شاخص فنی چیست؟


نتیجه گیری

معرفي و شرح وظايف شورای فنی استان

معرفي و شرح وظايف شورای فنی استان

محدوده فعاليت شوراي فني استان ها شامل تمامي طرح ها و پروژه ها در مراحل مطالعه، اجرا، بهره برداري و نگهداري دستگاه هاي استاني مشمول بند (ب) ماده يك قانون برگزاري مناقصات و يا دستگاه هاي مشمول ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و يا شامل آن دسته از طرح ها و عمليات اجرايي در سطح استان است كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آن ها از محل درآمد عمومي از بودجه استان تامين شده و يا طرح ها و پروژه هاي ملي استاني شده كه اجراي آن ها از طرف دستگاه هاي اجرايي مركزي به دستگاه هاي استاني تفويض شده است.

شوراي فني استان مي تواند بر پروژه هاي ملي كه در سطح استان در حال اجراست، نظارت عاليه داشته و نتايج و گزارش هاي نظارتي خود را به مراجع ذيربط و سازمان برنامه بودجه كشور ارايه نمايد.

اعضاء

 • شوراي شاخص فنی چیست؟ فني استان زير نظر استاندار و با اعضاي زير تشكيل ميشود:
 1. معاون هماهنگي امور عمراني استاندار
 2. رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان (دبير شورا)
 3. مديركل راه و شهرسازي استان
 4. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
 5. مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان
 6. مديرعامل شركت آب و فاضلاب در استان
 7. مديرعامل شركت آب منطقه اي استان
 8. مديرعامل شركت برق در استان
 9. معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين استان
 10. رييس دانشگاه علوم پزشكي استان
 11. بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان

تبصره: در صورت وجود چند مديرعامل در حوزه آب و فاضـلاب و برق ،عضـو مـورد نظر با توجه به شرايط استان به پيشنهاد دبير شوراوتصويب استاندار انتخاب ميشود.

ره آورد نور

شاخص های ارزیابی و امتیازدهی فنی محصولات نور

یکی از مسائل مورد توجه توسعه دهندگان نرم افزار، ارزیابی کیفیت نرم افزار و به تبع آن، پرداختن به موضوع تعیین شاخص های مؤثر ارزیابی است. با توجه به چرخه حیات نرم افزار می توان گفت بررسی و ارزیابی کیفیت نرم افزار، فرآیندی است که باید طی یک چرخه صورت گیرد. در این مقاله، سعی بر آن است با معرفی مدل ها و استانداردهای معروف موجود در حوزه ارزیابی کیفیت نرم افزار، آشنایی نسبی با پژوهش ها و کارهایی که تا کنون صورت گرفته، به دست آید. همچنین، مدلی ابداعی که در جهت تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته تدوین شده، معرفی خواهد شد که در آن با بازتعریف شاخص های کیفی، فرآیند ارزیابی نهایی محصولات نرم افزاری پژوهشی میسر می گردد. در این مقاله، بیشتر در مورد شاخص های گرافیک و برنامه نویسی و سرویس های برنامه نویسی صحبت شده است.

کلیدواژگان: کیفیت نرم افزار، مدل های ارزیابی، شاخص های سنجش کیفیت، استانداردهای کیفی سازی، مهندسی نرم افزار، توسعه نرم افزار.

مقدمه

تولید نرم افزارهای کاربردی، روزبه روز گسترش می یابد و لزوم به کارگیری روش ها و اصول مهندسی نرم افزار، در مراحل توسعه، مدیریت و پشتیبانی آنها بیشتر نمود پیدا می کند. کیفیت نرم افزار (Software Quality) ، شاخص حیاتی برای تولید نرم افزارهای با کیفیت بالاست که ضمن بالا بردن بهره وری در تولید نرم افزارها، به ایجاد نرم افزارهای قدرتمند و شکست ناپذیر منجر می گردد.

مدل سازی نرم افزار، به کارگیری فنون پیشرفته آزمایش نرم افزار، مدیریت ریسک نرم افزار، تضمین کیفیت نرم افزار و مهندسی محصول، عناوینی از فهرست گسترده زیرساخت های مرتبط با توسعه نرم افزارهای قوی و مهندسی ساز است. در اینجا به طور خاص، به بررسی علمی و فنی یکی از این زیرساخت ها با عنوان کیفیت نرم افزار و روش های تعیین شاخص پرداخته شده است.

مهندسی نرم افزار و تولید نرم افزاری با کیفیت بالا

مهندسی نرم افزار، یک روش علمی، ریاضی و اقتصادی برای تولید نرم افزارهاست که بر اساس آن، نرم افزار در طی یک فرایند علمی، تجزیه و تحلیل، طراحی، پیاده سازی، آزمایش و پشتیبانی می شود. به کارگیری مهندسی نرم افزار برای پیاده سازی نرم افزارهایی که اهداف مهم و حیاتی دارند، یک ضرورت است.

در مهندسی نرم افزار برای ساخت یک سیستم نرم افزاری، سه فرآیند مهم تأثیرگذار است:

 1. فرآیند توسعه (Development Process) : سازماندهی فعالیت ها برای ساخت یک سیستم است.
 2. فرآیند مدیریت (Management Process): انتخاب افراد، تجهیزات و فرآیندها برای توسعه یک سیستم و کنترل و نظارت بر روند اجرای پروژه است.
 3. فرآیند پشتیبانی (Maintenance Process): کنترل و پشتیبانی نرم افزار، پس از تولید آن.

در فرآیند توسعه، هدف آن است که یک سیستم با مشخصاتِ خواسته شده تولید شود. فرآیند توسعه، از مرحله طرح یک راه حل مفهومی برای مسئله خواسته شده (مطالعه امکان سنجی) آغاز شده، پس از دریافت خواسته ها و بررسی سیستم، طراحی صورت گرفته و در نهایت، این طراحی با کمک ابزارهای پیاده سازی، به یک سیستم واقعی تبدیل می شود. مقصود از این فرآیند، آن است که از یک سو، نیازهای کاربران برآورده شود و از سوی دیگر، کیفیت مناسب عملکرد سیستم تضمین گردد. بنابراین، باید مشتمل بر مکانیسم هایی برای اعتبارسنجی نرم افزار (خروجی مطابق با خواسته ها (Validation)) و وارسی پذیری نرم افزار (صحت عملکرد خروجی (Verification)) باشد.

کیفیت

کیفیت، در مفهوم عام آن، به معنای خصوصیت یا صفتی از یک شیء است. در مورد یک شیء، کیفیت، به خصوصیاتی از قبیل: رنگ، شکل و یا اندازه اشاره دارد و در مورد یک نرم افزار شامل مواردی همچون: درجه پیچیدگی درونی الگوریتم های آن، تعداد خطوط برنامه نرم افزاری و یا ارتباطات داخلی زیربرنامه ها می شود.

