چرا نقدینگی اهمیت دارد؟


اقتصاد را با متر سیاست اندازه‌گیری نکنید

رییس اتاق ایران و عراق گفت: ‌اگر تعادل میان حجم نقدینگی و میزان تولید داخلی به‌هم خورد و به عبارتی، نسبت نقدینگی با رشد تولید متعادل نباشد،‌ مشکل به‌وجود می‌آید و خطرناک است، اما اگر رشد تولید و رشد نقدینگی متوازن باشد، ‌مشکل ایجاد نمی‌شود.

شعار سال

شعار سال : رییس چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ اتاق ایران و عراق گفت: ‌اگر تعادل میان حجمنقدینگی و میزان تولید داخلی به‌هم خورد و به عبارتی، نسبت نقدینگی با رشد تولیدمتعادل نباشد،‌ مشکل به‌وجود می‌آید و خطرناک است، اما اگر رشد تولید و رشد نقدینگیمتوازن باشد، ‌مشکل ایجاد نمی‌شود.
یحیی آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که چرادولت‌ها زیر بار نقدینگی می‌روند، اظهار داشت: موضوع نقدینگی یک بحث فنی و دقیقاست و این‌که همه مشکلات را به گردن نقدینگی بیاندازیم، ‌برخورد ناقصی است.
وی تصریح کرد: متاسفانه آنچه اکنون در کشور دیده می‌شد این است که یک موضوعیپررنگ می‌شود؛ بدون این‌که علل و عوامل و چگونگی آن مورد بررسی قرار گیرد و یکی ازاین موارد نقدینگی است.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و تهران ادامه داد:‌ نقدینگی، و مقدار آن بایدبا حجم تولید ناخالص داخلی هماهنگ باشد؛ وگرنه زیاد و کم نقدینگی مهم نیست، بلکهتعادل میان میزان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد و این‌که اگر رشد نقدینگیبا رشد تولید داخلی هماهنگ باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود.
آل‌اسحاق بیان کرد: آنچه تبدیل به مشکل می‌شود، این است که تعادل میان حجم نقدینگیو میزان تولید داخلی به‌هم بخورد و به عبارتی، اگر نسبت نقدینگی با نسبت رشد تولیدمتعادل نباشد، ‌مشکل به‌وجود می‌آید. فرض کنید اگر رشد تولید برابر با A و در مقابل رشد نقدینگی برابر با 5A باشد،‌خطرناک است، اما اگر رشد تولید و رشد نقدینگی متوازنباشد، ‌مشکل ایجاد نمی‌شود.
اثر مثبت حرکت نقدینگی به سمت تولید
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و تهران در ادامه گفت: شرایط نقدینگی و رابطهآن با بقیه ارکان اقتصادی نکته مهمی است. نکته دیگر نیز هدایت نقدینگی و جهت‌گیریآن است که اهمیت دارد، به طوری که اگر نقدینگی به سمت تولید برود، خیلی مضر نبودهو حتی باعث افزایش تولید می‌شود.
آل‌اسحاق با اشاره به نقدینگی یک‌هزار و 602 هزار میلیارد تومانی، افزود:اکنون که دارای این حجم از نقدینگی هستیم، اگر نقدینگی به سمت تولید برود، با توجهبه مشکلات آنها در تامین سرمایه در گردش، سرمایه،‌ سرمایه‌گذاری و . این نقدینگیمی‌تواند در جهت مثبت و تولید نیز حرکت کند.
وی افزود: حالا که نرخ ارز تغییر کرده و افزایش یافته، تولید‌کنندگان برای تامینمواداولیه و تولید احتیاج به ریال بیشتری دارند. یعنی اگر در گذشته مواد اولیه رابا دلار 3800 تومان تهیه می‌کردند، اکنون باید با دلار هفت هزار تومان تهیه کنند که این دو برابر شدن احتیاج به دو برابر ریال دارد، زیرا تولید‌کنندگان که قادر نیستند و چنینسرمایه‌ای ندارند، بنابراین نظام بانکی باید این نقدینگی را به بخش تولید هدایتکند و باعث افزایش تولید شود تا مشکلات راحت‌تر حل شود.
رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و تهران عنوان کرد: اگر نقدینگی به بخش تولیدنرود و زمینه فعالیت مثبت اقتصادی ایجاد نشود در آن صورت نقدینگی جایی برای خودندارد و سراغ ارز، ‌طلا و حتی کالا می‌رود، آن‌جاست که خطرناک می‌شود، یعنی مشکلدر نحوه هدایت نقدینگی و ترکیب آن است.
چرا نقدینگی اضافه شده است؟
آل‌اسحاق متذکر شد: پس از آن باید در ریشه‌های نقدینگی ریزتر شد و این‌که چرانقدینگی اضافه شده است؟ چه مقدار به دولت و چه مقدار به نهادهای دیگر بازمی‌گردد؟چقدر به پایه پولی مربوط است؟ ‌چه میزان به بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی مربوطاست؟ چقدر توسط مووسسات مالی و اعتباری ایجاد شده است و آن ها خلق پول کرده‌اند؟
وی بیان کرد: همچنین باید بررسی کرد که آیا نقدینگی یک‌دفعه ایجاد شده است؟ یااین وضع در یک پروسه زمانی به‌وجود آمده است؟‌ این وضعیت مربوط به یک یا دوسال نیست،بلکه مجموعه جریانات و تصمیم‌گیری‌هایی که در اقتصاد اتفاق افتاده، سبب این مسالهشده؛ در حالی که در آن دوران کسی نمی‌گفت چرا نقدینگی ایجاد شده، زیرا همه می‌گفتندتورم تک رقمی است و کسی اعتراض به بالا رفتن نقدینگی نداشت و اکنون این نگرانیوجود دارد که اگر این حجم نقدینگی بترکد، چه تورمی در انتظارمان خواهد بود؟
این فعال اقتصادی عنوان کرد: آیا این موارد یک‌شبه اتفاق افتاده است؟ مسلما خیر،بلکه این شرایط در چندسال و به صورت آرام آرام اتفاق افتاده است. باید پرسید چراآن زمان تحلیل‌ها جور دیگری بود و اکنون به شیوه دیگری است؟
وی اظهار کرد: بعضی از مسایل را اگر ریشه‌ای تحلیل و بررسی نکنیم،‌ هدایت وجهت ذهن عمومی را اشتباه سوق داده و هم مسوولان و تصمیم‌گیران را به سمت غیرمنطقیسوق می‌دهیم.
به اقتصاد نمی‌توان انتزاعی نگاه کرد
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق تاکید کرد:‌ واقعیت این است که به حوزهاقتصاد نمی‌توان انتزاعی نگاه کرد. باید همه علل و عوامل آن را با هم دید و همچنینبا نگاه اولیه و سطحی نمی‌توان مسایل اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرد. یک کار تحلیلیو ریشه‌ای عمیق می‌طلبد و متاسفانه وقتی مسایل از حوزه واقعی بیرون آمد و به حوزهدیگری وارد شد و تبدیل به موارد سیاسی، ‌اجتماعی و. شد و دست کسانی افتاد که سیاسیتجزیه و تحلیل می‌کنند نه اقتصادی، این مشکلات را به‌وجود می‌آورد.
آل‌اسحاق گفت: اکنون مسایل علمی اقتصادی با شاخص‌های سیاسی تجزیه و تحلیل می‌شوندکه این درد بزرگ ماست؛ یعنی سیاسیون نقاط اولیه کار را می‌گیرند و در جهت سیاسیبزرگ و کوچک می‌کنند؛ در صورتی‌که مسایل ریشه‌ای اقتصادی را این گونه نمی‌توانبررسی کرد.
وی افزود: از جمله این موارد مساله نقدینگی است، زیرا هنگامی‌که رشد نقدینگیبا رشد تولید هماهنگ و موزون باشد، ‌جای نگرانی نیست، بلکه نگرانی عدم تعادل رشدتولید و رشد نقدینگی است.
اقتصاد را با متر سیاسی اندازه‌گیری نکنید
آل‌اسحاق درباره رشد اقتصادی اعلام شد از سوی بانک مرکزی برای بهار 97 و لمسآن در جامعه توضیح داد:‌ واقعیت این است شاخص‌هایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند،متعلق به خود است و با شاخص‌های سیاسی و عامه مردم فرق دارد. مثلا ما می‌گوییمتورم براساس شاخص‌ها با فرمت خاصی حساب شده و 300قلم کالا را بررسی می‌کنند؛ درصورتی که مردم درباره تورم چیز دیگری را حس می‌کنند و در زندگی واقعی قیمت مرغ، ‌گوشتو. چند برابر شده است.
وی توضیح داد:‌ تعارض‌هایی که وجود دارد، در نتیجه تعاریف واژه‌هایی مانندرشد،‌ تورم و. مسایل علمی را نمی‌توان با مسایل رسانه‌ای حل و فصل کرد.
آل‌اسحاق تاکید کرد: از رسانه‌ها خواهش می‌کنم و باید توجه کنند که اکنون درشرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و عده‌ای هنوز باور نکرده‌اند که این جنگ وجود داردو در کنار آن جنگ رسانه‌ای هم داریم و از آمار و ارقام رسانه‌های ما استفاده می‌کنندو امثال بنده نیز احساس وظیفه کرده و با رسانه‌ها صحبت می‌کنیم و رسانه‌ها نیز آنرا منتشر می‌کنند، بنابراین باید تامل کنند تا مسایل اقتصادی با متر سیاسی اندازه‌گیرینشود.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که آحاد مردم و رسانه‌ها و مسوولان سیاسیو. توجه کنند که اقتصاد شاخص‌های خاص خود را دارد و مسایل اقتصادی را باید باتامل بیشتری دنبال کرد.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست و چه کاربردی در دیفای دارد؟

