تعریف سواد مالی چیست؟


شبکه فعالین مالی چیست؟

یکی از تکه های پازل علم اقتصاد و به ویژه مکمل فضای واقعی آن شامل بخشهاي صنعت ، بازرگانی ، كشاورزي و خدمات که امروزه با آن بسیار سر و کار داریم، بخش مالی اقتصاد است. بخش مالي شامل بازار پول( يعني بانكها، موسسات اعتباري) و بازار سرمايه( بورس اوراق بهادار، شركتهاي سرمايه گذاري، شركتهاي بيمه، صندوق هاي بازنشستگي) درکنار بخش واقعی اقتصاد به عنوان دو بال پرواز یک اقتصاد ، از نظر پارامترهای بسیاری رابطه تنگاتنگی با هم دارند.
امروزه باتوجه به گسترش بازارهای مالی در اقسا نقاط جهان و در یک پازل کوچک تر یعنی اقتصاد ایران، تعریف یک حوزه بدون درنظرگرفتن بال دیگربعضا بی معنا می‌باشد. در اهمیت موضوع بیان شده این مورد کفایت می‌کند که هیچ کشوری بدون توجه متوازن و همزمان به دوبخش واقعی و مالی اقتصاد، امکان رشد و توسعه اقتصادی مستمردر سالیان متمادی برایش متصور نخواهد بود چرا که در دنیای امروز عملاً هیچ کشور توسعه یافته ای وجود ندارد که بخش مالی توسعه نیافته داشته باشد. بعبارتی، لازمه و تکمله توسعه اقتصادی کامل و مستمر، توسعه بخش مالی است.

باتوجه به تخصصی شدن علوم در عصر حاضر، یک فرد، یا یک گروه محدود نمی تواند تمام تصمیمات اقتصادی را بررسی کرده و در مورد جوانب آن اظهارنظر نماید، بلکه نیاز است شبکه ای گسترده از افراد متخصص با گرایش های مختلف که ارتباط مستمر و تنگاتنگی با یکدیگر دارند تشکیل شود تا نظرات مختلف بیان شده و جوانب گوناگون یک مسئله بررسی گردد و پیرامون آن موضوع نتیجه صواب حاصل شود.بدیهی است در این شبکه توجه به تعاملات بین رشته ای نیز از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

بر این اساس گروه پیشگامان دنیای مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام در نظر دارد در راستای تقویت پایه های اقتصادی کشور با تمرکز بر حوزه مالی شبکه ای گسترده و جامع از فعالین حوزه مالی را در سطح بندی های تفکیک شده جمع آوری نماید و با استفاده از ظرفیت های علمی و عملیاتی افراد در این سطوح، بتواند در راستای رسالت های تبیین شده گام بردارد.

این شبکه در چه محورهایی فعالیت می کند؟!

فعالیت های شبکه فعالان مالی گروه پیشگامان دنیای مالی را میتوان در چهار محور طبقه بندی نمود:

 • آموزش: پیشبرداهداف آموزشی متناسب با نوع و سطح مخاطب در نظام مسائل دانش مالی و حوزه های مرتبط
 • پژوهش: پشبرد طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه مالی بر اساس مکانیسم عملکرد شبکه فعالان مالی و تحصیل خروجی های کاربردی
 • مشاوره: ارائه خدمات مشاوره ای علمی و کاربردی در حوزه مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر توانمندی های علمی و عملیاتی اعضای شبکه فعالان مالی به طیف گسترده ای از مخاطبین حقیقی و حقوقی مرتبط با گروه پیشگامان دنیای مالی
 • رصد و تحلیل: رصد اخبار،تصمیمات و سیاست های اتخاذشده در حوزه مالی و اقتصادی و ارزیابی و تحلیل مسائل در راستای ارائه خروجی های کابردی جهت استفاده نهادها و افراد تصمیم گیر و سیاست گذار و تلاش در راستای اطلاع رسانی مسائل مرتبط با جامعه در فضای عمومی و رسانه ای

اعضای شبکه فعالان مالی در چند بخش دسته بندی می شوند؟!