شاخص های ارزیابی عمومی و خاص

شاخص های ارزیابی، به دو صورت تقسیم می شوند: شاخص های ارزیابی عمومی و شاخص های ارزیابی خصوصی. منظور از شاخص های ارزیابی عمومی، تمامی شاخص هایی می باشد که برای ارزیابی و بررسی یک محصول برشمرده شده اند و به شرکت خاصی تعلق ندارند و در تمامی شرکت ها و کمپانی های تولید نرم افزار در سراسر جهان یکسان هستند یا با اندکی تغییر در شرکتی استفاده می شود؛ اما شاخص های ارزیابی خاص، در واقع شاخص های ارزیابی مخصوص یک شرکت خاص می باشد که کارکنان و کارشناسان داخلی یک شرکت برای نگاه دقیق تر و علمی تر به کیفیت محصول خود، شاخص های داخلی خویش را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و اگر نیاز شود، برای درک واقعی تری از کیفیت محصول خود، ارزیابی خویش را با عددی نشان می دهند.

فرایندهای موجود در معاونت فنی نور

از جمله فرایندهای موجود در معاونت فنی نور که در این نوشتار درباره آنها سخن خواهیم گفت، عبارت اند از: رابط کاربری، برنامه نویسی و سرویس ها. در ادامه، به توضیح هریک از آنها می پردازیم.

گرافیک، راز طراحی رابط کاربری موفق (UI)

ارزیابی رابط کاربری یا همان طراحی UI، به یک مهارت مهم تبدیل شده است. ممکن است، در طول کار خود درگیر طرح های فناوری اطلاعات شوید و در طول پروژه، رابط کاربری را نقد کنید. دو روش اصلی برای آزمایش رابط کاربری وجود دارد: 1. ارزیابی تجربی (تست گرفتن از کاربران واقعی)؛ 2. ارزیابی اکتشافی (تست براساس اصول و قواعد). با اینکه ارزیابی تجربی، بهترین روش محسوب می شود، اما ارزیابی اکتشافی نیز مهم و لازم است.

قواعد ارزیابی اکتشافی، در طول زمان و با آزمون و خطا مشخص شده است؛ برای مثال، زمانی که شطرنج بازی می کنید، بهتر است برای شروع، از حرکات پیش فرض استفاده کنید. این حرکات در طول زمان مشخص شده است که برای شروع در بازی شطرنج مفید هستند.

در طراحی رابط کاربری یا همان طراحی UI، یکی از رایج ترین فهرست ها فهرست ابتکارات دهگانه ژاکوب نیلسون است که به شرح ذیل می باشد:

 1. قابلیت دیده شدن وضعیت سیستم: سیستم باید همواره کاربر را در مورد روند خود، آگاه کند؛ مانند پروسه انتقال فایل.
 2. تشبیهات که برای کاربر آشنا باشد.
 3. کنترل و آزادی عمل کاربر: کاربر قابلیت undo و redo و نیز توانایی override سیستم را داشته باشد.
 4. با ثبات و استاندارد: کاربران نباید با دیدن کلمات، وضعیت ها یا اکشن های متفاوتی که همه یک کار را انجام می دهند، سردرگم شود.
 5. جلوگیری از بروز خطا: از رخ دادن خطا در اوّلین برخورد کاربر با سیستم، ممانعت شود. پیش بینی های لازم نسبت به ورودهای مختلف کاربر در نظر گرفته شود.
 6. شناسایی به جای یادآوری: اشیا، اکشن ها و تنظیمات، قابل رؤیت باشد. ناوبری (نویگیشن) قابل دیدن باشد و به راحتی بتوان به عقب برگشت و یا به صفحه اصلی رفت و یا خارج شد.
 7. انعطاف پذیری و کاربردی بودن: تعامل را برای کاربران حرفه ای به صورت تصاعدی بالا ببرد. کاربران حرفه ای ترجیح می دهند کلیک های کمتر همراه با اطلاعات و انعطاف زیاد در شیوه ها باشد؛ درحالی که کاربران تازه کار ترجیح می دهند به صورت گام به گام و با اطلاعات کمتر حرکت کنند.
 8. طراحی زیبا و خلاصه نمایی: دیالوگ ها نباید اطلاعات نامرتبط و غیر ضرروری را داشته باشند؛ به عبارت دیگر، تنها اطلاعاتی را که مورد نیاز است، نمایش دهید و اطلاعات غیرضروری را در شاخص فنی چیست؟ پنجره دوم نمایش دهید.
 9. خطاها را مدیریت کنید: پیام های خطا باید به زبان ساده بیان شود، مشکل را به شکل دقیق بیان کنند و راه حل ارائه دهند.
 10. فراهم کردن راهنما: از prompt و راهنما برای تسک ها استفاده نمایید و جست وجو را آسان کنید.

به کارگیری شیوه اکتشافی در طراحی UI

تأثیرات شیوه اکتشافی به نوع استفاده بستگی دارد؛ برای مثال، رابط کاربری میت واند کاملاً با ثبات نباشد؛ مثلاً جایگاه دکمه می تواند در بخش های مختلف UI متفاوت باشد. اگر کاربران متفاوت به بخش های گوناگون می روند، تأثیر آن می تواند کم باشد؛ ولی اگر کاربران یکسان به بخش های مختلف می روند، تأثیر آن زیاد خواهد بود.

کار درستی نیست که UI را تنها بر اساس قوانین اکتشافی ارزیابی کنیم؛ زیرا تأثیر هر یک از این قوانین، به محتوایی که مورد استفاده قرار می گیرد، بستگی دارد؛ برای مثال، اشتباه است که بگوییم وب گاه CNN حدود 75% قوانین را رعایت کرده است؛ درحالی که وب گاه New York Time حدود 88% را رعایت نموده است.

قبل از استفاده از قوانین اکتشافی، لازم است تا از کاربران و تسک فهم صحیح داشته باشید. فهم صحیح از کاربران، یعنی دانستن میزان کار آنها با پایگاه، آشنایی آنان با فناوری، سن هر جنس و سطح تحصیلات آنها. تعریف فهم صحیح از تسک، به معنای این است که بدانیم هدف اصلی کاربر چیست و هدف ثانویه، روش ها و تکرار آنها چقدر است؛ یعنی کاوش کلمات در موتورهای جست وجو.

برای این منظور باید سه تا پنج ارزیاب مستقل داشته باشید تا فهرست اکتشافی را بررسی کنند. هریک از آنان رابط کاربری را یک تا دو ساعت مستقلاً ارزیابی می کنند. یافته ها را باهم به اشتراک بگذارید و مشکلات بزرگ و خُرد را ارزیابی کنید. مشکلات بزرگ باعث می شود تا کاربر نتواند کار کند؛ درحالی که مشکلات کوچک می تواند زیبایی وب گاه را تحت تأثیر قرار دهند.

برخی شاخص های گرافیک

شاخص های گرافیک، زیرمجموعه ای از رابط کاربر و در واقع، به عنوان یک زیرشاخص از رابط کاربر می باشد. هر محصولی که در مرکز نور تولید شود، موبایلی باشد یا دسکتاپی و وبی، قاعدتاً گرافیکی خواهد داشت که با محتوای آن ارتباط دارد و نیز شاخص هایی برای ارزیابی آن گرافیک که به تفصیل در جدول ذیل آمده است. این شاخص ها ضمن اینکه به امتیازدهی محصول کمک می کند، امر ارزیابی را نیز آسان تر می نماید.

شاخص های ارزیابی در برنامه نویسی موبایل، وب و دسکتاپ

با توجه به اینکه شاخص های ارزیابی، در امتیاز دهی محصولات اثر مستقیم دارد، می توان گفت که این شاخص ها ارزیابی منتج به ارزیابی و ارزیابی منتج به امتیازدهی به فرایند یا فعالیت می شود. اگر این فرایند و فعالیت، درباره پروژه یا چرخه یا محصولی از محصولات مرکز باشد، به امتیازدهی به محصول منتج می شود. و در نتیجه، این ارزیابی ها به عنوان ارزیابی نهایی یا امتیازدهی نهایی محسوب می شود.