استخر نقدینگی

زمانی که درباره بلاک‌چین و کاربردهای آن صحبت می‌کنیم، حتما باید موضوع استخر نقدینگی را نیز به خوبی مورد بررسی قرار دهیم. وجود این استخرها سبب می‌شود که امنیت سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و هم‌چنین میزان سود سرمایه‌گذاران نیز بسیار مناسب خواهد بود. با توجه به مواردی که خدمت شما بیان شد، در این مطلب از دلفین وست به‌صورت جامع به بررسی استخر نقدینگی می‌پردازیم؛ پس تا انتها با ما همراه باشید.

استخر نقدینگی چگونه کار می کند؟

استخر نقدینگی Liquidity Pool از مهم‌‌ترین ساختارها در بلاک‌ چین است که شما می‌توانید به‌صورت ویژه از آن استفاده کنید. نحوه کار در یک استخر شامل موارد مختلفی می‌شود که حتما باید بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام دهید. زمانی‌که شما توکن‌های خود را در داخل استخر قرار می‌دهید، از آن‌ها برای انجام معاملات مختلف استفاده می‌شود. به همین جهت هر چقدر که با توکن‌های شما معامله صورت بگیرد، کارمزد آن نیز به‌صورت مجزا برای شما در نظر گرفته می‌شود. به همین جهت است که عضویت در استخر نقدینگی کوینکس می‌تواند سود خوبی برای شما داشته باشد.

