خالق تتر کیست؟


من در دسامبر سال ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) هم‌چنان انتظار یک حرکت صعودی جدید داشتم. در سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ (زمستان ۱۴۰۰) مشخص شد که بازار صعودی به پایان رسیده است. ما از آپریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) وارد بازار خرسی شده‌ایم (بله، علی‌رغم این‌که اوج قیمت در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) رخ داد). در حال حاضر در حال ساختن کف قیمت هستیم. پس از آن بازار صعودی جدیدی آغاز خواهد شد. این یعنی چرخه‌های قیمتی بیت کوین.

خالق تتر کیست؟

مترادف خالق: آفریدگار، آفرینشگر، آفریننده، جان آفرین، خدا، صانع، سازنده
متضاد خالق: مخلوق، مبدع، موجد
برابر پارسی: آفریدگار، آفرینشگر، آفریننده، دادار

فارسی به انگلیسی

مترادف ها

فرهنگ اسم ها

اسم: خالق (پسر) (عربی) (مذهبی و قرآنی) (تلفظ: xāleq) (فارسی: خالِق) (انگلیسی: khalegh)
معنی: آفریننده، از نام ها و صفات خداوند، آن که کسی یا چیزی را پدید می آورد، به وجود آورنده، از نام های خداوند، پدیدآورنده
برچسب ها: اسم، اسم با خ، اسم پسر، اسم عربی، اسم مذهبی و قرآنی

لغت نامه دهخدا

خالق. [ ل ِ ] ( ع ص ) نو بیرون آورنده بر مثال سابق. ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( منتهی الارب ). آفریدگار. ( مهذب الاسماء ). آفریننده. مقابل مخلوق. مُوجِد. مُبدِع بوجودآورنده. فاطر. ج ، خالقون ، خالقین : هل من خالق غیر اﷲ. ( قرآن 3/35 ). || از صفات باری تعالی. ( آنندراج ) ( منتهی الارب ) : و اذ قال ربک للملائکة اًنی خالق بشراً من صلصال من حماء مسنون. ( قرآن 28/15 ). ذلکم اﷲ ربکم لااله الاهو خالق کل شی فاعبدوه و هو علی کل شی وکیل. ( قرآن 62/40 ). هو اﷲ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی. ( قرآن 24/59 ).
ای غافل از شمار چه پنداری
کت آفرید خالق بیکاری.

مقدار الاعمار و خالق اللیل و النهار. روزگار عمر و مدت پادشاهی این مقدار نهاده بود. ( تاریخ بیهقی چ ادیب پیشاوری ص 384 ).
کی بازگشت خواهی زی خالق ای برادر
آنگه که بهر خدمت مخلوق را نشائی.

اختلاف میان ایشان در معرفت خالق. هر چه ظاهرتر بود. ( کلیله و دمنه ). و همه به وحدانیت خالق و رازق خویش معترف میباشند. ( کلیله و دمنه ).
قفل بر دلهای ما بنهاد حق
کس نداند برد بر خالق سبق.

فرهنگ فارسی

آفریننده، آفریدگار، خلق کننده، ازنامهای خدا
( اسم ) ۱ - آفریننده خلق کننده بوجود آورنده . ۲ - یکی از نامهای خدای تعالی . جمع : خالقین .

فرهنگ معین

فرهنگ عمید

گویش مازنی

واژه نامه بختیاریکا

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] خالق (الخالق)، از اسماء حسنی می باشد.
در آیات متعدد قرآن آفرینش به خدا نسبت داده شده است.برای بیان این معنا و ذکر نمونه های آن، در بیش تر عبارات قرآن صورت فعلی ریشه خ ل ق و عمدتاً فعل های خَلَق، یَخلُق، خَلَقْتُ و خَلَقْنا بهکار رفته و در آیات اندکی
انعام/ سوره۶، آیه۱۰۲.
آیات پایانی سوره حشر شاید شاخص ترین بخش قرآن در بیان اسماء و صفات خدا می باشد.قرار گرفتن الخالق در میان این آیات، به ویژه در آیه ای که تعبیر «لَهُ الاَسماءُ الحُسنی» در آن به کار رفته، بر این که این وصف در شمار نام های نیک خداست دلالتی واضح دارد.علاوه بر این در دو جای قرآن،
مؤمنون/ سوره۲۳، آیه۱۴.
الخالق در متون حدیثی شیعه در جاهای مختلفی، صریحاً یا تلویحاً، یکی از نام های خدا معرفی شده است، از جمله در حدیثی از رسول اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم تصریح شده که نام های خدا ۹۹ تاست و تمامی آن ها یک به یک ذکر گردیده اند.
ابن بابویه، التوحید، ج۱، ص۱۹۴ـ۱۹۵ به روایت امام صادق علیه السلام از پدرانش تا امام علی علیه السلام، چاپ هاشم حسینی طهرانی، قم (۱۳۵۷ش).
.