برنامه نویسی وب، برنامه نویسی دسکتاپ و برنامه نویسی موبایل شاخص هایی دارند که در چند مورد ممکن است با هم تفاوت های جزیی داشته باشند.

شاخص های ارزیابی در سرویس های دسکتاپ، موبایل و وب

شاخص های ارزیابی در این سرویس ها، اگر در محصولی از مرکز به کار گرفته شود، روی ارزیابی آن محصول تأثیر می گذارد. این ارزیابی ها توسط کارشناسان داخل و خارج مرکز انجام می شود. البته برخی معیارها این قابلیت را دارد که توسط کاربران و مسئولان ارزیابی و امیتازدهی شوند؛ ولی بیشتر کارهای فنی را کارشناسان مورد ارزیابی قرار می دهند و اگر ارزیابی از طرف کاربران و مدیران باشد، به صورت غیرمستقیم می باشد.

زیرشاخص ارزیابی متن کاوی

در متن کاوی کارهایی از قبیل: غنی سازی اطلاعات، دسته بندی اطلاعات و تشخیص اشیاء و عناصر متن و دیتاها، جست‌و‌جوی اطلاعات و دسترسی و واکشی اطلاعات را آسان می کند. این تلاش ها خود را در خروجی نرم افزار تحت سرویس هایی که روی محتوا عملیاتی انجام می دهد، نشان می دهد و قابل ارزیابی است و زیرمعیارهای آن در زیر تعریف شده است.

معیارها سرویس های دسکتاپ زیرمعیارها

نتیجه گیری

در ارزیابی محصولات مرکز نور، به این نکته اشاره شد که ارزیابی فنی را از ارزیابی محتوایی جدا کردیم و گفتیم ارزیابی نهایی، در واقع، ارزیابی فنی و محتوایی محصول می باشد که در این مقاله برخی از شاخص های ارزیابی در معاونت فنی نور را مورد رصد قرار دادیم و در رابط کاربری برخی شاخص های عمومی را دیدیم و نیز بعضی از شاخص هایی که مربوط به مرکز نور بود. برای ارزیابی نهایی، چند مرحله را می توان پیگیری کرد:

KPI چیست؛ انواع، ۵ مرحله ایجاد و ۱۸ مثال آن

KPI چیست؟ شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator) از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری سنجیدن عملکرد از کوچکترین عضو یک سازمان یا شرکت یعنی فرد تا بخش و کل سازمان است. این شاخص باعث می‌شود تا متوجه شویم افراد یا سازمان تا چه اندازه در جهت اهداف تعیین شده درست حرکت می‌کنند. در این مقاله شما را با انواع و نحوه تعریف KPI، مراحل ایجاد و ۱۸ مثال آن آشنا خواهیم کرد.

KPI چیست - تعریف KPI

تعریف KPI

KPI به معنای شاخص عملکرد کلیدی یک ارزش قابل اندازه‌گیری می‌باشد که نشان می‌دهد چگونه یک شرکت به اهداف کلیدی کسب‌وکار رسیده است. سازمان‌ها از KPI در سطوح مختلف استفاده می‌کنند تا موفقیتشان را در رسیدن به اهداف ارزیابی کنند. KPI های سطح بالا ممکن است بر عملکرد کلی کسب‌وکار تمرکز کنند در حالی که KPI های سطح پایین ممکن است بر فعالیت بخش‌هایی مانند پشتیبانی، بازاریابی فروش و غیره تمرکز داشته باشند.

چه چیزی باعث می‌شود KPI موثر باشد؟

اکنون که ما می‌دانیم KPI به معنای شاخص عملکرد کلیدی است باید ارزشمندی آن در عمل را نیز ببینیم. اکثر مواقع سازمان‌ها به طور کورکورانه KPI های شناخته شده یک صنعت را می‌پذیرند و سپس تعجب می‌کنند که چرا بر کسب‌وکارشان اثر نمی‌گذارد و هیچ تغییرات مثبتی ظاهر نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین مواردی که اغلب نادیده گرفته می‌شود جنبه‌هایی از KPI است که نوعی از ارتباط هستند. به این ترتیب این جنبه‌ها با قواعد یکسان اما با شیوه‌های بهتر ارتباطی نسبت به انواع دیگر ارتباط عمل می‌کنند. اطلاعات روشن و مرتبط بسیار بیشتر احتمال دارد که تاثیرگذار باشند.

تیم شما باید به منظور توسعه یک استراتژی برای شکل دادن KPI با اصول اولیه شروع کند، اهداف سازمان خود را درک کند، چگونگی برنامه‌ریزی شما برای رسیدن به این اهداف را بداند و بداند که چه کسی می‌تواند طبق این اطلاعات عمل کند. این باید یک فرایند تکراری باشد که شامل بازخورد تحلیلگران کسب‌وکار، مدیران بخش و مدیران عامل باشد. همانطور که این ماموریت عملی می‌شود شما درک بهتری از فرایندهای کسب‌وکار با شاخص اندازه‌گیری KPI و همچنین با کسی که باید این اطلاعات را با او به اشتراک بگذارید خواهید داشت.

نحوه تعریف یک KPI

تعریف KPI یا شاخص‌های عملکرد کلیدی می‌تواند یک کار پیچیده باشد. عملی‌ترین کلمه در KPI همان «Key» یا کلیدی است. زیرا هر KPI باید به یک نتیجه خاص کسب‌وکار با اندازه‌گیری عملکرد مربوط باشد. KPIها اغلب با معیارهای کسب‌وکار اشتباه گرفته می‌شوند. اگرچه اغلب در همان رویکرد استفاده می‌شوند اما KPI ها نیاز به تعریف با توجه به اهداف مهم و حیاتی کسب‌وکار دارند. هنگام تعریف KPI باید این مراحل را دنبال کنید:

 • نتیجه مورد نظر شما چیست؟
 • چرا این نتیجه مهم است؟
 • چگونه می‌خواهید پیشرفت را اندازه‌گیری کنید؟
 • چگونه می‌توانید نتایج را تحت تاثیر قرار دهید؟
 • چه کسی مسئول نتایج کسب‌وکار است؟
 • چگونه مطمئن می‌شوید که به نتایج دلخواه خود دست یافته‌اید؟
 • تا چه میزان پیشرفت به سوی نتایج دلخواه خود را بررسی می‌کنید؟

به عنوان مثال اگر هدف شما افزایش درآمد فروش در سال جاری می‌باشد شما قرار است آن را KPI رشد فروش خود بنامید.

نحوه تعریف KPI در اینجا به صورت زیر می‌باشد:

 • افزایش درآمد فروش به میزان 20 درصد در سال جاری.
 • دستیابی به این هدف به کسب‌وکار اجازه سودآوری خواهد داد.
 • پیشرفت به منظور افزایش درآمد اندازه‌گیری می‌شود.
 • استخدام کارکنان فروش اضافی، ارتقاء مشتریان موجود برای خرید بیشتر محصول.
 • مسئول این معیار مسئول دفتر فروش است.
 • درآمد سال جاری 20 درصد افزایش خواهد یافت.
 • به صورت ماهانه بررسی خواهد شد.