استخر نقدینگی کوینکس

به‌طور قطع هرچقدر که سرمایه بیشتری در یک استخر داشته باشید، قادر خواهید بود که سود بیشتری نیز از این طریق به دست بیاورید. نکته دیگری که باید به آن دقت کنید، این است که در داخل استخر نقدینگی تبدیل توکن‌ها به یک‌دیگر نیز به‌سادگی صورت می‌گیرد. به همین جهت امکان مبادله توکن‌های مختلف با یک‌دیگر برای شما نیز وجود دارد که می‌توانید از این امتیاز ویژه به نفع خود بهره ببرید. این موضوع را از یاد نبرید که درحال‌حاضر، استخرهای زیادی ایجاد شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به استخر نقدینگی پنکیک سواپ اشاره کرد.

در نهایت این شما هستید که باید از بین گزینه‌های مختلف بهترین انتخاب را برای خود داشته باشید.

مزایای استخرهای نقدینگی

با توجه به مواردی که تابه‌حال گفته شد، حتما به اهمیت بالای استخر نقدینگی پی برده‌اید. این سیستم نیز دارای مزایای خاص خودش است که باید آن را به‌صورت ویژه بررسی کنید. یکی از این ویژگی‌های مثبت استخر نقدینگی این است که در آن از قراردادهای هوشمند استفاده می‌شود. اسمارت کانترکت یا قرارداد هوشمند یک عملکرد خاص را تعریف کرده و بر روی بلاک‌چین اجرا می‌شود. تمامی مفاد این قرارداد به شکل اتوماتیک اجرا می‌شود که به همین علت هیچ‌گونه خطایی در محاسبات صورت نمی‌گیرد.

استخر نقدینگی در واقع یک بازارساز نیز به حساب می‌آید که خرید و فروش توکن‌های مختلف در آن به سرعت انجام می‌شود. یکی دیگر از مزایای استخرها این است که در آن، حجم نقدینگی بسیار بالاست و هنگام خرید یا فروش با کمبودی مواجه نخواهید شد. هم‌چنین زمانی‌که از یک استخر نقدینگی استفاده می‌کنید، مواردی همچون احراز هویت نیز برای شما وجود نخواهد داشت. با توجه به این که موانع صرافی‌ها در این استخرها وجود ندارد، بسیاری از افراد استفاده از استخرها را نسبت به صرافی‌ها ترجیح می‌دهند.

Liquidity Pool کوینکس

قیمت در استخر نقدینگی چطور مشخص می‌شود؟

با توجه به شرایط خاصی که در استخرهای نقدینگی وجود دارد، شما حتما باید راهی پیدا کنید که تعیین قیمت برایتان به بهترین نحو ممکن صورت بگیرد. از همین‌رو بهتر است که با فرایند قیمت‌گذاری در این استخرها آشنایی پیدا کنید. آن چیزی که قیمت یک توکن را در استخر نقدینگی ترون و سایر ارزهای دیجیتال مشخص می‌کند، عاملی به عرضه و تقاضا است. به‌طور کلی وقتی که میزان خرید یک توکن در داخل استخر افزایش می‌یابد، قیمت آن نیز شروع به بالارفتن می‌کند.

حال اگر میزان فروش یک توکن بیشتر از حجم خرید آن باشد، قیمت به مرور با کاهش مواجه خواهد شد. با وجود این مکانیزم، قیمت توکن‌های موجود در هر استخر نقدینگی مشخص خواهد شد. در نهایت این امکان را خواهید داشت که با بررسی قیمت‌ ارزها در استخر، نسبت به خرید یا فروش آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهید. ذکر این نکته ضروری است که این استخرهای نقدینگی دارای سرمایه‌های متفاوتی هستند که بر اساس اقبال کاربران مشخص خواهد شد. به‌طور مثال Liquidity Pool کوینکس یکی از گزینه‌هایی است که بسیار مورد استقبال ایرانیان قرار گرفته است. از همین رو شما هم می‌توانید پس از انجام بررسی‌های مختلف بهترین انتخاب را برای خود انجام دهید.

عوامل موثر در میزان سود استخر نقدینگی

همان‌طور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم، حضور در یک استخر نقدینگی می‌‌تواند برای شما سود خوبی به همراه داشته باشد. بااین‌حال، عوامل متعددی بر روی میزان سود شما اثر دارند که باید آن‌ها را نیز در نظر بگیرید. یکی از مهم‌ترین عواملی که میزان سود استخر نقدینگی دیفای را مشخص می‌کند، قیمت ارزی است که به استخر اضافه می‌کنید. به‌طور قطع اگر بعد از واریز توکن‌ها به استخر افزایش قیمت صورت بگیرد، بدون‌شک شما سود خوبی از این طریق به دست خواهید آورد. مورد دیگری که می‌تواند در سود شما بسیار تاثیرگذار باشد، اندازه استخر است.

برخی از موارد همچون استخر نقدینگی پنکیک سواپ دارای حجم بزرگی هستند که این مورد می‌تواند باعث افزایش سود شما شود. وقتی اندازه یک استخر بزرگ است، مسلما تعداد تراکنش‌هایی که در آن صورت می‌گیرد، نیز بیشتر خواهد بود. در این حالت، تعداد زیاد معاملات سبب می‌شود که کارمزد زیادی ایجاد شود که در نهایت به سود تبدیل می‌شود. به‌طور کلی حجم معاملات در استخر نقدینگی ترون و سایر استخرها به‌صورت مستقیم بر روی سود شما تاثیر دارد. پس حتما این موارد را در نظر بگیرید.