[ویکی اهل البیت] خالق به معنای آفریدگار، یکی از اسامی خداست.
خلق در اصل بمعنی اندازه گیری و تقدیر است و چون آفریدن توأم با اندازه گیری است لذا خلق را آفریدن معنی می کنند. راغب گوید: اصل خلق بمعنی اندازه گیری درست می باشد. پس خالق بمعنی اندازه گیر است و بالمناسبه بمعنی آفریدگار می باشد .
مرحوم طبرسی گفته : اصل خلق به معنی ساختن چیزی است پس از اندازه گیری آن به نحو دقیق آنچنان که کم و کاست و نقص و عیبی در آن نباشد ، و این کار جز به دست توانای خداوند قادر حکیم صورت نگیرد ، آری این اطلاق به نحو مسامحه و تجوّز در غیر خداوند ، صحیح و معقول است .
در کتاب لوامع مقداد آمده که فرق میان صانع و خالق و باری آنست که صانع کسی است که چیزی را از عالم نیستی بعالم هستی آورده باشد، و خالق کسی است که به مقتضای حکمت اشیاء را اندازه گیری کرده باشد خواه ایجادشان کرده باشد یا نه، و باری کسی است که اشیاء را بدون نقص و کمبود ایجاد کرده باشد .
این صفت خداوند در سوره انعام(6)/ 102، سوره رعد(13)/ 16، سوره حجر(15)/ 28، سوره فاطر(35)/ 3، سوره ص(38)/ 71، سوره زمر(39)/ 62، سوره غافر(40)/ 62، سوره طور(52)/ 35، سوره واقعه(56)/ 59 و سوره حشر(59)/ 24 آمده است.
(هوالله الخالق الباریء المصوّر له الاسماء الحسنی . ) ; او است معبودی که آفریننده عالم امکان و پدیدآورنده جهان و جهانیان است . . (هل من خالق غیرالله یرزقکم من السماء و الارض) ; آیا جز خدا آفریننده ای هست که شما را از فراز و جوّ هوا و از زمین روزی دهد . (الله خالق کلّ شیء وهو علی کلّ شیء وکیل) ; خداوند خود آفریدگار هر چیزی است و او بر همه چیز نگهبان است .
از این آیات و نیز آیه : (الا له الخلق و الامر)استفاده می شود که خالقیت منحصر به ذات اقدس خداوندی است و جز او خالقی وجود ندارد ; ولی از آیه (تبارک الله احسن الخالقین) ; فرخنده خداوندی که بهترین آفریننده است . به ظاهر به نظر می رسد که به غیر از خدا نیز اگر سازنده چیزی باشد می توان این واژه را بر او اطلاق نمود .
از سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) : «عظم الخالق عندک یصغّر المخلوق فی عینک» : اگر به عظمت آفریدگار پی ببری و خدا را آنچنان که هست بزرگ بدانی ، مخلوق و آفریده به چشمت حقیر و کوچک نماید . «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» : شایسته نباشد که با نافرمانی آفریدگار ، آفریده را اطاعت نمود .

[ویکی الکتاب] معنی خَالِقُ: کسی که اشیائی را با اندازهگیری پدید آورده باشد -خلق کننده (خلق پدید آوردن اشیاء با اندازه گیری و محاسبه)
معنی فَاطِرِ: خالق - آفریننده (در بسیاری از آیات ، خلقت را فطر ، و خالق را فاطر نامیده است ، و فطر به معنای پاره کردن است ، گویا خدای تعالی عدم را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون میآورد و کلمه خالق تتر کیست؟ فطرت بر وزن فعلت بنای نوع را میرساند یعنی نوعی از خلقت )
معنی فَطَرَ: آفرید(در بسیاری از آیات ، خلقت را فطر ، و خالق را فاطر نامیده است ، و فطر به معنای پاره کردن است ، گویا خدای تعالی عدم را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون میآورد و کلمه فطرت بر وزن فعلت بنای نوع را میرساند یعنی نوعی از خلقت )
معنی فِطْرَةَ: نوعی از خلقت (در بسیاری از آیات ، خلقت را فطر ، و خالق را فاطر نامیده است ، و فطر به معنای پاره کردن است ، گویا خدای تعالی عدم را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون میآورد و کلمه فطرت بر وزن فعلت بنای نوع را میرساند یعنی نوعی از خلقت )
معنی فَطَرَکُمْ: شما را آفرید(در بسیاری از آیات ، خلقت را فطر ، و خالق را فاطر نامیده است ، و فطر به معنای پاره کردن است ، گویا خدای تعالی عدم را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون میآورد و کلمه فطرت بر وزن فعلت بنای نوع را میرساند یعنی نوعی از خلقت )
معنی فَطَرَنَا: ما را آفرید(در بسیاری از آیات ، خلقت را فطر ، و خالق را فاطر نامیده است ، و فطر به معنای پاره کردن است ، گویا خدای تعالی عدم را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون میآورد و کلمه فطرت بر وزن فعلت بنای نوع را میرساند یعنی نوعی خالق تتر کیست؟ از خلقت )
معنی فَطَرَهُنَّ: آنها را آفرید(در بسیاری از آیات ، خلقت را فطر ، و خالق را فاطر نامیده است ، و فطر به معنای پاره کردن است ، گویا خدای تعالی عدم را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون میآورد و کلمه فطرت بر وزن فعلت بنای نوع را میرساند یعنی نوعی از خلقت )
معنی فَطَرَنِی: مرا آفرید(در بسیاری از آیات ، خلقت را فطر ، و خالق را فاطر نامیده است ، و فطر به معنای پاره کردن است ، گویا خدای تعالی عدم را پاره میکند و موجودات را از شکم آن بیرون میآورد و کلمه فطرت بر وزن فعلت بنای نوع را میرساند یعنی نوعی از خلقت )
معنی خَبْءَ: نهان -هر چیزی که در احاطه غیر خود ، قرار گیرد ، بطوری که دیگر نشود ادراکش کرد(عبارت یخرج الخبء فی السموات و الارض ، استعاره است ، گویا موجودات در پس پرده عدم و زیر طبقات نیستی قرار داشتند و خدا آنها را یکی پس از دیگری از آنجا به عالم وجود درآورد . بن.
ریشه کلمه:
خلق (۲۶۱ بار)