SMART KPI چیست؟

KPI چیست - SMART KPI چیست

یکی از راه‌های ارزیابی ارتباط یک شاخص عملکرد استفاده از شاخص SMART می‌باشد. این کلمه مخفف کلمات Specific (خاص) ، Measurable (قابل اندازه‌گیری) ، Attainable (قابل دستیابی) ، Relevant (مرتبط یا وابسته) و Time-bound (محدودیت زمانی) می‌باشد.

به عبارت دیگر SMART KPI را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:

 • هدف خاص شما چیست؟
 • آیا می‌توانید پیشرفت به سوی این هدف را اندازه‌گیری کنید؟
 • آیا این هدف قابل دستیابی است؟
 • این هدف تا چه میزان به سازمان شما وابسته یا مرتبط است؟
 • چهارچوب زمانی برای دستیابی به این هدف چیست؟

SMART KPI خود را چگونه تقویت کنیم؟

SMART KPI را می‌توان با افزایش ارزیابی و ارزیابی دوباره افزایش دهید. این دو مرحله بسیار مهم است زیرا به شما اطمینان می‌دهد که می‌توانید KPI خود را ارزیابی کنید و همچنین KPI شما به طور پیوسته با کسب‌وکار شما مرتبط است.

انواع رایج KPI

در حال حاضر چندین نوع KPI برای مدیران وجود دارد تا با توجه به نیاز و برنامه‌ریزی‌های شرکت و سازمان خود بتوانند انتخاب کنند چه زمانی و چگونه از آن‌ها استفاده کنند.

متداول‌ترین روش برای تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری کارت امتیاز متوازن است. این کارت امتیاز توانایی ادغام اقدامات استراتژیک عملیاتی و سازمانی در یک شرکت را دارد و همچنین اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های کسب‌وکار تعریف شده، مدیریت کسب‌وکار، مدیریت خدمات و تمرکز بر کیفیت کلی به درستی پیش رود.

برخی از انواع اصلی KPI یا شاخص‌های عملکرد کلیدی عبارتند از:

 • زمان بازار: که مربوط به زمان راه اندازی یک محصول از ایده تا فروش است.
 • زمان بین شروع و اتمام فرایند تولید: طول زمانی که به یک فرایند اختصاص داده می‌شود.
 • سهام خارج: تعداد دفعات یا روزهایی را نشان می‌دهد که یک محصول در تعادل صفر سهام قرار دارد.
 • سهم بازار: اشاره به سهم بازار توسط یک محصول در طی یک دوره دارد.
 • بیهودگی: محاسبه درصد زمانی که یک واحد تولیدی یا یک تیم تولید نمی‌کند.
 • گردش موجودی: رابطه مستقیم بین مصرف (یا خروجی) و تعادل میانگین در سهام.
 • حجم معاملات: نرخ جایگزینی کارمندان که مربوط به تفاوت عددی بین پذیرش و اخراج است.
 • متوسط فروش: مجموع درآمد تقسیم بر فروش کل.

همچنین برخی انواع KPI ها وجود دارند که به طور اختصاصی و انحصاری توسط شرکت‌هایی که در تجارت آنلاین به عنوان تجارت الکترونیک یا بازاریابی شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند استفاده می‌شود که شامل موارد زیر می‌باشد:

  : مجموع فروش تقسیم بر کل بازدیدهای سایت.
 • نرخ پرش (Bounce rate): درصد تعداد بازدیدکنندگانی که به یک صفحه از وب‌سایت شرکتی دسترسی پیدا کرده‌اند و بلافاصله بدون اینکه به صفحه بعدی بروند از سایت خارج شده‌اند.
 • شاخص تعامل کاربر: تعداد کل بازدیدکنندگان که در تعامل با صفحه هستند تقسیم بر تعداد کل بازدیدکنندگان مطلق.
 • شاخص تاثیر اجتماعی: این شاخص به طور گسترده‌ای در توییتر و فیس‌بوک مورد استفاده قرار می‌گیرد که مجموع امتیازات و یا سهام تقسیم بر تعداد کل پست‌های منتشر شده شاخص فنی چیست؟ می‌باشد.

اطمینان حاصل کنید که KPI عمل می‌کند

KPI چیست - اطمینان از عملکرد KPI

عملی ساختن KPI شامل ۵ مرحله می‌شود

 • اهداف کسب‌وکار را مرور کنید.
 • عملکرد فعلی خود را تجزیه و تحلیل کنید.
 • اهداف KPI در کوتاه مدت و بلند مدت را تعیین کنید.
 • اهداف را با تیم خود مرور کنید.
 • پیشرفت را بررسی و تنظیمات مجدد را انجام دهید.

اکثر این موارد را شما پیش از این گذرانده‌اید اما ارزش آن را دارد که برروی نیاز به توسعه اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت تمرکز کنید. هنگامی که شما یک هدف را با جدول زمانی در آینده تنظیم کنید پس از آن می‌توانید به عقب برگردید و نقاط عطفی را که باید در مسیر آن قرار دهید شناسایی کنید.

به عنوان مثال تصور کنید که می‌خواهید 1500 خبرنامه مشترک را در سه ماهه اول سال ثبت کنید. برای این منظور می‌خواهید تنظیمات ماهانه، دو هفته‌ای یا حتی یک هفته‌ای را برای رسیدن به آن تنظیم کنید. به این ترتیب قادر خواهید بود به طور مداوم ارزیابی مجدد را انجام دهید و تغییر مسیر دلخواه خود را به منظور دستیابی به اهداف بلندمدت انجام دهید.

شما می‌توانید اهداف را به طور مساوی برای هر ماه تقسیم کنید. به عنوان مثال 500 رقم در ماه ژانویه، 500 رقم در ماه فوریه و 500 رقم در ماه مارس. یا شاید بخواهید تعداد بیشتری مشخص کنید، مثلا می‌خواهید در ماه ژانویه و شاخص فنی چیست؟ مارس رقم بیشتری از ماه فوریه وجود داشته باشد و برای این دو ماه رقم 600 را به عنوان هدف تعیین می‌کنید. یا شاید شما در ماه فوریه افزایش ترافیک سایت بیشتری کسب کنید (مثلا کسب‌وکار شما در این ماه در یک نمایشگاه بزرگ تجاری حضور داشته باشد)، بنابراین شما تصمیم می‌گیرید هدف این ماه را رقم 800 تعیین کنید.

هرچه که باشد شما باید اطمینان حاصل کنید که اهداف KPI خود را به هدف‌های کوتاه‌مدت تقسیم کرده‌اید.

۱۸ مثال برای شاخص کلیدی عملکرد و تعاریف آن

متریک مالی

این مورد نیازی به گفتن ندارد اما بسیار مهم است که به این موضوع توجه داشته باشید چراکه این موضوع یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد است. فراموش نکنید که برای اینکه بهتر بفهمید که آیا سازمان شما در حال تولید با بازدهی بالا است یا خیر، هر دو سود خالص و ناخالص را آنالیز کنید.

۲.هزینه

بهره‌وری هزینه را اندازه‌گیری کنید و بهترین راه برای کاهش و مدیریت هزینه‌های خود را پیدا کنید.