استخر نقدینگی ترون

استخر نقدینگی چه ریسک‌هایی دارد؟

درست است که تابه‌حال از ویژگی‌های مثبت استخر نقدینگی صحبت کردیم، ولی بااین‌حال برخی از ریسک‌ها نیز در این بخش وجود دارد که حتما باید به آن‌ها نیز دقت کافی را داشته باشید. یکی از این ریسک‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به یکباره نوسان شدیدی داشته باشد. در واقع ساختار استخرها به‌گونه‌ای ساخته شده است که در آن باید تغییرات قیمتی به صورت منطقی صورت بگیرد.

به همین علت اگر در یک توکن جهش قیمتی رخ بدهد، احتمال عدم تبعیت قیمت استخر و آسیب به آن وجود دارد. یکی از نکات مهمی که باید به آن دقت کنید، این است که استخر نقدینگی در دیفای با استفاده از قراردادهای هوشمند کار می‌کند. به همین جهت اگر در برنامه‌نویسی قرارداد هوشمند مشکلی وجود داشته باشد، احتمال بروز خطاهای بزرگ در استخر نیز وجود خواهد داشت. به همین علت قبل از عضویت در استخرهای نقدینگی حتما باید این مورد را هم در نظر بگیرید. از آن‌جایی که میلیون‌ها دلار ارز در استخر نقدینگی دیفای وجود دارد، بسیاری از هکرها علاقه دارند که چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ به این منابع دسترسی پیدا کنند. به همین جهت امروزه شاهد آن هستیم که گروه‌های هکری مختلف به سراغ استخرها می‌روند.

نحوه شکل‌گیری و ایجاد استخر نقدینگی

درست از زمانی‌که ارزهای دیجیتال شروع به گسترش کردند، بسیاری از مردم وارد این بازار شدند. برای این که معاملات ارزهای مختلف به راحت‌ترین شکل ممکن صورت بگیرد، صرافی‌ها شروع به‌کار کردند. به‌طور کلی تراکنش‌هایی که به‌صورت فردبه‌فرد صورت می‌گیرد، معمولا با کارمزد بیشتری همراه است. این موضوع به‌خصوص در هزینه گس بیت‌کوین کاملا مشهود است. همچنین بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز نیز نقدینگی لازم برای انجام معاملات را نداشتند که این مورد چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کرد.

همه این عوامل در کنار هم سبب شد تا اسخر نقدینگی شکل بگیرد. بنکور، اولین پروژه‌ای بود که به عنوان استخر نقدینگی ایجاد شد که عملکرد بسیار خوبی داشت. همین تجربه موفق سبب شد تا موارد دیگری همچون Liquidity Pool کوینکس نیز وارد عمل شوند. درحال‌حاضر، استخر نقدینگی پنکیک سواپ نیز از نظر حجم معاملات و اندازه بسیار بزرگ است که افراد زیادی از این استخر بهره می‌برند. هر چقدر که زمان رو به جلو حرکت می‌‌کند، شاهد آن هستیم که تکنولوژی‌های بهتری بر روی قراردادهای هوشمند اعمال شوند که شما هم می‌توانید از این شرایط ویژه به نفع خود استفاده کنید.

استخرهای نقدینگی

امکان معاملات آسان و کم‌ریسک با استخرهای نقدینگی

با توجه به توضیحاتی که تابه‌حال داده شد، مطمئنا متوجه شده‌اید که استخرهای نقدینگی چه نقشی در معاملات رمز ارزها دارند. از همین رو شما باید تمام تلاش خود را به‌کار ببندید تا یک استخر مناسب را انتخاب کرده و خرید و فروش خود را به ثبت برسانید. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند سرمایه شما را به خطر بیندازد این است که وارد بازارهای کم حجم شوید. معمولا در این ارزها بخش زیادی از سرمایه بازار در دست افراد محدودی است که به‌راحتی می‌توانند با خرید یا فروش قیمت را دستکاری کنند.

از آن‌جایی که در استخر نقدینگی کوینکس، معاملات زیادی صورت می‌گیرد، این ریسک نیز برای شما به کمترین حد خود خواهد رسید. مورد ویژه‌ای که باید به آن دقت کنید، این است که در گذشته‌ای نه چندان دور صرافی‌های غیرمتمرکز با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بودند. همین مورد سبب شده بود که بسیاری از افراد از این بستر ویژه برای خود استفاده نکنند. خوشبختانه ایجاد استخر نقدینگی سبب شد تا مشکل نقدینگی صرافی‌های غیرمتمرکز نیز به‌صورت کلی حل شود. اگر حس می‌کنید که در این زمینه آگاهی کافی را ندارید، حتما نحوه عضویت در این استخرها را بیاموزید تا از مزایای ویژه آن نیز بهره‌مند شوید.

سرعت بالای تراکنش‌ها در استخر نقدینگی

بسیاری از افراد نمی‌دانند که علت اصلی سرعت بالای تراکنش‌ها در Liquidity Pool کوینکس چیست. زمانی‌که شما در یک صرافی متمرکز می‌خواهید ارزی را بخرید، حتما باید یک فروشنده حضور داشته باشد تا این انتقال صورت بگیرد. برخی از اوقات پیش می‌آید که به دلیل کاهش عرضه خرید با مساله و یا با تاخیر مواجه می‌شود. با توجه به شرایط خاصی که در این بخش وجود دارد، کم‌کم استخرهای نقدینگی به وجود آمدند و این مشکل را حل کردند.

استخر نقدینگی پنکیک سواپ

زمانی که داخل استخر برای خرید یک ارز درخواست می‌دهید، نیازی به وجود فروشنده نیست و همه چیز توسط قرارداد هوشمند انجام می‌شود. به همین جهت اگر ارز مورد نظر شما داخل استخر باشد،‌ بلافاصله برای شما منتقل می‌‌شود. سرعت بالای انتقال در استخر نقدینگی پنکیک سواپ و سایر موارد به دلیل وجود قراردادهای هوشمند و نقدینگی بالاست که هرکدام آن‌ها در نوع خود حائز اهمیت هستند. اگر برای شما هم عامل سرعت در معاملات مهم است، به‌طور قطع استخر نقدینگی بهترین انتخاب پیش روی شما خواهد بود.