ارز دیجیتال لایت کوین چیست ؟

ارز دیجیتالی لایت کوین (به انگلیسی : Litecoin) و با نام سمبلیک LTC و با الگوریتم رمزگذاری Scrypt یک ارز دیجیتال قابل استخراج هست که تا کنون ۵۵,۲۳۲,۴۵۸ لایتکوین از ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ سکه این ارز استخراج شده است. این ارز توسط چارلی لی خلق شده است.

درباره ارز دیجیتال لایت کوین اطلاعات فنی و تخصصی Litecoin (LTC)

لایت کوین چیست ؟ Litecoin چگونه کار می‌کند ؟

لایت کوین یک ارز دیجیتال همتا به همتا است که امکان پرداخت های نسبتا فوری و کم هزینه را در بین ارزهای دیجیتال فراهم نموده است.

لایت کوین یک شبکه پرداخت متن باز مبتنی بر بلاک چین است. در این پروتکل می‌توان دارایی‌های دیجیتالی به نام لایت کوین یا به اختصار LTC را بدون هیچ واسطه و نهاد مرکزی و به صورت کاملا غیرمتمرکز در سراسر جهان منتقل کرد.

همانند بیت کوین، امنیت شبکه لایت کوین هم با رمزنگاری و فرایند اثبات کار (استخراج) تضمین شده است. تراکنش های لایت کوین تقریبا چهار برابر سریع تر از بیت کوین هستند.

خالق لایت کوین Litecoin کیست ؟

در حالی که هویت ساتوشی ناکاموتو، خالق بیت کوین بعد از حدود ۱۰ سال هنوز مشخص نیست، خالق لایت کوین (Litecoin) جوانی چینی‌ الاصل به نام خالق تتر کیست؟ چارلی‌ لی است. کارمند سابق گوگل و کوین بیس، در سال ۲۰۱۱ با تغییرات بزرگی در پروتکل بیت کوین،‌ شبکه لایت کوین را معرفی کرد.

Charlie Lee :خالق لایت کوین Litecoin

فلسفه ای جالب برای تولد لایت کوین وجود دارد. اگر بیت کوین طلا باشد،‌ لایت کوین مانند لوگو‌یی که دارد، یادآور نقره است. به این معنی که هدف لایت کوین ایجاد ارزی برای مقاصد روزمره تر و ارزان تر است. مانند بیت کوین،‌ لایت کوین هم محدود است با این فرق که برخلاف بیت کوین که فقط ۲۱ میلیون از آن قابل تولید شدن است، لایت کوین تا ۸۴ میلیون واحد استخراج خواهد شد.

لایت کوین چگونه کار می‌کند؟

درست به مانند بیت کوین استخراج کنندگان با قراردادن توان محاسباتی کامپیوترهای خود برای شبکه، با انجام محاسبات ریاضی شبکه را امن می‌کنند. در حقیقت استخراج کنندگان با این‌کار تراکنش ها را بررسی و تایید می‌کنند که باعث حفظ شبکه می‌شود.

تمام ارزهای دیجیتال از الگوریتم خاصی برای فعالیت استفاده می کنند. الگوریتم بیت کوین SHA-256 است اما چارلی‌ لی در ایجاد لایت کوین این فرآیند را به الگوریتم بهتری به نام Scrypt تغییر داد. این الگوریتم نسبت به الگوریتم بیت کوین دارای امکان محاسبه آسان تر، حجم کار کمتر و در نتیجه توانایی تایید سریع تر تراکنش ها است. در حالی که این روزها استخراج به صرفه بیت کوین فقط با دستگاه های ASIC امکان پذیر است،‌ کارت گرافیک هنوز یکی از روش های متداول برای استخراج لایت کوین است. البته استفاده از دستگاه‌ های ASIC از روش کارت گرافیک مقرون به صرفه تر است.