۳.LOB در مقابل هدف

این مقایسه بین درآمد واقعی شما و درآمد پیش‌بینی شده شما انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل اختلاف بین این دو عدد به شما در شناسایی عملکرد بخش خود کمک خواهد کرد.

۴.هزینه کالاهای فروخته شده

با جمع‌آوری تمام هزینه‌های تولید محصولی که شرکت شما در حال فروش آن است می‌توانید یک ایده بهتر از اینکه محصول شما باید چگونه ظاهر شود و اینکه حاشیه سود واقعی شما چقدر است بدست آورید. این اطلاعات در تعیین اینکه چگونه با رقیبان خود رقابت کنید نیز مهم است.

۵.حساب‌های دریافتی روزانه

می‌توانید فروش روز خود را تقسیم بر تعداد کل فروش اعتباری خود کنید. پس از اینکه این تعداد را یافتید آن را در محدوده زمانی خاص مورد بررسی قرار دهید. هرچه این رقم پایین‌تر باشد سازمان شما در جمع‌آوری بدهی‌ها بهتر عمل می‌کند.

۶.فروش بر حسب منطقه

KPI چیست - فروش بر حسب منطقه

از طریق تجزیه و تحلیل اینکه کدام مناطق اهداف فروش را برآورده می‌کنند می‌توانید بازخورد بهتری از مناطق ناکارآمد داشته باشید.

۷.LOB در مقابل بودجه

مخارج واقعی خود را با بودجه پیش‌بینی شده مقایسه کنید. فهمیدن اینکه کجا شما با برنامه خود مغایرت دارید به شما در ایجاد یک بودجه موثرتر در آینده کمک خواهد کرد.

۸.طول عمر ارزش مشتری

صرفه جویی ر هزینه تنها راه یا بهترین راه برای بهینه‌سازی جذب مشتری نیست. این مرحله به شما کمک می‌کند تا ارزش سازمان خود را از یک رابطه بلندمدت با مشتری پیدا کنید. این شاخص عملکرد به شما کمک می‌کند تا بهترین مشتریان را برای بهترین قیمت‌ها بدست آورید.

۹.هزینه خرید مشتری

هزینه کل را با تعداد مشتریان جدید که در محدوده زمانی خاص بررسی کرده‌اید تقسیم کنید. این یکی از مهمترین معیارهای تجارت الکترونیک محسوب می‌شود زیرا می‌تواند به شما در ارزیابی اثربخشی هزینه‌های بازاریابی کمک کند.

۱۰.رضایت و حفظ مشتری

این موضوع شاید در حرف ساده باشد که مشتری را خوشحال کنید پس می‌توانید آن را برای خود حفظ کنید. با این حال بسیاری از شرکت‌ها معتقدند که این ارزش برای سهامداران بیشتر از مشتریان است. شما می‌توانید از شاخص‌های عملکرد چندگانه از جمله نمرات رضایت مشتری و CSR گیری، درصد مشتریان و تکرار خرید برای اندازه‌گیری استفاده کنید.

۱۱.شاخص خالص ترویج‌کنندگان (NPS)

پیدا کردن NPS خود یکی از بهترین راه‌ها برای نشان دادن و پیدا کردن رشد بلندمدت شرکت است. برای تعیین این شاخص بررسی‌های سه ماه خود را به مشتریان ارسال کنید تا ببینید چقدر احتمال دارد سازمان شما را به کسی که می‌شناسند توصیه کنند. اولین مرحله تحقیق خود را پایه‌گذاری کنید و اقدامات لازم را انجام دهید تا بتوانید این تعداد را در سه ماهه سوم رشد بخشید.

۱۲.تعداد مشتریان

این شاخص عملکرد نیز مانند سود نسبتا ساده است. با تعیین تعداد مشتریانی که شاخص فنی چیست؟ کسب کرده‌اید و از دست داده‌اید می‌توانید بفهمید که آیا شما نیازهای مشتریان خود را برآورده می‌کنید یا خیر.

معیارهای فرآیند

۱۳.بلیت پشتیبانی مشتری

تجزیه و تحلیل تعداد بلیط‌های جدید، تعداد بلیط‌های حل و فصل و غیره کمک خواهد کرد که شما بهترین بخش خدمات و پشتیبانی در صنعت خود را ایجاد کنید.

۱۴.درصد ضایعات محصول

تعداد واحدهای معیوب را بیرون بیاورید و آن را بر تعداد کل واحدهای تولید شده که در محدوده زمانی خاص مورد بررسی قرار داده‌اید تقسیم کنید. این کار درصد محصولات معیوب را به شما می‌دهد. واضح است که هرچه این عدد پایین‌تر باشد بهتر است.

۱۵.اندازه‌گیری میزان کارایی LOB

کارایی را می‌توان در هر صنعت به طور متفاوت اندازه‌گیری کرد. به عنوان مثال برای صنعت تولید شما می‌توانید با تجزیه و تحلیل اینکه چه تعداد واحد در هر ساعت تولید شده و کارخانه شما چه مقدار زمان برای اجرای آن صرف کرده است کارایی سازمان خود را اندازه‌گیری کنید.

معیارهای انسانی

۱۶.نرخ گردش کارکنان

برای اندازه‌گیری نرخ گردش کارکنان باید تعداد کارکنانی که شرکت را ترک کرده‌اند را تقسیم بر تعداد میانگین کارکنان کنید. اگر این رقم بالا بود شما باید وقت بیشتری را صرف بررسی فرهنگ محل کار و محیط کار کنید.

۱۷.درصد پاسخ به موقعیت‌های باز

هنگامی که شما درصد بالایی از متقاضیان واجد شرایط را برای موقعیت‌های شغلی باز درخواست می‌دهید می‌دانید که کار درستی انجام می‌دهید و خود را در معرض پیدا کردن حداکثر تعداد مخاطب مناسب قرار می‌دهید. این کار موجب افزایش تعداد مصاحبه‌شوندگان نیز خواهد شد.

۱۸.رضایت کارکنان

کارکنان شاد سخت‌تر کار می‌کنند. ارزیابی رضایتمندی کارکنان از طریق نظرسنجی و معیارهای دیگر برای سلامت اداری و سازمانی شما حیاتی می‌باشد.

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال

ساعدنیوز : معرفی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به یکی از ترندهای معاملاتی تبدیل شده است و امروزه بیشتر افراد به دنبال روشی برای سرمایه گذاری در این بازار هستند. همچنین از آنجایی که قیمت رمز ارزهای محبوب دائماً در حال نوسان است، خرید و معامله آن ها به مهارت خاصی نیاز دارد. انتخاب یک استراتژی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط شاخص فنی چیست؟ بر تحلیل های فاندامنتال، تکنیکال و بنیادی، شیوه هایی هستند که به شما در ایجاد یک سرمایه گذاری پربازده کمک می کنند. از این رو یادگیری انواع تحلیل ارزهای دیجیتا ل و استراتژی های سرمایه گذاری، یکی از ارزشمندترین کارهایی است که می توانید در این زمینه انجام دهید.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

یکی از مهمترین اصل ها برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال، پیش بینی درست روند بازار و به کارگیری استراتژی های معاملاتی مناسب است. از این رو آشنایی با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال نقش مهمی در ایجاد یک سرمایه گذاری موفق و پربازده دارد. اما تحلیل ارز دیجیتال چیست و دقیقاً به چه معناست؟ تحلیل ارز دیجیتال شامل مطالعه قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، نمودارها و شاخص های فنی مختلف برای پیش بینی قیمت ها و نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده است. در واقع تحلیل رمز ارزها شامل استفاده از شاخص های ریاضی بر اساس داده های قیمت های قبلی برای پیش بینی روندهای بازار در آینده است. ایده اصلی در تحلیل رمز ارزها این است که بازارها بر اساس الگوهای خاصی رفتار می کنند و پس از ایجاد یک الگوی قیمتی، اغلب برای مدتی درهمان بازه قیمتی قرار می گیرند. انجام تحلیل ارزهای دیجیتال قبل از ورود به یک موقعیت، یکی از راه های شناسایی سطوح قیمتی است که به یک سرمایه گذاری موفق منجر می شود.