اهمیت استخر نقدینگی در دیفای

امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای به حالتی گفته می‌شود که هیچ ارگان و سازمانی بر آن نظارت ندارند. این درحالی است که در امور مالی متمرکز یا سیفای نهادهای نظارتی همچون بانک و دولت حضور دارند. امروزه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال در دسته پروژه‌های دیفای قرار می‌گیرند. از آن‌جایی که موجودی استخر نقدینگی نیز توسط هزاران کاربر صورت می‌گیرد، این استخر نیز به نوعی دیفای محسوب می‌شود که شما باید به آن دقت لازم را داشته باشید. به‌طور کلی ایجاد استخر نقدینگی ترون و سایر موارد، سبب رشد هر چه بیشتر پروژه‌های دیفای خواهد شد.

برخی از کارشناسان به دلیل عدم تامین نقدینگی، نگران سیفای‌شدن پروژه‌های بلاک‌چینی بودند. درست از زمانی‌که استخرهای نقدینگی ایجاد شدند، این دغدغه نیز به‌صورت کامل رفع شد که شما هم می‌توانید به‌صورت ویژه از این استخرها استفاده کنید. با توجه با ماهیت دیفای این استخرها، میزان سود شما نیز کاملا مخفی می‌ماند و هیچ نهادی به آن دسترسی نخواهد داشت. در چنین شرایطی موارد دیگری همچون مالیات نیز عملا بی‌معنا خواهد شد. با توجه به نکات مهمی که بیان شد،‌ حتما سعی کنید که یک استخر نقدینگی دیفای خوب برای خود ایجاد کنید. ذکر این نکته ضروری است که هر استخر، شرایط خاص خود را از نظر میزان سوددهی دارد که حتما باید این مورد مهم را نیز در نظر بگیرید.

ارتباط بین استخر نقدینگی و صرافی‌های غیرمتمرکز

در بسیاری از موارد دیده شده است که افراد، صرافی غیرمتمرکز را با استخرهای نقدینگی اشتباه می‌گیرند. ذکر این نکته ضروری است که استخرها وظیفه تامین نقدینگی صرافی‌های غیرمتمرکز را برعهده دارند. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که استخر نقدینگی و صرافی، دو نهاد مجزا هستند. شما در صرافی غیرمتمرکز اقدام به خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال خواهید کرد. این در حالی است که در استخر نقدینگی با قفل‌کردن ارزهای خود می‌توانید از طریق کارمزد تراکنش‌ها به سود برسید.

با توجه به وجود استخر نقدینگی در دیفای با تعداد زیاد، امروزه سرعت و امنیت تراکنش‌ها چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ نیز بیشتر شده است. این نکته را به یاد داشته باشید که استخرهای نقدینگی بر روی بلاک‌چین‌های مختلفی قرار می‌گیرند. بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر این استخرها بر روی بلاک‌چین اتریوم قرار گرفته است. با توجه به شرایط خاصی که در این بخش وجود دارد،‌ شما می‌توانید به خوبی از این بسترها برای معاملات خود استفاده کنید. امروزه بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز به سراغ ایجاد استخرهای نقدینگی اختصاصی خود رفته‌اند.

یکی از این موارد استخر نقدینگی پنکیک سواپ است که توسط صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ ایجاد شده است. به همین جهت شاهد آن هستیم که سرعت معاملات در این استخر به طرز فزاینده‌ای در حال رشد است. با توجه به اهمیت ویژه استخر نقدینگی در دیفای، بدون‌شک در آینده نیز این بخش پیشرفت‌های بیشتری به خود می‌بیند.

استخر نقدینگی در دیفای

چنانچه به دنبال انتخاب یک استخر نقدینگی پرسود هستید، حتما گزینه‌های مختلفی که در این بخش وجود دارند را بررسی کنید. به‌طور قطع با یک انتخاب درست، می‌توانید از سود بسیار خوبی برخوردار شوید پس حتما از این گزینه برای خود بهره ببرید.

سخن پایانی

تامین نقدینگی مورد نیاز برای صرافی‌های غیرمتمرکز در گذشته‌ای نه چندان دور، یک چالش اساسی محسوب می‌شد. خوشبختانه با ایجاد استخر نقدینگی دیفای این مشکل نیز برای همیشه حل شد. همچنین در این استخرها می‌توانید به سرعت ارزهای مورد نظر خود را خریداری کنید. با توجه به این که مبادلات در این استخرها با قرارداد هوشمند صورت می‌گیرد، میزان خطا در آن به کمترین حد خود رسیده است. در این مطلب از دلفین وست به‌صورت کامل به بررسی استخرهای نقدینگی پرداختیم. به‌طور قطع شما هم با یک سرمایه‌گذاری درست در استخر نقدینگی سود خوبی به دست می‌آورید؛ پس آن را جدی بگیرید. اگر از آن دسته افرادی هستید که قصد فعالیت در بازار کریپتو را دارید باید دانش کافی در این زمینه به دست آورید دوره آموزش ارز دیجیتال ماشین زمان صفر تا صد نکاتی که برای ورود و معامله ارز ئیجیتال نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد.

سوالات متداول

  1. کسب سود با استخر نقدینگی چگونه است؟

شما این امکان را دارید که ارزهای خود را در استخر نقدینگی قرار دهید تا مبادلات با استفاده از آن انجام شود. در قبال این کار بخشی از کارمزد معاملات به شما تعلق می‌گیرد.