هر ۲٫۵ دقیقه تمام تراکنش های تایید شده لایت کوین در بسته های دیجیتالی به نام بلاک قرار می‌گیرند. این بلاک ها به زنجیره ای از بلاک ها به نام بلاک چین اضافه می‌شوند.

استخراج کنندگان یا به عبارتی ماینرها برای این کار پاداش دریافت می‌کنند. علاوه بر کارمزدها، با استخراج هر بلاک مقداری لایت کوین جدید تولید می‌شود و به ماینری که آن بلاک را استخراج کرده تعلق می‌گیرد که به آن پاداش بلاک (Block Reward) می‌گویند.

پاداش استخراج هر بلاک خالق تتر کیست؟ در حال حاضر ۲۵ واحد لایت کوین است. این پاداش در هر ۸۴۰٫۰۰۰ بلاک نصف خواهد شد. پاداش بلاک بیت کوین در حال حاضر ۱۲٫۵ واحد بیت کوین است و در هر ۲۱۰٫۰۰۰ بلاک نصف می‌شود.

آینده تتر (USDT) + پیش بینی قیمت

آینده ارز دیجیتال تتر (USDT)

تتر (Tether) رمزارزی است که در حال حاضر در رتبه سوم رتبه‌بندی ارزهای دیجیتال قرار دارد. اهمیت آن در این نکته نهفته است که ارزشی ثابت دارد و به عقیده بسیاری از تحلیلگران می‌تواند راهی باشد برای اینکه ارزهای دیجیتال به جریان اصلی نظام مالی جهان تبدیل شوند. در این مقاله می‌کوشیم آینده ارز دیجیتال تتر (USDT) را بررسی کنیم.

آشنایی با تتر (USDT)

قبل از ورود به بحث آینده ارز دیجیتال تتر (USDT) بیایید کمی بیشتر با تتر آشنا شویم.

اگر به دنبال گزینه‌های مختلف سرمایه‌ گذاری در سال 2021 می‌گردید، ارزهای دیجیتال یکی از گزینه‌هایی است که مدام بررسی می‌شود. ارزهای دیجیتال یا همان رمزارزها یکی از بهترین انواع دارایی محسوب می‌شوند. ارزهای دیجیتال مزایای فراوانی دارند و این مزایا سرمایه‌گذاری بر ارزهای دیجیتال را در مقایسه با ارزهای فیات، قابل قبول می‌سازد. در میان رمزارزها، تتر (USDT) در رتبه بالایی قرار دارد و در این صنعت هیاهو به بار آورده است.

اگر سرمایه‌گذار باهوشی هستید، باید بتوانید روند بازار را پیشاپیش رصد کنید. در این مرحله لازم است برای سرمایه‌گذاری رمزارز تتر USDT راهنمایی بگیرید. ما در این راهنما می‌کوشیم که از تتر USDT افسون‌زدایی کنیم تا بتوانید تصمیمی آگاهانه بگیرید.

آینده ارز دیجیتال تتر (USDT)

تتر USDT چیست؟

نگرانی اصلی سرمایه‌گذارن مبتدی در حوزه رمزارز به بی‌ثباتی ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود. بیت کوین مثال بارزی است که نوسانات شدید رمزارز را نشان می‌دهد. در ابتدای سال 2017 یک بیت کوین تنها 1000 دلار قیمت داشت. در ابتدای سال 2018 قیمت بیت کوین تا 20000 دلار اوج گرفت و پس از آن در اواسط سال 2018 به سطح 5000 دلار سقوط کرد. چنین تلاطمی در قیمت باعث شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران جدی از بازار رمزارز ناامید شوند.

تتر در این میان محبوب شده است؛ زیرا می‌کوشد این مشکل بزرگ را از طریق یکپارچه‌سازی ارزهای دیجیتال و خالق تتر کیست؟ ارزهای فیات حل کند. رمزارز USDT در دسته‌بندی استیبل کوین‌ها (Stable coins) جای دارد. این کوین‌های دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از طریق کنترل عرضه در گردش و همچنین نگهداری ارز فیات در ذخایر، قیمت هر کوین تتر 1 دلار آمریکا باشد. این رمزارز و بلاکچین آن توسط تتر (Tether)، یک شرکت هنگ‌کنکی ساخته شده‌اند.

به عبارتی دیگر، تتر USDT برخلاف سایر کوین‌های معمولی با دلار آمریکا تثبیت شده است. در نتیجه، این استیبل کوین نسبت به سایر رمزارزهای رقیب مانند بیت کوین و اتریوم، از نوسانات قیمت در امان است.