انواع تحلیل ارز های دیجیتال

انواع مختلفی از تحلیل های ارزهای دیجیتال وجود دارد. تحلیلگران می توانند از انواع مختلف نمودارها مانند نمودار میله ای، نمودار خطی یا نمودار شمعی برای پیش بینی نوسانات و موقعیت های بازار استفاده کنند. نمودارها حرکات قیمت ارزهای دیجیتال را در بازه های زمانی یک دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و سالانه نشان می دهند. همچنین برخی از وب سایت های تحلیلی مانند تتر ایران، تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و … قیمت لحظه ای ارز های دیجیتال را به صورت آنلاین و زنده به نمایش می گذارند تا سرمایه گذاران بتوانند وضعیت بازار را به خوبی رصد کنند. به طور کلی سه نوع تحلیل برای ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه شرح داده ایم.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال ، و روشی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی دیجیتال استفاده می شود. با شاخص فنی چیست؟ بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی تحلیلگران در این روش این است که تعیین کنند که یک دارایی دیجیتال به صورت واقعی ارزش گذاری شده است یا نه! تجزیه و تحلیل فاندامنتال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را نیز به همراه دارد. کاربران ارزهای دیجیتال بر این باورند که می توانند تغییرات قیمت آتی رمز ارزها را بر اساس عملکرد گذشته آن ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی نمودارهای شمعدانی و مطالعه شاخص های ضروری دیگر به دست می آید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است که به بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال کمک می کند تا از نوسانات و جریان های بازار آگاه شوند. تحلیل تکنیکال به حرکت های گذشته بازار نگاه می کند تا مشخص کند بازار احتمالاً به کدام سمت حرکت می کند. تحلیل تکنیکال از تعدادی شاخص و الگوهای آماری برای تعیین احتمالی قیمت هر دارایی استفاده می کند. در واقع تحلیل تکنیکال تلاش می کند تا با جستجوی الگوها و روندها به جای تحلیل ویژگی های اساسی یک رمز ارز، احساسات بازار را در روند قیمت درک کند. تحلیگران و معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار، به خرید رمز ارزها و استیبل کوین ها مانند خرید تتر اقدام کنند.

تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی مبنای تحلیل تکنیکال قرار می دهند:

- تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل بنیادی گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر به قیمت تعیین بستگی دارد. این تئوری نشان می دهد که قیمت گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، انتظارات معامله گران، دانش معامله گران و . است.

- تحلیلگران انتظار دارند که قیمت، حتی در حرکات تصادفی بازار، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روندی شاخص فنی چیست؟ را نشان دهد. به عبارت دیگر، احتمال ادامه روند گذشته قیمت، بیشتر از حرکت نامنظم است.

- تحلیلگران همچنین معتقدند که شاخص ها و الگوها تمایل به تکرار دارند. تکراری بودن حرکات قیمت در بازار رمز ارزها اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند هیجان یا ترس قابل پیش بینی است.

تحلیل سنتیمنتال

روش های تحلیلی مختلفی برای پیش بینی قیمت بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از جدیدترین انواع آن ها، تحلیل سنتیمنتال است. این روش تحلیلی بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی رفتار بازار ایجاد شده است و استفاده از آن به هنگام خرید رمز ارزهای محبوب مانند خرید اتریوم یا بیت کوین، گزینه خوبی است. تحلیل سنتیمنتال هم در بازه های رشد بازار کریپتو و هم در بازه های رکود، می تواند به شما در پیش بینی روند بازار کمک کند و شما را یک قدم جلوتر از بازار و سایر سرمایه گذاران و معامله گران قرار دهد. با کمک تحلیل سنتیمنتال همچنین می توانید حرکات معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای بازار را نیز شناسایی کنید. احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی دیجیتال یا روند کلی بازار است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی، از جمله ارزهای دیجیتال وجود دارد. احساسات بازار تاثیر بسیاری بر چرخه های بازار را دارد. با این حال، احساسات مطلوب بازار همیشه به شرایط مثبت بازار منجر نمی شود و گاهی اوقات، می تواند نتیجه عکس داشته باشد. اما چرا تحلیل احساسات بازار مهم است؟ تجزیه و تحلیل احساسات بازار بخش اساسی بسیاری از استراتژی های معاملاتی است. مانند تحلیل تکنیکال یا بنیادی، معمولاً تصمیم گیری با استفاده از ترکیبی از تمام اطلاعات و نمودارها ایده خوبی است. سرمایه گذاران و معامله گران بازار کریپتو می توانند شاخص های بازار را مشاهده کنند تا تصوری از احساس صعودی یا نزولی یک بازار یا دارایی دیجیتال داشته باشند. شاخص ها احساسات بازار را به صورت گرافیکی و یا به کمک یک مقیاس نمایش می دهند. این ابزارها می توانند بخشی از مجموعه تحلیل احساسات شما را تشکیل دهند، اما نباید صرفاً به آنها اعتماد کرد. بهترین روش استفاده از تحلیل های ارزهای دیجیتال، استفاده از چند شاخص برای داشتن دید متعادل تری از بازار است. تجزیه و تحلیل کانال های خبری در رسانه های اجتماعی و سایر شاخص های تحلیل ارزهای دیجیتال می تواند بینش هایی درباره ارزش آینده یک توکن یا پروژه ارائه دهد. با استفاده از شاخص ها و ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال و درک بهتر نگرش های فعلی بازار، احتمال بیشتری دارد که تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه گذاری در این زمینه بگیرید.

فن بیان چیست و چه کاربردهایی دارد؟ + روش تقویت این مهارت!

فن بیان چیست و چه کاربردهایی دارد؟ + روش تقویت این مهارت!

تردیدی وجود ندارد که داشتن فن بیان قدرتمند، شانس موفقیت و کامیابی در دنیای امروزی را افزایش خواهد داد. پس ضروری است به عنوان یک موضوع مهم، بدانیم که مفهوم و معنی فن بیان چیست یا «Speaking Skills» را به صورت دقیق و مشخص بیان کنیم. با ما در ادامه این متن همراه باشید تا با بهترین معنی از فن بیان آشنا شوید.

فن بیان چیست؟ تعریف خلاصه و ساده

فن بیان در حقیقت همان توان سخن‌ گفتن (در هر شرایط و زمان) است. زمانی که صحبت از فن بیان به میان می‌آید، جدا از این که شما چه کسی هستید؟ چه کاری دارید؟ با چه کسی صحبت می‌کنید، توانایی برقراری ارتباطتان اهمیت پیدا می‌کند.

