تجدید ارزیابی دارایی ها


جزئیات افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

مدیر نظارت بر اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتخاب کارشناسان رسمی در افزایش سرمایه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های تجدید ارزیابی دارایی ها شرکت‌های حقوقی جزئیاتی را بازگو کرد.

مدیر نظارت بر اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص انتخاب کارشناسان رسمی در افزایش سرمایه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حقوقی جزئیاتی را بازگو کرد.

علی بیک زاده، در گفت و گویی با سنا، با اشاره به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی گفت: به موجب ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در جلسه پنجم تیر ماه ۹۸ هیات مدیره سازمان بورس مقرر شد تا شرکت‌های سهامی عام ثبت شده تجدید ارزیابی دارایی ها نزد سازمان جهت انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، علاوه بر رعایت موارد مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۵ فروردین ماه ۹۵ هیات وزیران، برخی موارد دیگر را نیز رعایت کنند.وی در خصوص این قوانین اشاره داشت: ارزیابی دارایی‌های هر طبقه توسط هیات کارشناسی متشکل از حداقل سه کارشناس رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوطه انجام شود.بیک زاده در ادامه گفت: برای هر طبقه از دارایی‌ها باید از هیات کارشناسی دارای تخصص مرتبط با دارایی‌های مورد ارزیابی استفاده شود.وی متذکر شد: در این رابطه، برای ارزیابی زمین و ساختمان یک هیات کارشناسی کافی است.مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در ادامه بیان داشت: در مواردی که دارایی‌های موجود در یک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف باشد شرکت می تواند برای ارزیابی دارایی‌های آن طبقه در هر استان، از یک هیات کارشناسی استفاده کند یا هر کدام از کارشناسان عضو هیات کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارایی‌های موجود در طبقه مورد بررسی گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه کنند.بیک زاده در ادامه خاطرنشان کرد: در این مورد، اظهار نظر در مورد کل دارایی‌های موجود در آن طبقه باید در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل ۳ نفر از کارشناسان ارزیابی کننده برسد.وی در این خصوص ادامه داد:در صورتی که مطابق با تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی یاد شده، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد از سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، در نظر دارند از کارشناسان مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام جهت ارزیابی دارایی‌های خود استفاده کنند، این هیات کارشناسی باید توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه معرفی شده باشند.بیک زاده با اشاره به نکاتی مربوط به کارشناسان ارزیاب گفت: این کارشناسان باید اظهار نظر در خصوص نوع تجدید ارزیابی دارایی ها سند مالکیت دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و هر گونه محدودیت جهت نقل و انتقال و استفاده از دارایی‌های مزبور را مد نظر قرار دهند.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ارزش‌های جاری در ایستگاه آخر

تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ارزش‌های جاری در ایستگاه آخر

اصلاح تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع (اعطای معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی و یا گزاشگری بین‌المللی) پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد کارگروه مالی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و همکاری معاونت امور اقتصادی ایران به سرانجام رسید.

به گزارش ایمنا به نقل از سنا، میثم کرابی، معاونت اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران اظهار کرد: این موضوع که بعد از اجرایی نشدن دستورالعمل لازم‌الاجرای رعایت استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ در سال ۱۳۹۳ و به تعویق افتادن اجرای آن، همواره محل اختلاف مجموعه‌های درگیر در فرآیند حسابرسی بود، اخیراً به نتیجه رسید.

وی افزود: این مهم با پیگیری‌های مداوم همکاران در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار به خصوص رئیس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی، در نهایت منجر به ثبت موضوع ذیل ماده ۱۴۹ پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم شد و جهت ارائه به هیأت دولت، تحویل وزیر امور اقتصادی و دارایی شد..

ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎ

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎ

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻓﺰﺍیــﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :

۱ ‏) ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺏ
۲ ‏) ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﻏﻠﺐ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﻪ ‏( ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۱ ‏)
۳ ‏) ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ .

۱ ‏) ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺏ

ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﻤﯽ ﮐﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ تجدید ارزیابی دارایی ها ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ.

۲ ‏) ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ تجدید ارزیابی دارایی ها ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻻ ‏(ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ‏) ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .

آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها مشمول مالیات است؟

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده 14 – به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت تجدید ارزیابی دارایی ها ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات والحاقات بعدی ، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس تجدید ارزیابی دارایی ها از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است .

تفاوت ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی مورخ 15/02/1398 با تبصره 1 ماده 149 در این است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی مجاز می باشد و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی دارایی ها تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده و ثبت شود.

نتیجه کلی اینکه در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورخ 15/02/1398

1- اگر در صورتی که از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داشته باشیم حتما باید ظرف یکسال از ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه را ثبت کنیم در غیر این صورت مشمول مالیات میشود.

2- تجدید ارزیابی دارایی ها هر 5 سال یکبار امکان پذیر است که این 5 سال یکبار هم از تاریخ تصویب این قانون می باشد (15/02/1398 که از 01/03/1398 اجرایی شد )

آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعلام شد

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها توضیحاتی جدید ارائه کرد.

حسن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، گفت: مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (مصوب هیئت محترم وزیران) افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست. از این‌رو شرکت‌ها می‌توانند نسبت به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ ها در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام اقدام کنند.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تجدید ارزیابی دارایی ها تحقق در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود .

امیری افزود: این در حالی است که در سال جاری با ابلاغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای کلیه شرکت‌ها مجاز اعلام شده و به استناد ماده ۱۴ قانون یاد شده، مقرر گردید به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد، مشروط بر این که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود.

عضو هیات مدیره سازمان بورس متذکر شد: لازم به ذکر است که این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکان پذیر خواهد بود .

وی در ادامه عنوان داشت: با عنایت به مغایرت در متن ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مقرر شده است که، متن آیین‌نامه اجرایی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به این ترتیب، سازمان بورس نقطه نظرات لازم جهت اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را جهت بهرمندی حداکثری شرکت ها از تجدید ارزیابی دارایی ها معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به سازمان امور مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها ارائه داده و متن پیشنهادی اصلاحیۀ آیین‌نامه اجرایی در حال حاضر در مرحله طرح در جلسه هیئت وزیران است که به زودی و ظرف چند روز آینده مصوب شده و جهت اجرا ابلاغ تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد شد و به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ناشران، سهامداران و فعالان بازار سرمایه خواهد رسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.