آینده ارز دیجیتال تتر (USDT)

بهترین دو جهان

هنگامی که سایر رمزارزها را خریداری می‌کنید، ممکن است به آسانی، در کسری از ثانیه پولتان را از دست بدهید؛ زیرا نوسانات قیمت سریع و بازار رمزارزها متلاطم است.

کوین USDT حاصل همکاری علم و دانشگاه برای ایجاد کوینی است که بتواند در برابر حرکات قیمتی بازار ایستادگی کند. نتیجه این همکاری، رمزارزی است که بهترین‌ها را از دو جهان (جهان ارزهای دیجیتال و جهان ارزهای فیات) ارئه می‌دهد.

هنگامی که قصد دارید رمزارز USDT خریداری کنید، بابت آن به شرکت تتر وجوهی را پرداخت می‌کنید. شرکت، وجوه شما را به ذخایر خود اضافه می‌کند و در ازای آن، برای شما USDT جدید ایجاد می‌کند. به این معنی که ارزش کوین‌های دیجیتالی شما به ارزش 1 دلار باقی می‌ماند.

هنگامی که بخواهید پولتان را پس بگیرید، می‌توانید کوین‌ها را در صرافی‌های رمزارزی بفروشید. خرید تتر به آسانی به وسیله ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.

حالا که بیشتر با تتر آشنا شدیم، بهتر است به سراغ اصل مطلب برویم؛ یعنی آینده ارز دیجیتال تتر (USDT).

آینده ارز دیجیتال تتر USDT

نمودار تغییرات قیمت تتر

در این بخش نمودار تغییرات قیمت تتر را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده می‌کنید.

پلن بی (Plan B) کیست؟ آشنایی با تحلیلگر خالق مدل انباشت به جریان بیت کوین

PlanBکیست

اگر شما هم علاقه‌مند به ارز‌های دیجیتال و دنیای کریپتو باشید، حتما تا به حال نام Plan B را شنیده‌اید یا مقاله‌ای درباره تحلیل‌های جنجالی او در‌باره بیت کوین را خوانده‌اید. Plan B یکی از تحلیل‌گرانی است که نخستین مقاله خود را در ۲۲ مارس ۲۰۱۹ (۲ فروردین ۱۳۹۸) با نام مدل انباشت به جریان بیت کوین منتشر کرد. پس از انتشار این مقاله تحلیل‌های بسیاری از او با استفاده از همین مدل منتشر شد که به دلیل دقت بسیار بالای این مقالات در پیش‌بینی قیمت بیت کوین، نام Plan B بر سر زبان‌ها افتاد و تحلیل‌های او در پیش‌بینی قیمت به محبوبیت بسیار زیادی دست یافت. در این مقاله به این می‌پردازیم که Plan B کیست، پیش‌بینی‌های او در مورد قیمت بیت کوین چیست و چگونه انجام می‌شود. با میهن بلاکچین همراه باشید.

این مقاله در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ به‌روزرسانی شده است.

Plan B کیست؟

Plan B کیست

امروزه بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که در زمینه ارزهای دیجیتال متخصص هستند. این ادعا در مورد افرادی که خوش‌شانس‌تر بوده و از اولین سرمایه‌گذاران بیت کوین و سایر توکن‌ها بوده‌اند بیشتر صدق می‌کند؛ در حالی که بسیاری از افراد به گفته خودشان به کارشناسان خبره در حوزه تحلیل و پیش‌بینی قیمت تبدیل شده‌اند، واقعا چه کسی بر اساس علم و دانش و چه کسی بر اساس پیش‌بینی‌های تصادفی روند بازار ارزهای دیجیتال را بیان می‌کند؟

یکی از افرادی که به واسطه تحلیل‌های دقیق و کاربردی‌اش در بازار کریپتو اسم و رسمی پیدا کرده است، خود را با نام مستعار Plan B معرفی می‌کند. او چندین سال قبل در حالی که مارکت کپ بیت کوین ۷۰ میلیارد دلار بود مدلی را با نام مدل انباشت به جریان بیت کوین معرفی کرد. امروز ارزش بازار بیت کوین بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار است و استفاده از این مدل همچنان برای تحلیل قیمت بیت کوین دقیق عمل می‌کند.

در مدل معرفی شده توسط Plan B بیت کوین‌های در گردش بر نرخ سالانه تولید بیت کوین تقسیم می‌شود و عدد حاصله نشان‌دهنده مدل انباشت بیت کوین به جریان است. چندی بعد Plan B با به‌روز‌رسانی این فرمول نام آن را به مدل انباشت به دارایی متقابل بیت کوین (S2FX) تغییر داد. شایان ذکر است به گفته Plan B او در تحلیل‌هایش در کنار مدل انباشت از دانش گسترده خود در ریاضیات نیز استفاده می‌کند. برای آشنایی با نحوه دقیق کارکرد مدل انباشت به جریان بیت کوین حتما مقاله زیر را مطالعه فرمایید.