فقط کافیست که از زبان خود استفاده کنید، شما نیاز به بهبود فن بیان خود دارید. اگر می‌خواهید با دوستان خود ارتباط خوبی برقرار کنید، روابط عمومی خوبی داشته باشید، منظور خود را به خوبی به مخاطبانتان منتقل کنید و همچنین کاری کنید که بقیه از همنشینی و صحبت با شما لذت ببرند باید «فن بیان» خوبی داشته‌باشید.

از طرف دیگر، ما انسان‌ها مدام با یکدیگر در ارتباطیم. ارتباطاتی که از طریق کلام و گفت‌وگو شکل می‌گیرند و ادامه پیدا می‌کنند. همه ارتباطات ما از قبیل کاری و شخصی مبتنی بر کلام و بیان هستند. پس به راحتی می‌توان فهمید که فن بیان نقش مهمی را در زندگی ما بازی می‌کند، تا جایی که می‌توان آن را به عنوان یک فن و یا مهارت معرفی کرد. مهارتی که همه ما به آن نیازمندیم. در این مقاله به طور مفصل درباره چیستی فن بیان و اهمیت آن به بحث می‌پردازیم. به‌صورت خلاصه فن بیان به این معنا است که ما بدانیم چه چیزی را در چه زمانی و به چه شکلی بگوییم.

ویژگی‌های داشتن فن بیان مناسب

در واقع ما باید کلمات و سخنان خود را در زمان مناسب و با لحن و شیوه مناسب با دیگران به اشتراک بگذاریم. البته که این تعریفی کلی است و ما نیاز داریم که کمی دقیق‌تر هر یک از این ویژگی‌ها را مورد بحث قرار دهیم. به همین خاطر به سراغ معرفی بیشتر این سه ویژگی می‌رویم:

1. انتخاب کلمات، مهم‌ترین نکته برای فن بیان قوی!

پیش از شروع هر سخن و گفت‌و‌گویی، نیازمند انتخاب کلمات هستیم. ابتدا باید نسبت به آنچه می‌خواهیم بگوییم یک دید کلی داشته باشیم و سپس به سراغ بیان آن برویم.

در واقع یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که افراد در گفت‌وگوهای خود تجربه می‌کنند این است که در انتخاب کلمات موفق نیستند و همین باعث می‌شوند که نتوانند بیان خوبی داشته باشند. در واقع هر کلمه بار و معنای خاص خود را دارد و بسیار پیش می‌آید که در موقعیتی ما انتخاب‌های متعددی داشته باشیم، بااین‌حال همیشه یک‌سری کلمات بهتر و دقیق‌تر منظور و سخن ما را منتقل می‌کنند.

پس اولین رکن در پرورش فن بیان داشتن دید مناسب از کلمات و انتخاب هوشمندانه آنان است.

2. زمان و مکان گفتگو، در بد و خوب بودن فن بیان شما موثر است!

یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با فن بیان مطرح است، زمان و مکان گفت‌و‌گو است. همه ما ضرب‌المثل معروف «هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد» را شنیده‌ایم. در واقع با توجه هدف و موضوعی که در ذهن داریم، باید مراقب باشیم که کلمات و سخنانمان را در زمان مناسب و در مکان مناسب به زبان آوریم. برای مثال این خیلی معقول نیست که ما در یک جشن به سراغ رئیس خود برویم و از او درخواست افزایش حقوق کنیم؛ بلکه بهتر آن است که در زمان اداری و یک مکان مناسب به بیان درخواست خود بپردازیم.

3. اهمیت لحن در فن بیان، کمتر از کلمات و زمان و مکان نیست!

سومین ویژگی فن بیان استفاده و به‌کارگیری لحن و شیوه مناسب شاخص فنی چیست؟ برای بیان سخنان است. در واقع ما برای حرف زدن باید تن صدا و لحن مناسب با موقعیت را اتخاذ کنیم.

برای مثال یک درخواست، زمانی می‌تواند محترمانه باشد که کلمات محترمانه همراه با لحنی محترمانه باشد. بسیار پیش می‌آید که فردی کلمات محترمانه‌ای را برای گفت‌وگو انتخاب کند ولی با لحنی تهاجمی آن را بیان کند.

طبیعی است که چنین مکالمه‌ای نمی‌تواند یک مکالمه ماهرانه باشد چرا که همان‌طور که چیزی که ما می‌گوییم مهم است، چگونگی گفتن هم مهم است و چه بسا اهمیت بیشتری داشته باشد. پس سومین ویژگی فن بیان لحن و تن صدا و چگونگیِ بیان است.

فن بیان خوب داشتن، چه کاربردهایی دارد؟

فن بیان خوب داشتن، چه کاربردهایی دارد؟

فن بیان آنقدر گسترده‌ است که ما تنها در ادامه به برخی از کاربردهای آن اشاره می‌کنیم.

 • فن بیان در موقع سخنرانی و صحبت در جمع به کار می‌رود
 • برای گویندگی و مجری‌گری ضروری و لازم است.
 • مشاوران و روان‌شناسان شاخص فنی چیست؟ به داشتن آن حسابی نیازمندند!
 • وکیل‌ها برای دفاع ارائه دلایل (و البته قاضی) باید فن بیان قدرتمندی داشته باشند.
 • همه افراد باید در هنگام مصاحبه یا معرفی خود در برنامه‌های مختلف، از فن بیان خوبی برخوردار باشند.
 • در جلسات مصاحبه استخدام ، می‌تواند شانس موفقیت‌مان را زیادتر کند!
 • هنگام انجام کارهای روزمره و صحبت کردن با دوستان، می‌تواند ابزاری قدرتمند در دستمان باشد!
 • فن بیان برای گرفتن حق خود و جلوگیری از مورد ظلم واقع شدن، اهمیت دارد!
 • فن بیان برای بیان احساسات خود به طور صحیح در زندگی مشترک کاربرد دارد.

فن بیان چه چیزهایی نیست؟

فن بیان چه چیزهایی نیست؟

بعضی اوقات افراد در درک فن بیان دچار اشتباه می‌شوند. به همین خاطر ضروری است که بگوییم فن بیان چه چیزهایی نیست:

❌ فن بیان پر حرفی نیست

خیلی اوقات افراد فن بیان را با پرحرفی اشتباه می‌گیرند. در این مورد ضروری است که بگوییم فن بیان پر حرفی نیست و اتفاقاً پر حرفی خیلی اوقات می‌تواند به فن بیان ما آسیب بزند. در واقع باید مراقب باشیم که حین گفت‌وگو حد را نگه داریم و فکر نکنیم که هر کس که بیشتر حرف بزند واقعاً حرف بیشتری برای گفتن دارد!

فن بیان چرب‌زبانی نیست

خیلی اوقات افراد گمان می‌کنند که فن بیان به معنی چرب‌زبانی و دروغ و فریب‌‌دادن دیگران است. اما در این مهارت اصلاً قصد استفاده از کلمات و جملات برای تظاهر و فریب دیگران نیست بلکه هدف اصلی استفاده از بیان برای داشتن یک رابطه سالم‌تر و کارآمدتر است. پس باید بدانیم که فن بیان به معنی چرب‌زبان‌ بودن نیز نیست.