  1. بهترین استخر نقدینگی برای ایرانیان چیست؟

به‌طور کلی تعداد استخرهای نقدینگی زیادی وجود دارد که از بین آن‌ها می‌توان به استخرهای ترون، پنکیک سواپ و کوینکس اشاره کرد.

  1. استخرهای نقدینگی در کدام بلاک‌چین‌ها اجرا شده‌اند؟

درحال‌حاضر استخرهای مختلفی بر روی شبکه‌های اتریوم، ترون و اسمارت بایننس چین اجرا شده‌اند.

برای یادگیری “مقدمات آموزش سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چرا نقدینگی اهمیت دارد؟

زمانی که ذهنیت سهامدار نسبت به کلیت بازار و وعده‌های داده شده منفی باشد، هر قدر که خبر خوب به بازار سرمایه تزریق شود، هیچ تأثیری نخواهد داشت.

سهامداران به گزارش شرکت‌ها اعتماد ندارند

در خصوص گزارش هایی که مرکز پژوهش مجلس داشته یک پیش بینی وجود داشت که نشان می‌دهد کسری بودجه سال بعد سنگین‌تر از امسال و در حدود ۸۰۰ همت خواهد بود؛ به همین دلیل احتمال دوباره انتشار و فروش اوراق در بازار سرمایه وجود دارد.

پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع "ثمسکن"

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

"نقدینگی" پرچم رشد بورس را پایین کشید

برای برگشت نقدینگی به بازار ابتدا باید اعتماد مردم برگردد که در این صورت بورس به طور چشم گیری رشد خواهد کرد. در واقع زمانی که سهمی رشد نمی‌کند، سهامداران آنرا می‌فروشند و باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا می‌شوند.

خیز "خاور" برای پاک کردن زیان انباشته

پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ با تولید ۱۵۰۰۰ دستگاه، زیان انباشته شرکت به صفر رسیده و در مجمع ۱۴۰۱ سود تقسیم کنیم!

پایان تاریکی بورس در گرو یک خبر

معاون عملیات اجرایی کارگزاری امین آوید گفت: بیش از آنکه نتیجه مثبت یا منفی مذاکرات مهم باشد، رفع بلاتکلیفی ها اهمیت دارد و حتما بازار سرمایه واکنش مثبتی به تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات نشان خواهد داد.

آسیب‌پذیری "بورس" بر نقاط حساس شاخص

بازار نتوانست در نقاط حساس یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی دوام بیاورد و رو به پایین شکست. در این حال رکود بازار سرمایه عمیق‌تر شد و شیب خروج نقدینگی به خصوص در حقیقی‌ها افزایش پیدا کرد.

"اعتماد" سخت به بورس وقتی همه به فکر خروج‌اند

در حال حاضر بازار سرمایه محرک رشد آنچنانی نداشته و تا مشخص شدن نتیجه بودجه و برجام همین روند ادامه خواهد یافت. می‌توان گفت روند فعلی بورس زیاد در حالت نرمالی قرار ندارد.

نرخ بهره بین بانکی و احتیاط سرمایه‌گذاران بورس

در صورتی که نرخ بهره بین بانکی به کمتر از ۲۰ درصد برسد نقدینگی وارد بورس شده و هر قدر روند آن به سمت پایین نزول کند، مولفه مثبتی برای بازار سرمایه خواهد بود.

خروج ۶۳ میلیارد تومان نقدینگی از مختلط‌ها

روند ورود و خروج نقدینگی در صندوق‌های مختلط طی هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه مجددا به رنگ سرخ درآمد با خروج ۶۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مجموع ارزش این ۲۱ صندوق به ۲ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان بالغ شد.

عملکرد هفتگی صندو‌ق‌های سرمایه‌گذاری در سهام قرمز بود

ارزش کل صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام در هفته منتهی به ۱۷ دی۱۴۰۰، برابر با ۵۳ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان شد چراکه متاسفانه باردیگر روند ورود نقدینگی به این صندوق‌ها منفی شد و شاهد خروج یک هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان از صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام هستیم.

کارگزاری «بانک آینده» دوباره به قعر رفت! / مدیریت «کارگزاری آبان» به صدر ماهانه آمد

مختلط‌ها مجددا در این هفته از ورود نقدینگی استقبال کردند و این حجم برای هفته منتهی به ۱۷ دی‌ماه برابر با ۲ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان بوده که به ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت افزوده شد تا ارزش کل صندوق‌های با درآمد ثابت به ۳۸۰ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان برسد.

امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی

تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای تولید با حضور وزرای اقتصاد، صمت، رییس کل بانک مرکزی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران عامل بانک‌های ملت، ملی، صادرات، تجارت، پارسیان، صنعت و معدن و مسکن به امضا رسید.

این هم از اظهارنظر چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ حسابرس بر افزایش سرمایه "خاذین"

شرکت سایپا آذین از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

"نرخ خوراک" و یک تلنگر به پتروپالایشی‌ها

اگر نرخ خوراک‌ها در بودجه پیشنهادی به حالت اولیه برگردد، شرایط بورس می‌تواند در هفته آینده سبز شود. در غیر اینصورت با قطعی شدن نرخ خوراک‌ها برای سال بعد، احتمالا بازار، روند افزایش عرضه را تجربه خواهد کرد.

بازار سبز شرکت های دولتی/ گروه های بانکی و خودرویی، همچنان مورد پسند کارشناسان بازار

با توجه به EPS‌های کارشناسی شده سال آینده، می‌توان گفت بازار سرمایه برای خریداران ارزنده شده است. همچنین شرکت‌های تولیدی از لحاظ سودآوری در شرایط خوبی قرار گرفته اند.