Plan B کیست و چه تخصصی در این حوزه دارد؟

تحلیل قیمت بیت کوین توسط plan b

پیش‌بینی قیمت بیت کوین توسط مدل انباشت به جریان

او یکی از سرمایه‌گذاران موفق در بازار‌های مالی و بلاک چین است، که تجربه سال‌ها کار در این بازار‌ها را داراست و اصرار دارد که نامش برای همیشه مخفی بماند. نام او برگرفته از راه‌حل‌های بانک‌های مرکزی برای افزایش عرضه پول به منظور افزایش بهره در سیاست‌های بانکی است. او یکی از مورد تحسین‌ترین تحلیلگران بازار کریپتو است و غیر از نام مستعارش اطلاعات هویتی دیگری از او در دست نیست.

Plan B در تمامی مصاحبه‌‌های ویدئویی و رشته توییت‌هایش در شبکه‌ اجتماعی توییتر همواره از همین نام مستعار استفاده کرده است. اطلاعاتی که از او منتشر شده است نشان می‌دهد او زاده کشور هلند است و سابقه طولانی در بازارهای مالی دارد. او همچنین به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری در یک شرکت بزرگ که دارایی‌هایش ارزشی میلیارد دلاری دارد، فعالیت می‌کند. این سرمایه‌گذار هلندی ادعا می‌کند بیش از ۲۵ سال سابقه کار در بازارهای مالی را داشته و مدتی نیز به عنوان تحلیل‌گر در بازار‌های مالی قانونی از جمله سهام و اوراق بهادار فعالیت داشته است.

پلن بی ایدی توییتر خود را با عنوان [email protected] انتخاب کرده است. انتخاب این ایدی اشاره‌ای بر ابر‌تورم سال ۲۰۰۸ در کشور زیمباوه دارد که در طی آن بانک مرکزی این کشور، اسکناس‌های ۱۰۰ تریلیون دلاری به چاپ رسانده بود. Plan B معتقد است، عاقبت اقتصاد جهانی دچار یک تورم افسار گسیخته خواهد شد و تمامی پول‌های فیات که بدون هیچ پشتوانه‌ای چاپ شده‌اند از بین خواهد رفت. او معتقد است در آینده رمزارزها جای پول‌های فیات را خواهند گرفت و مدل اقتصاد جهانی به طور کلی تغییر خواهد کرد.

از جمله پیش‌بینی‌های جنجالی Plan B مربوط به مرداد ماه امسال است که قیمت بیت کوین را حدود ۴۷۰۰۰ دلار و در شهریور ماه ۴۳۰۰۰ دلار پیش‌بینی کرده بود. حتی پیش از سال ۲۰۲۱ او پیش‌بینی دقیقی از قیمت بیت کوین در پایان سال ۲۰۲۰ ارائه داده بود.

پیش‌بینی‌های Plan B در مورد قیمت بیت کوین

توییت plan b در مورد قیمت بیت کوین

توییت نظر‌سنجی Plan B درباره قیمت بیت کوین

همانطور که گفته شد پلن بی فعالیت خود را در بازار رمزارزها از سال ۲۰۱۹ آغاز کرد. او پیش‌بینی‌های جنجالی در مورد قیمت بیت کوین داشته و آنها را بر اساس مدلی به نام انباشت به دارایی متقابل بیت کوین انجام می‌دهد. اوج معروفیت پلن بی مربوط به سال ۲۰۲۰ است که در اوج ناامیدی بازار توانست رشد بیت کوین و محدوده قیمتی آن را به درستی پیش‌بینی کند. در ادامه فعالیت او را در از سال ۲۰۲۰ تا کنون مورد بررسی قرار می‌دهیم.

پیش بینی‌ های پلن بی در سال ۲۰۲۰

سال ۲۰۲۰ سال سرنوشت‌سازی برای Plan B و مدل انباشت بیت کوین به جریان بود. پس از سقوط قیمت بیت کوین به ۳۶۰۰ دلار انتقادات به او و روشی که از آن برای پیش‌بینی قیمت بیت کوین استفاده می‌کرد، افزایش بسیاری پیدا کرد. با بررسی توییتر پلن بی در سال ۲۰۲۰ می‌توان دید که او به شدت از روش ابداعی خود یعنی انباشت بیت کوین به جریان دفاع می‌کرد، در صورتی که تمام تحلیلگران قیمت‌های پایین‌تری را برای بیت کوین متصور بودند. در نهایت مدل انباشت به جریان به درستی عمل کرد و بیت کوین در سال ۲۰۲۰ به همان قیمتی (۱۲,۰۰۰ دلار) رسید که پلن بی پیش‌بینی کرده بود. پس از آن پلن‌بی، مدل انباشت جریان و پیش‌بینی‌های او مورد توجه بسیاری از افراد فعال در بازار رمزارزها قرار گرفت.