در یک تقسیم بندی اجمالی میتوان اعضای شبکه فعالان مالی گروه پیشگامان دنیای مالی را در سه بخش طبقه بندی کرد:

الف) دانشجویان،پژوهشگران،علاقمندان و فعالان حوزه مالی

ب)اساتید و متخصصین حوزه مالی

ج)نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی

مکانیسم عملکرد شبکه فعالان مالی چگونه است؟!(گام اول)

گام اول در راستای فعالیت این شبکه،تهیه پایگاه داده ای جامع از افراد این حوزه بر حسب تفکیک بندی انجام شده در بخش قبل خواهد بود،این مراحل به تفکیک اعضا عبارتند از:

الف)دانشجویان،پژوهشگران،علاقمندان و فعالان حوزه مالی:

 • شناسایی افراد بر حسب توانایی های علمی و عملی در حوزه مالی
 • سطح بندی افراد بر اساس توانمندی ها
 • تهیه پایگاه داده از مشخصات افراد شامل:
  • رزومه علمی و اجرایی
  • توانمدی ها علمی و عملی
  • علائق و حوزه های مطالعاتی
  • دغدغه ها و اولویت های پژوهشی

  ب) اساتید و متخصصین حوزه مالی:

  • شناسایی متخصصین به تفکیک حوزه های مطالعاتی و پژوهشی
  • تفکیک بندی متخصصین حوزه مالی بر اساس نظام مسائل مالی
  • تهیه پایگاه داده از مشخصات افراد شامل:
   • رزومه علمی و اجرایی
   • توانمندی های علمی و عملی
   • علائق و حوزه های مطالعاتی
   • دغدغه ها و اولویت های پژوهشی

   ج) نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی:

   • احصای نهاد ها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی
   • تفکیک بندی نهاد ها بر حسب فعالیت های مالی ناظر بر نظام مسائل حوزه مالی
   • تهیه پایگاه داده از اطلاعات نهاد ها شامل:
    • خدمات مالی مورد ارائه
    • خدمات مالی مورد نیاز
    • امکانات قابل ارائه جهت فعالیت های حوزه مالی
    • خدمات آموزشی و پژوهشی مورد نیاز(پروژه های مورد نیاز در حوزه مالی)
    • کادر اجرایی مورد نیاز(کاری،کارآموزی،کارورزی)

    مکانیسم عملکرد شبکه فعالان مالی چگونه است؟!(گام دوم)

    گام دوم پس از تهیه پایگاه داده اعضای شبکه فعالان مالی،تبیین و تشریح چگونگی عملکرد و تعامل این سه بخش در راستای دستیابی به اهداف مورد انتظار می باشد.همانطور که در تقسیم بندی های فوق الذکر واضح است،هر سه بخش بصورت متقابل با یکدیگر در تعامل و ارتباط هستند و دستیابی به خروجی کاربردی در حوزه مالی در طی پروسه ای مقدور خواهد بود که با همکاری و مشارکت این سه بخش انجام گرفته باشد.

    برای روشن شدن موضوع ، این مکانیسم را بر اساس محورهای فعالیت بیان شده در ابتدای بحث بیان میکنیم:

    (به اختصار دانشجویان پژوهشگران و علاقمندان حوزه مالی بخش (الف)،متخصصین و اساتید بخش (ب)،نهادها و ارگان های مالی بخش (ج) شبکه فعالان مالی در نظر گرفته می شود)

    حوزه آموزش:

    • شناسایی خدمات آموزشی مورد نیاز نهادمالی و استفاده از ظرفیت های بخش (الف) یا (ب)متناسب با سطح و نوع آموزش مورد نیازدر راستای پوشش نیاز نهاد مالی مدنظر
    • شناسایی توانمندی های علمی و عملی بخش (الف) و به به اشتراک گذاری این توانمندی ها با سایر اعضای این بخش در راستای تقویت بنیه علمی و عملی افراد عضو شبکه در قالب جلسات ارائه،مباحثه و…
    • شناسایی نیازمندی های آموزشی و تحصیلی بخش (الف) و استفاده از ظرفیت های اساتید و متخصصین شناسایی شده در بخش(ب) در راستای پوشش نیاز بیان شده
    • استفاده از امکانات شناسایی شده نهادهای مالی در راستای ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی به بخش های دیگر شبکه فعالین مالی

    حوزه پژوهش:

    • برقراری ارتباط بین حوزه های پژوهشی مورد علاقه بخش (الف) و حوزه های مطالعاتی و پژوهشی بخش (ب) در راستای پیشبرد طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و دستیابی به خروجی کاربردی مورد استفاده در بخش های مختلف نظام مالی
    • شناسایی اولویت های پژوهشی نهاد و ارگان های مرتبط با شبکه و پیشبرد این طرح ها با اعضای بخش (الف) و نظارت بخش (ب) بر نحوه انجام کار
    • حمایت از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی افراد با استفاده از ظرفیت اساتید،متخصصین و نهاد های مرتبط

    حوزه رصد و تحلیل:

    بررسی سیاست ها و تصمیمات اقتصادی و مالی بر حسب فرصت ها و چالش های موجود و تهیه خروجی و تحلیل قابل ارائه به:

    • نهادهای سیاست گذار و تصمیم گیر
    • رسانه های عمومی در راستای تنویر افکار عمومی و شفاقیت سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده

    بدیهی است فعالیت این حوزه بصورت فعالیت مشترک هر سه بخش انجام خواهد شد. اساتید و متخصصین(بخش ب) غالباً نقش ناظر و بررسی کننده محتوا را خواهند داشت.

    حوزه مشاوره:

    • استفاده از ظرفیت های افراد شبکه بر حسب توانمندی ها جهت ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف مالی و سرمایه گذاری به طیف گسترده ای از مخاطبین حقیقی و حقوقی مرتبط با گروه پیشگامان دنیای مالی(بدیهی است در این حوزه بر حسب مخاطب مشاوره،فرد مناسب مشاوره از بین بخش های شبکه انتخاب خواهد شد)
    • همچنین نیازمندی های مشاوره ای بخش (ج) بعنوان مثال در حوزه عرضه،تأمین مالی،پذیرش،ارزیابی پروژه و… با استفاده از ظرفیت های بخش (الف) و (ب) پوشش داده خواهد شد.

    آنچه در مکانیسم عملکرد این شبکه واضحاً به چشم میخورد و از اهمیت بالایی برخوردار است تعامل مستمر بخش های تعریف شده با یکدیگر می باشد که ضرورت شکل دهی فعالیت ها در قالب ارتباط شبکه ای را دوچندان میکند.

    هوش مالی چیست و در زندگی چه اهمیتی دارد؟

    هوش مالی

    همه ما در مورد انواع مختلف هوش مثل هوش مصنوعی (Artificial intelligence)، هوش تجاری (Business intelligence) یا هوش دیجیتال (Digital intelligence) شنیده‌ایم و با آنها آشنا هستیم، ولی به ندرت اصطلاح هوش مالی به گوشمان خورده است.

    بله، هوش مالی یا سواد مالی به اندازه هر هوش دیگری مهم بوده یا به نظر من مهم‌تر از آنهاست زیرا ۸۰ درصد مشکل افراد مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به پول است!

    دلیل اصلی من برای نوشتن این مطلب این است که به نظرم افراد زیادی با پول درگیر هستند. احتمالا شنیده‌اید که دوست یا همکارتان گفته باشد: “آخر ماه است و هیچ پولی ندارم”. تنها دلیل درگیر بودن افراد با پول این است که سواد مالی ندارند!

    در این پست خیلی عمیق یا فنی در مورد پول صحبت نمی‌کنیم، اما قوانینی را معرفی می‌کنیم که برای داشتن سواد مالی به آنها نیاز دارید و کمک می‌کنند شرایط مالی‌تان را بهبود ببخشید. پس مطلب زیر را با تمرکز کامل مطالعه کنید!

    ۱. تفاوت بین دارایی و بدهی

    بیشتر افراد تفاوت مهم بین دارایی (asset) و بدهی (Liability) را نمی‌دانند و در نتیجه بدهی‌های خود را دارایی در نظر می‌گیرند! اجازه دهید هر کدام را با کلمات ساده تعریف کنم.

    دارایی: هر چیزی که پول وارد جیب‌تان کند دارایی است. برای مثال، مهارت‌هایی که دارید هر ماه به شکل شغل برایتان کسب درآمد می‌کنند.

    بدهی: هر چیزی که پول را از جیب‌تان خارج کند بدهی است. برای مثال، تلفن همراه که هر ماه به شکل قبض ایجاد هزینه می‌کند.