۱۲۹همت اوراق، خبر خوشی برای "بورس" نیست

رشد نکردن بازار به دلیل معاملات اوراقی است که در سیزدهم دی ماه به فروش رفتند و پیامی که به سرمایه گذاران داد این بود که بازار سرمایه همچنان جایی برای رشد ندارد، به همین دلیل خرید در بازار متوقف شده است.

۲۴۰ شرکت زیر قیمت سهام سال ۹۸

چون تکلیف برجام مشخص نشده، سرمایه گذاران و حتی خود بازار سرمایه در سردرگمی به سر می‌برند. با توجه به وضعیت فعلی، می‌توان گفت برای تمامی سرمایه گذاران این سوال " چرا بازار سرمایه رشد نمی‌کند " بوجود آمده است.

گپی که سهم‌های کوچک را به اغما برد

نایب رییس هیات مدیره شرکت سبدگردان فراز گفت: رفتارهای بازیگرانه دولت‌ها و بازارسازها بیش از قبل روی کلیت بازار سرمایه اثر گذار بوده و به این بازار جهت داده است.

"حقوقی‌ها" دست از فروشندگی برنمی‌دارند

بازار باید حداقل چند هفته رشد پیاپی داشته باشد تا توجه مردم به بورس جلب شود که در این راستا شرکت‌های حقوقی باید با افزایش قیمت ها، سهام نخرند. در این موضع یا خود تمایل به خرید اوراق دارند یا مجبور هستند که کاملا مشهود است وقتی بازار کمی مثبت می‌شود بیشتر حقوقی‌ها فروشنده هستند.

رمزگشایی از سخنان وزیر اقتصاد / 4 برنامه طیب نیا برای نقدینگی و گرانی، مالیات، سود بانکی و یارانه‌ها / شاید قیمت سوخت بالا برود

وزیر امور اقتصاد و دارایی که به مناسبت هفته دولت برای ارائه برنامه خود به گفتگوی ویژه خبری شبکه دو رفته بود در مورد چهار موضوع مهم اقتصادی که برای معیشت مردم اهمیت دارد سخن گفت.

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) موضوع اول «مهار رشد نامتناسب نقدینگی» بود. به گفته علیرضا طیب نیا «یک برداشت غلط وجود دارد که حل چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ مشکل تولید با افزایش نقدینگی میسر است و این تفکر در برخی تصمیمات مانند پروژه مسکن مهر اعمال شد.» او سپس یک آمار تعجب آور می‌گوید: «حدود نیمی از پایه پولی و تورم کشور، ناشی از پروژه‌های مسکن مهر است.»

چنین سخنی خواهد توانست تاثیر مستقیم در سیاست‌های دولت در حوزه اعطای تسهیلات یا وام داشته باشد و در عین حال نام بردن از مسکن مهر شاید تاثیری در ساخت پروژه‌های بعدی این طرح ملی داشته باشد.

سود بانکی بالا خواهد رفت؟

دومین موضوع این بود که به گفته وزیر اقتصاد «پس‌انداز مردم در کشور به سمت مولد هدایت نشده و صرف سفته‌بازی در بازار می‌شود.» راهکار طیب نیا برای این مشکل این است که «باید کاری کنیم که پس‌اندازها صرف سرمایه‌گذاری شود و برای این کار باید اصلاحات گسترده‌ای در نظام بانکی صورت گیرد.»

معنای چنین سخنی هم این است که احتمالا در آینده نزدیک سود بانکی اصلاح خواهد شد تا مردم به جای رفتن به سمت بازار مسکن و طلا و ارز پول خود را در اختیار بانک‌ها چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ قرار دهند.

مالیات کم خواهد شد؟

سومین موضوع معیشتی مردم مالیات است. دولت دهم تلاش کرد تا کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند اما ظاهرا وزیر جدید اقتصاد نظری متفاوت دارد. او با بیان اینکه «در حوزه مالیات، هدف اصلی ارتقاء تولید است.» گفته «ممکن است لازم باشد برای این کار نرخ مالیات را در برخی بخش‌های تولیدی کاهش داده یا ساده‌سازی کنیم، زیرا ما عمده فشار را بر صنعت وارد کرده‌ایم، در حالی که باید پایه مصرف را توسعه دهیم و عدالت را در پرداخت مالیات برقرار کنیم.»

نگران نیاشید! یارانه برقرار است

طیب نیا هم چنین وی با تاکید بر اینکه «نباید ثبات مردم را مخدوش کرد و دولت از هر چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ اقدامی که آرامش را به هم بزند خودداری می‌کند.» گفته: «قطعاً به دنبال شوک‌درمانی نخواهیم بود و پرداخت‌های نقدی مطابق قانون ادامه خواهد داشت، اما شیوه‌های غلط را اصلاح می‌کنیم.»

منظور او از شیوه غلط استقراض دولت از بانک مرکزی بوده بدین ترتیب او به سمت افزایش درآمد دولت از طریق افزایش قیمت سوخت رفته اما گفته «راهکار قانونی در بودجه 92 تصمیم‌گیری نسبت به قیمت حامل های انرژی است که تاکنون برای آن تصمیم‌گیری نشده است.»

او هم چنین در مورد یارانه و هدفمندی چنین ادامه داده که «در مرحله دوم هدفمندی، پرداخت نقدی به طبقات ضعیف جامعه متمرکز خواهد شد و صرف تأمین اجتماعی آنها می‌شود.»

طیب نیا اضافه کرده: در حال حاضر، 10 هزار میلیارد تومان کسری منابع در هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و از بودجه 210 هزار میلیاردی امسال، تنها حدود 135 هزار میلیارد تومان محقق می‌شود.