پیش بینی های Plan B در سال ۲۰۲۱

به گفته Plan B ممکن است سال ۲۰۲۱ آخرین سال فعالیت او باشد. او قصد دارد تا پس از تحقق قیمت ۶ رقمی بیت کوین فعالیت خود را متوقف کند. او در پیش‌بینی‌های خود بیان داشته است که قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد. اتفاقی که رخ نداده است و قیمت بیت کوین تاکنون حتی به آن نزدیک هم نشده است.

نتیجه نظر‌سنجی Plan B در آخرین توییت‌هایش در سال ۲۰۲۱ نشان از آن دارد که با باقی ماندن قیمت BTC زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار، مدل انباشت به جریان اعتبار خود را تا حدودی از دست داده است. او در این مدل با توجه به هاوینگ‌های بیت کوین و نصف شدن تعداد بیت کوین‌ها در هر ۴ سال پیش‌بینی می‌کند که قیمت اولین رمزارز جهان همواره روندی صعودی خواهد داشت. Plan B در تحلیلی که با مدل S2F انجام داده است، بیان می‌کند قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۴ یک میلیون دلار و در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار خواهد بود.

پیش بینی های پلن بی در سال ۲۰۲۲

با پایان پذیرفتن سال ۲۰۲۱ و محقق نشدن وعده بیتکوین ۱۰۰,خالق تتر کیست؟ ۰۰۰ دلاری که پیش‌تر توسط پلن بی مطرح شده بود، او پذیرفت که در محاسبات خود اشتباه کرده و بازار خرسی از آپریل سال ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) آغاز شده است. پلن بی در توییت خود اینگونه بیان کرده است:

پیش بینی قیمت توسط پلن بی

منبع: توییتر

من در دسامبر سال ۲۰۲۱ (آذر ۱۴۰۰) هم‌چنان انتظار یک حرکت صعودی جدید داشتم. در سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ (زمستان ۱۴۰۰) مشخص شد که بازار صعودی به پایان رسیده است. ما از آپریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) وارد بازار خرسی شده‌ایم (بله، علی‌رغم این‌که اوج قیمت در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) رخ داد). در حال حاضر در حال ساختن کف قیمت هستیم. پس از آن بازار صعودی جدیدی آغاز خواهد شد. این یعنی چرخه‌های قیمتی بیت کوین.

منبع: توییتر

پلن بی در آخرین تحلیل‌های خود وضعیت فعلی بیت کوین در محدوده ۳۰,۰۰۰ دلار را به بازار خرسی ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ تشبیه کرده است. او با استفاده از مدل انباشت به جریان، محدوده آبی رنگ فعلی را معادل محدوده‌های نزولی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ می‌داند و معتقد است پس از گذر از این دوران، قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد و بازار گاوی آغاز می‌شود.

پلن بی معتقد است قیمت بیت کوین دیگر به سطوح قبلی خود بازنمی‌گرد و تا پایان سال ۲۰۲۲ احتمال رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار وجود دارد.

پرسش و پاسخ (FAQ)

پرسش و پاسخ میهن بلاکچین

پلن بی (PlanB) یک تحلیلگر مطرح هلندی و خالق مدل پیش‌بینی قیمت انباشت به جریان (Stock to Flow) است. او در توییتر فعالیت می‌کند و تحلیل‌های خود را با دنبال‌کنندگان خود به اشتراک می‌گذارد. پلن بی در سال ۲۰۲۰ و در پی پیش‌بینی‌های دقیق خود از قیمت بیت کوین به معروفیت زیادی دست یافت و اکنون بیش از ۱.۸ میلیون نفر دنبال کننده در توییتر دارد.

  • پیش‌بینی پلن بی در مورد قیمت بیت کوین چیست؟

پلن بی پیش‌بینی کرده بود قیمت بیتکوین در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰,۰۰۰ دلار خواهد رسید؛ اما با ایجاد بازار نزولی این امر محقق نشد. PlanB پیش‌بینی کرده است در سال ۲۰۲۲ روند نزولی پایان می‌پذیرد و قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار می‌رسد.

  • مدل انباشت به جریان (Stock to Flow) چیست؟

مدل انباشت به جریان نشان می‌دهد با توجه به نرخ ایجاد یا تولید فعلی (بیت کوین، فلزات گران‌بها و غیره)، چند سال طول می‌کشد تا کل موجودی استخراج شود. این مدل از تقسیم انباشت یا تعداد کوین‌های بیت کوین موجود بر جریان یا روند استخراج آن بدست می‌آید.