    اغلب اوقات تفاوت بین دارایی و بدهی را نمی‌دانیم و در نتیجه بدهی‌های زیادی خریداری می‌کنیم و آنها را دارایی در نظر می‌گیریم. اغلب اوقات ماشین یا دوچرخه را دارایی در نظر می‌گیریم، ولی در واقعیت بدهی هستند زیرا به شکل تعمیرات و نگهداری، سوخت، سود وام و غیره هزینه ایجاد می‌کنند و همچنین ارزش آنها در طول زمان کاهش پیدا می‌کند.

    حال که تفاوت بین دارایی و بدهی را یاد گرفتید، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌هایی که دارید را لیست کنید و از شر بدهی‌های ناخواسته‌ای که دارید و بعنوان دارایی به آنها نگاه می‌کردید خلاص شوید!

    ۲. هوش مالی و کاهش بدهی

    بله، سریع‌ترین راه برای رسیدن به استقلال مالی کاهش دادن بدهی است. همه وام‌ها، بدهی‌های اعتباری و هر قرض دیگری که دارید را در اسرع وقت پرداخت کنید. هر چقدر بدهی را زودتر پرداخت کنید بهتر است، زیرا پول بیشتری برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهید داشت.

    به این نظر شخصی در مورد کارت‌های اعتباری تعریف سواد مالی چیست؟ گوش کنید: به نظر من باید از آنها اجتناب کنید! بله، اجتناب کنید، زیرا یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی همیشه زیر بار بدهی بودن هستند. شرایط ارائه شده توسط کارت اعتباری و خرده‌فروشان آنلاین بسیار وسوسه‌انگیز است و باعث می‌شود چیزهایی را بخریم که اگر کارت اعتباری نداشتیم این کار را نمی‌کردیم.

    کسانی که خیلی از کارت اعتباری استفاده می‌کنند اغلب چیزهایی مثل آخرین گجت‌ها، لباس‌های مد روز و سایر چیزهایی که فکر می‌کنند قرار است بعدا هزینه آنها را پرداخت کنند خریداری می‌کنند، که باعث می‌شود تا چند ماه بدهی داشته باشند.

    این نوع استفاده از کارت اعتباری اغلب به عادت تبدیل می‌شود و باعث می‌شود فرد همیشه بدهی داشته باشد. وقتی از کارت اعتباری استفاده می‌کنید در حقیقت از پولی که ندارید استفاده می‌کنید و بعد باید بهره یا سود زیادی بابت آن پرداخت کنید. به جای پرداخت بهره سعی کنید بهره بگیرید! بهتر نیست؟

    تقویت هوش مالی

    ۳. خرج‌هایتان را پیگیری کنید

    افرادی که هوش مالی دارند، هر خرجی که می‌کنند دلیلی برایش دارند! چرا که بهترین و ساده‌ترین راه برای کاهش دادن هزینه‌های ناخواسته پیگیری عادت‌های خرج کردن است. بله، حتی کوچک‌ترین مقادیری که در روز خرج می‌کنید را باید بنویسید. ساده‌ترین راه، نوشتن هزینه‌های روزانه در یک دفترچه یا حتی استفاده از برنامه‌های مدیریت هزینه مختلف در اپ استور است.

    با پیگیری هزینه‌ها متوجه نحوه خرج کردن پول در طول ماه یا حتی یکی دو هفته می‌شوید و می‌توانید هزینه‌های غیرضروری که به شکل خریدهای اضافی، غذای رستوران یا عادت‌های گران (مثل سیگار و الکل) را کاهش دهید.

    ۴. پس‌انداز کردن را شروع کنید

    اصطلاح “پدر ثروتمند، پدر فقیر” به این معناست که مهم نیست چقدر درآمد دارید، بلکه میزانی که نگه می‌دارید مهم است! بله، هر چقدر کمتر خرج کنید زودتر به اهداف مالی‌تان می‌رسید. و این هم یکی دیگر از ارکان هوش مالی است!

    سوال بعدی که همه دارند این است که چگونه و چقدر باید پس‌انداز کرد. هر چقدر بیشتر پس‌انداز کنید بهتر است. به شخصه ۴۰ درصد از درآمدم را پس‌انداز می‌کنم و ۶۰ درصد باقی‌مانده را صرف هزینه‌های ماهانه می‌کنم. توصیه می‌کنم حداقل ۲۰ درصد از درآمدتان را پس‌انداز کنید.