بدین ترتیب اگر کمی بخواهیم ساده حرف بزنیم برنامه وزیر اقتصاد در آینده این است که دیگر پولی به بازار تزریق نشود، سود بانکی بالا برود، مالیات کمتر شود و ضمن اینکه یارانه قطع نشود تغییراتی در منایع و نحوه پرداخت آن بوجود آید.

* سخنان وزیر اقتصاد از خبرگزاری فارس برداشته شده است. عکس وزیر اقتصاد از خبرگزاری ایرناست.

چگونه صورتهای مالی را تحلیل کنیم؟

چگونه صورتهای مالی را تحلیل کنیم؟

هر کدام از این ویژگی ها جایگاه و اهمیت خود را دارند. مثلا قدرت " نقدینگی " یک شرکت برای بانکی که می خواهد وامی به آن شرکت پرداخت کند مهم است زیرا قدرت وام گیرنده برای انجام تعهداتش در موعد سررسید را نشان می دهد. از طرفی برای اعتبار دهنده بلند مدت مثل دارندگان اوراق قرضه؛ " سوددهی " و قدرت " پرداخت دیون " در یک شرکت مهم است زیرا نشان دهنده توانایی شرکت برای بقای بلند مدت است. همچنین سهامداران شرکت به سودآوری و قدرت پرداخت دیون شرکت توجه دارند و می خواهند احتمال پرداخت سود سهام و نیز رشد بالقوه سهام خود را ارزیابی کنند.

- چرا به تحلیل مقایسه ای صورتهای مالی نیاز داریم؟

هر یک از اقلام گزارش شده در صورت های مالی اهمیت زیادی دارند. وقتی شرکتی مثلا مبلغ 800 میلیون ریال به عنوان وجه نقد در ترازنامه خود گزارش می کند متوجه می شویم در مانده حساب های شرکت در تاریخ ترازنامه، معادل این مبلغ وجه نقد وجود داشته است، ولی متوجه نمی شویم این مانده در طول سال افزایش داشته و مقدار آن برای نیازهای شرکت کافی بوده است یا خیر؟!
برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی، مقایسه مقادیر وجه نقد با دیگر داده های صورت های مالی ضروری است. این مقایسه مبانی مختلفی دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

- مبنای مقایسه صورتهای مالی:

1- مبنای مقایسه درون شرکتی:
در این مبنا، یک قلم مالی و یا روابط مالی در درون شرکت برای سال جاری با سال یا سالهای قبلی مقایسه می شود. مثلا شرکتی که در بالا مطرح شد می تواند مانده وجه نقد خود را در پایان سال جاری با این مانده در پایان سال قبل مقایسه کند تا به افزایش یا کاهش آن پی ببرد. همچنین این شرکت می تواند درصد وجه نقد به کل دارایی های جاری با این درصد در چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ سال های قبل مقایسه نماید. مقایسه های درون شرکتی در مشاهده و کشف تغییرات در روابط مالی و نیز روندهای با اهمیت مفید هستند.
2- مبنای مقایسه میانگین صنعت:
در این مبنا یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با میانگین صنعت مقایسه می شود. مثلا سود خالص یک شرکت را با میانگین سود خالص چرا نقدینگی اهمیت دارد؟ همه شرکتهای آن صنعت مقایسه می کنند. این مقایسه اطلاعات خوبی در رابطه با عملکرد نسبی شرکت در مقایسه با صنعت به ما می دهد.
3- مبنای مقایسه بین شرکتی:
در این مبنا، یک قلم یا روابط مالی در یک شرکت با همین قلم یا روابط مالی در یک یا چند شرکت دیگر مقایسه می شود. این مقایسه بر اساس اطلاعات مالی و حسابداری منتشر شده توسط این شرکتها انجام می شود. مقایسه بین شرکتی در تعیین موقیعت شرکت از لحاظ رقابتی بسیار مفید است.

- ابزارهای تحلیل صورت های مالی:

ابزارهای مختلفی برای ارزیابی داده های صورتهای مالی به کار گرفته می شوند؛ نوع معمول این ابزارها به شرح زیر است:

تحلیل افقی / تحلیل روند: یکسری از داده های صورتهای مالی در طول یک دوره زمانی ارزیابی می شوند که هدف آن تعیین افزایش یا کاهش داده، طی دوره مالی است.
تحلیل افقی اساسا در مقایسه های درون شرکتی مورد استفاده قرار می گیرد. دو ویژگی در صورت های مالی، انجام این مقایسه را تسهیل می کند.
1) صورت های مالی اساسی به صورت مقایسه ای و حداقل برای دو سال، ارائه می شود.
2) خلاصه ای از داده های مالی، برای یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله در یادداشت های پیوست صورت های مالی، ارائه می شود.

تحلیل عمودی / تحلیل هم مقیاس: داده های هر یک از اقلام صورت های مالی به صورت درصد نسبت به یک مقدار مبنا، مورد ارزیابی قرار می گیرد. مثلا در ترازنامه می گوییم دارایی های جاری ۲۵درصد کل داریی ها هستند. تحلیل عمودی در مقایسه های درون شرکتی و نیز بین شرکتی استفاده می شود.

تحلیل نسبت ها: ارتباط بین اقلام منتخب داده های صورت های مالی بیان می شود. یک " نسبت " رابطه ریاضی بین یک مقدار را با دیگری بیان می کند که این ارتباط به صورت نرخ و یا یک نسبت ساده بیان می شود.
تحلیل نسبت ها نیز در انواع این مقایسه ها کاربرد دارد. همچنین در تحلیل صورتهای مالی اساسی، نسبت ها را می توان در ارزیابی نقدینگی، سودآوری و قدرت پرداخت دیون بکار برد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.