سخن پایانی

Plan B نام مستعار یکی از افرادی است که به واسطه پیش‌بینی‌های دقیقش در رابطه با قیمت بیت کوین، در سال ۲۰۲۰ بر سر زبان‌ها افتاد. تعداد زیادی از پیش‌بینی‌های قیمتی او دقیق از آب درآمد و تا پایان سال ۲۰۲۱ تمامی دنبال‌کنندگان او منتظر رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار بودند. اتفاقی که هرگز رخ نداد و سال ۲۰۲۱ به پایان رسید. بر هیچکس پوشیده نیست که پیش‌بینی بازارهای مالی همیشه با مدل‌های ریاضی جواب نمی‌دهد و فاکتورهای زیادی از جمله رفتار انسان‌ها در بازار بر قیمت‌ها تاثیر‌گذار است. فاکتوری که در مدل انباشت به جریان ثابت در نظر گرفته شده است و تاثیر آن بر قیمت‌ بیت کوین نادیده گرفته می‌شود. در این مقاله به این پرداختیم که Plan B کیست و پیش‌بینی‌های او در مورد قیمت بیت کوین چیست و چگونه انجام می‌شود. نظر شما در رابطه با پیش‌بینی‌ها و مدل استفاده شده توسط Plan B چیست؟ به نظر شما قیمت بیت کوین به تارگت‌های داده شده توسط Plan B می‌رسد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

جزئیات جدید از خالق بیت کوین | ساتوشی ناکاموتو کیست؟

از ابتدای خلق بیت کوین به عنوان اولین ارز رمزگذاری شده، هویت ناشناس سازنده که با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو به جوامع علمی معرفی شده، مجهول بوده است. بسیاری مدعی هستند که کریگ استیون رایت همان ساتوشی ناکاموتو است اما به تازگی ایلان ماسک با یک توئیت محاسبات را برهم زد!

به گزارش نبض بورس، یت کوین یک ارز رمزنگاری شده است که در سال ۲۰۰۸ توسط فرد یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) اختراع شد و در سال ۲۰۰۹ شروع به کار کرد. به زبانی ساده‌تر می‌توان گفت BTC نوعی پول مجازی است که می‌توان از آن برای خرید محصولات و خدمات استفاده کرد.

خالق بیت کوین کیست؟

از ابتدای خلق بیت کوین به عنوان اولین ارز رمزگذاری شده، هویت ناشناس سازنده که با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو به جوامع علمی معرفی شده، مجهول بوده است. اما از سال ۲۰۱۶ یک برنامه ‎نویس و مدیر مدعی شد که ساتوشی است.

ساتوشی ناکاموتو کیست؟

بیت‌کوین، در سال ۲۰۰۸ میلادی، با انتشار مقاله‌ای از سوی ساتوشی ناکاموتو، معرفی شد، فردی که ادعا می‌شد ژاپنی است، متولد سال ۱۹۷۵ میلادی است و ۴۶ سال دارد. او نخستین بار در سال ۲۰۰۸ میلادی از بیت‌کوین و ساز و کار آن به‌عنوان یک «رمزارز» صحبت کرد.

تا سال ۲۰۱۰، ساتوشی ناکاموتو همچنان از بیت کوین حمایت می‌کرد و در جریان اصلاح کد نویسی اولیه هم فعال بود. با این همه، از همان سال به بعد، این نابغه مرموز ناپدید شد و کسی نمی‌داند، ناکاموتو کجاست یا شخصاً چقدر بیت‌کوین در اختیار دارد.

کریگ استیون رایت کیست؟

کریگ استیون رایت (Craig Steven Wright)، یک مدیر حوزه IT که اصالتی استرالیایی دارد ادعا کرده است که خالق بیت کوین است. کریگ استیون رایت (متولد اکتبر ۱۹۷۰) یک دانشمند علوم رایانه و تاجر استرالیایی است که می‌گوید فرد واقعی پشت نام مستعار ساتوشی ناکاموتو خالق بیت کوین است، البته این ادعا در جامعه بیت کوین با شک بسیار روبرو شد و عموماً پذیرفته نشد.

جزئیات جدید از خالق بیت کوین | ساتوشی ناکاموتو کیست؟

وی پیش تر در مصاحبه خود اسنادی را به نمایش کشید که مرتبط با روزهای ابتدایی تولد بیت کوین بودند و گفت: «این ها همان بلاک‌هایی هستند که برای ارسال بیت کوین به «Hal Finney» در ژانویه ۲۰۰۹، و به عنوان اولین تراکنش بیت کوین استفاده کردم.»

توئیت ایلان ماسک درباره خالق بیت کوین چه می گوید؟

به تازگی ایلان ماسک توئیتی را منتشر کرد که در آن سعی داشت به معرفی خالق بیت کوین اشاره کند! ایلان ماسک در توییت اخیر خود تصویر برند چهار کمپانی "سامسونگ"، "توشیبا"، "ناکامیچی" و "موتورولا" را به صورتی که نشان داده نام "ساتوشی ناکاموتو" یا همان خالق مرموز "بیت کوین" را تشکیل می‌دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.