فن بیان حاضر جوابی نیست

فن بیان حاضر جوابی نیز نیست. اینکه ما به‌صورت پینگ پنگی به یکدیگر پاسخ دهیم نه تنها نوعی فن در بیان نیست بلکه می‌تواند به مکالمات ما نیز آسیب بزند. در واقع فرد حاضر جواب صرفاً و فوراً به دنبال پاسخ به دیگران است و این می‌تواند مکالمه‌هایش را با مشکل مواجه کند.

فن بیان داشتنِ یک صدای خوب نیست

داشتن صدای خوب نیز هم‌معنی با ماهر بودن در بیان نیست. البته که یک صدای خوب موهبتی جذاب و دوست‌داشتنی‌ است ولی بااین‌حال یک صدای خوب فقط می‌تواند در بخش کوچکی از بیان ما مؤثر باشد و کلمات و لحن ما و همچنین زمان و مکانی که ما برای گفت‌وگو انتخاب می‌کنیم بسیار اهمیت بیشتری دارند.

 • مطلب مرتبط : تمرینات صداسازی | 9 تکنیک، نکات طلایی همراه با ویدیو و صوت

آیا واقعا فن بیان خوبی داریم یا فقط فکر می‌کنیم؟

آیا واقعا فن بیان خوبی داریم یا فقط فکر می‌کنیم؟

یک موضوع عجیب در فن بیان است که اکثر افراد تصوّر می‌کنند که دارای فن بیان خوبی هستند و و اصلاً نیازی به آموزش در این زمینه ندارد! این در حالی است که ما باید بپذیریم که ملاک فن بیان خودمان نیستیم و در حقیقت دیگران هستند که تعیین می‌کنند شاخص فنی چیست؟ آیا ما فن بیانمان خوب (یا حداقل قابل قبول) است یاخیر.

متأسفانه توهم خودبرتر بینی در مورد مهارت‌های ما بسیار پررنگ است. توجه شما را به یک تحقیق جالب در این رابطه جلب می‌کنم: تحقیقات زیادی انجام شده که نشان می‌دهد که بخش قالب جامعه این دیدگاه را دارند که در موقعیت فعلی خود جزو افراد برتر هستند. در حقیقت همه ما دیده‌ایم که اکثر مردم خود را جزو افراد برتر و خاص تصور می‌کنند.

در ادامه قصد دارم تحقیقی با نام «دانینگ کروگر» را برای شما مطرح کنم که در سال 2000 جایزه اسکار را برنده شده است.

در این تحقیق به افراد تحت آزمایش تکلیف‌های خاصی را ارائه دادند که حل مسائل منطقی، ریاضی، آنالیز، سؤالات گرامر یا سؤالاتی از قبیل اینکه فرضاً این طنز چقدر خنده آور بود و از آنها خواستند نتیجه عملکرد خود را در تست‌ها در قیاس با دیگر افراد هم‌گروه اعلام کنند.

نتایج به 4 دهک تقسیم شد و حاکی از این بود که تمام افراد خود را در زمره 50 درصد برتر به شمار آورده بودند!

نتیجه جالب‌تر این بود که افرادی که در حل مسائل قدرت کافی رانشان نداده و جواب‌های نادرست بیشتری داشتند، درتخمین جایگاه خودشان هم به همان اندازه دچار خطا بودند پس از آن، این امر به اثبات رسید که هر چه افراد آموزش بیشتری می‌دیدند، هم سطح جواب‌ها و هم قدرت و دقت تخمین آزمایش شونده‌ها ارتقا پیدا می کرد.

در مورد رانندگی هم تحقیق مشابهی توسط سونسون انجام شد که در آن 161 دانشجو از سوئد و امریکا انتخاب شدند تا مهارت رانندگی خودشان را در چند زمینه ارزیابی کنند که نتیجه از این قرار شد:

93 درصد از امریکایی‌ها و 69 درصد از سوئدی‌ها در زمینه مهارت در راندن خود را در زمره 50 درصد برتر تصور می‌کردند و در مقوله امنیت در رانندگی هم 88 درصد امریکایی‌ها و 77 درصد سوئدی‌ها اظهارات مشابهی داشتند!

متأسفانه این موضوع در مهارت‌های ارتباطی بسیار پررنگ است و افرادی که در این حیطه واقعاً ضعیف هستند و ادعا می‌کنند که ما فن بیانمان بسیار قوی است و در ارتباطات حرف اول را می‌زنیم! اما چه کنیم که آنها در نقطه کور هستند و هیچ تصوّر صحیحی از خود ندارد و نه تنها مهارت‌های ارتباطی که دارند به آنها کمک نمی‌کند، بلکه بلای جان آنها نیز خواهد بود.

چرا باید به فکر تقویت فن بیان خودمان باشیم؟

همان‌طور که در ابتدا گفتیم رابطه‌های ما مبتنی بر گفت‌وگو و کلام و بیان است. پس بسیار ضروری است که در نحوه بیان و گفت‌و‌گو ماهر باشیم. خیلی اوقات فن بیان در زندگی شخصی و در رابطه با فرزند و همسر و خانواده به ما کمک می‌کند چرا که ارتباط با هر کدام از این افراد نیازمند انتخاب کلمات و زمان و مکان و لحن درست است.

از طرف دیگر نیز ما خیلی اوقات در روابط شغلی و حرفه خود نیازمند مهارت در بیان هستیم. برای مثال فن بیان برای یک معلم یا یک مدرس مهارتی بسیار کاربردی است و هر مدرسی و معلمی برای آموزش بهتر به فن بیان نیاز دارید. البته که این مورد فقط محدود به معلمین و مدرسین نمی‌شود و شغل‌های زیادی از جمله فروشندگی را نیز در بر می‌گیرد.

نگاهی بر یک اشتباه جمعی؛ «من ذاتاً فن بیان خوبی دارم!»

یکی از اشتباهاتی که افراد در رابطه با فن بیان مرتکب می‌شوند این است که گمان می‌کنند یک استعداد ذاتی می‌تواند آنان را در همه عرصه‌ها از آموزش فن بیان بی‌نیاز کند. ولی همان‌طور که گفتیم فن بیان تأثیر بسیار مهمی در روابط شغلی و همچنین شغل ما به عنوان یک معلم یا فروشنده و یا کارمند دارد. پس ضروری است که بدانیم که یک استعداد ذاتی ما را از آموزش بی‌نیاز نمی‌کند و ما گاهی اوقات برای موفقیت در حرفه و شغلمان باید در رابطه با فن بیان از متخصصین این حوزه آموزش ببینیم.

سخن پایانی

در این مقاله به طور مفصل به فن بیان پرداختیم. فن بیان یعنی اینکه ما بدانیم چه چیزی را در چه زمانی و به چه نحوی بر زبان بیاوریم. فن بیان پرحرفی، حاضر زبانی و یا چرب‌زبانی نیست و مهارتی فراتر از این موارد است. فن بیان در روابط شخصی و حرفه‌ای ما بسیار اهمیت دارد و ما برای موفقیت در یک سری از شغل‌ها نیاز داریم که صرفاً به یک استعداد ذاتی اکتفا نکرده و بر روی فن بیانمان کار کنیم.

تازه ترین و کاربردی ترین دوره برای تقویت فن بیان!

هر آنچه از تمرینات کاربردی فن بیان و سخنرانی بخواهید در این بسته بسیار جذاب پیدا خواهید کرد! این دوره جدید و کاربردی و علمی را از دست ندهید: روی تصویر کلیک کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.