Actual) است. پس از روش زیر که کامل تر است در کشیدن نمودار پیشرفت در اکسل پروژه ها استفاده می کنیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (1)

در گام اول مانند شکل داده ها را که قبلا در اکسل وارد کرده ایم انتخاب می کنیم.

در گام دوم بر اساس نیاز و علاقه به برگه Insert رفته، نمودار خط یا نمودار scatter 3D را در آن انتخاب کرده و Enter را می زنیم. در مرحله بعد نمودار آماده خواهد شد. اگر 2 ستون داده برای نمایش در یک نمودار وجود داشته باشد، می توان از نمودار دوتایی استفاده کرد.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (1)

در این مرحله بعد از آماده شدن نمودار، روی نقطه نمودار که می خواهیم در آن به محور ثانویه برویم راست کلیک می کنیم. اکنون گزینه format data series را مانند شکل زیر انتخاب می کنیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

در زبانه Axis، گزینه پیش فرض محور اصلی خواهد بود، اکنون اگر آن را به محور ثانویه تغییر دهیم، کار تمام شده است. اکنون داده های انتخاب شده برای محور ثانویه تنظیم می شوند. مرحله آخر نمودار دو محوره است که این را می توان در تصویر زیر نشان داد.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

نحوه رسم نمودار پیشرفت در نرم افزار MSP

از قابلیت‌های جدید MSP این است که می‌توان نمودار پیشرفت را داخل نرم‌افزار مشاهده کرد. برای رسم نمودار پیشرفت به سربرگ Report رفته و روی New Report کلیک کنید. روی Chart کلیک می کنیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

پنجره Report Name باز می‌شود. باید برای این گزارش جدید یک نام خاص را انتخاب می کنیم. بعد از انتخاب نام برای گزارش خود روی OK کلیک کرده تا وارد نمای گزارش جدید شویم.

این نما به صورت پیش‌فرض به شکل نمودار میله‌ای است. برای ایجاد نمودار پیشرفت باید تغییرات و تنظیمات لازم را در آن ایجاد نمود تا بتوان نمودار پیشرفت را نمایش دهیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

سفارشی‌سازی نمودار پیشرفت

زمانی که این گزارش ایجاد می‌شود، سربرگ‌های وابسته Format و Design در ریبون مشاهده می‌شود. با استفاده از سربرگ Design مربوط به Report tools هم می‌توان به یکسری ابزارها برای سفارشی‌سازی این نما و ایجاد نمودار پیشرفت دسترسی داشته باشیم. برای تغییر نمودار پیشرفت به سربرگ Design مربوط به Report tools می رویم. به گروه Insert رفته و روی Chart کلیک می کنیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

پنجره Change Chart Type باز می‌شود. چارت خطی یا Line را انتخاب کرده و OK می کنیم.

بعد از این کار پنل Field List در سمت راست مشاهده می‌شود. در این پنل و درست در زیر عنوان دو بخش با نام‌های Task و Resource مشاهده می‌شود که می‌توان با انتخاب یکی از این گزینه‌ها کلیه آیتم‌هایی را که نیاز دارید برای نمایش در نمودار انتخاب کنیم. در این قسمت گزینه Task را انتخاب کنید. دوباره در همین کادر Field List در بخش Select Category از لیست کشویی گزینه Time را جهت نمایش در محور افقی در نمودار را انتخاب می کنیم. در جلوی لیست کشویی Select Category یک گزینه با نام Edit هست.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

روی Edit کلیک کرده تا پنجره Edit Timescale باز شود و در این پنجره بازه زمانی موردنظر خود، فرمت مربوط به تاریخ شروع و پایان را برای نمایش در نمودار انتخاب کرده و OK می کنیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

در این مرحله برای تعیین فیلدها برای نمایش در پنل Field List می‌توانیم فیلدهای موردنظر را برای نمایش مقادیر به صورت یک نمودار خطی در قسمت Select Fields و از زبانه‌ها و زیر زبانه‌های مختلف آن انتخاب کنیم. این کار را با زدن تیک کنار هر گزینه انجام دهید. پس در این بخش ممکن است به صورت پیش‌فرض تعدادی گزینه انتخاب شده باشد همه آنها را پیدا کرده و با برداشتن تیک آنها را غیرفعال می کنیم. وارد زبانه Cost سپس Baseline شده و در نهایت گزینه Cumulative Cost را برای نمایش در نمودار انتخاب می کنیم.

رسم نمودار اس در اکسل و MSP (6)

سایر تنظیمات مانند رنگ و فونت و فرمت دلخواه را نیز می‌توانیم با استفاده از سربرگ‌های Design و Format مربوط به Chart Tools انجام دهیم.

سخن آخر

همانطور که در بالا ذکر شد نمودار پیشرفت یا S-Curve نقشی حیاتی در خلاصه وضعیت یک پروژه بر عهده دارد. به وسیله این نمودار به راحتی می توان فهمید که پروژه نسبت برنامه پایه و برنامه ریزی شده چه وضعیتی دارد. طبق ان پیش می رود؟ از آن عقب تر است یا حتی در برخی موارد از آن جلوتر است. بدین ترتیب می توان فهمید که سیاست آینده در قبال ادامه پروژه به چه ترتیب خواهد بود. در کنار این در پروژه های مختلف از این نمودار برای تصمیم گیری درباره تخصیص منابع و بررسی لایحه تاخیرات پیمانکاران نیز استفاده می شود.

وب‌سایت متری چند با استفاده از گروه‌های فنی قوی قادر است در مدت زمانی کم نمودار S هر پروژه‌ای را در فرمت اکسل ارائه دهد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.