    تنها راه زندگی کردن با مبلغ باقی‌مانده، بودجه‌بندی است. و بودجه‌بندی هم باید سخت‌گیرانه باشد. آشپزی کنید و هزینه‌های ناخواسته را کاهش دهید تا در عرض چند ماه به «اول پس‌انداز کردن و بعد خرج کردن» عادت کنید.

    ۵. سرمایه‌گذاری کنید

    پول سرمایه‌گذاری شده بهتر از پول پس‌انداز شده است، چون وقتی پول‌تان را سرمایه‌گذاری می‌کنید برایتان کار می‌کند و وقتی پول کار کند بیشتر می‌شود! این یک رابطه مهم در هوش مالی است که باید ابعادش را بدانید.

    اولین سوال این است که چه زمانی باید سرمایه‌گذاری کنیم؟ سرمایه‌گذاری را بعد از پرداخت همه بدهی‌ها شروع کنید. به همین سادگی!

    سوال تعریف سواد مالی چیست؟ بعدی این است که کجا سرمایه‌گذاری کنیم؟ چند گزینه وجود دارد که بسته به میزان ریسکی که تحمل آن را دارید می‌توانید انتخاب کنید، برای مثال سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، اوراق قرضه و غیره. تنها قانون مهم و کلیدی که باید از آن پیروی کنید این است که پول‌تان را فقط روی چیزی سرمایه‌گذاری کنید که آن را درک می-کنید و روی توصیه‌های دیگران و حرف‌هایی که شنیده‌اید تکیه نکنید.

    افراد زیادی را می‌شناسم که روی کریپتوکارنسی‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالی که حتی معنی آن را نمی‌دانند! در مورد چیزی که می‌خواهید روی آن سرمایه‌گذاری کنید بیشتر مطالعه کنید، سعی کنید ریسک‌ها، بازده، ماهیت کسب‌وکار و تمامی جنبه‌های دیگر مرتبط با آن را درک کنید.

    اینها تنها چند مورد اساسی مرتبط با سواد مالی هستند. از همین امروز اولین کاری که باید بکنید پیگیری کردن یا یادداشت کردن هزینه‌ها است، زیرا وقتی هزینه‌ها را پیگیری کنید متوجه می‌شوید که کجا ناخواسته خرج کرده‌اید. به این کار عادت کنید تا در عرض چند ماه از شر تمامی هزینه‌های ناخواسته رها شوید که به صورت خودکار باعث بهبود شرایط مالی‌تان می‌شود.

    پس، از قوانین بالا پیروی کنید و شاهد تغییر باشید. امیدوارم درک آنها راحت باشد و به بهبود شرایط مالی‌تان کمک کند. چه قوانین دیگری می‌توانید به این لیست اضافه کنید؟ اگر فکر می‌کنید این مقاله مفید است، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و تجربه‌هایتان را هم برایمان بنویسید.

    سواد مالی؛ تنها پاسخ درست به بحران های اقتصادی کشور

    به گزارش خبرنگار پول نیوز ، اگر شما از آن دسته افرادی هستید که معتقدند هر کس پول دارد، ثروتمند است، سخت در اشتباهید! اگر سرگذشت بسیاری از افراد مولتی میلیارد را بخوانید، متوجه می‌شوید که سطح زندگی گذشته آن‌ها پایین و یا در حد متوسط بوده و دلیل موفقیت و ثروتمند شدنشان ارث پدری نیست بلکه فکر و استعداد خوبی در پول درآوردن داشتند که منظور همان هوش مالی است. در حقیقت ثروتمندان با ایجاد و تقویت راه‌های رسیدن به پول کسب درآمد می‌کنند نه با کار کردن.

    مهمترین نکته در این تعریف این است که سواد مالی به میزان پول و یا اینکه آدم تعریف سواد مالی چیست؟ ها چقدر پول دارند نمی پردازد بلکه موضوع سواد مالی مدیریت پول است و در واقع مجموعه ای از دانش، مهارت و نگرش درباره مدیریت پول است که در نتیجه این دانش ها، مهارت ها و نگرش ها فرد به یک امنیت و آزادی مالی می‌رسد. این یک تعریف کلان است اما تعریف کلی و کوتاه آن، مدیریت پول برای رسیدن به امنیت و آزادی مالی است.


    سواد مالی یک موضوع استاندارد و آکادمیک است که ۶ حوزه اصلی دارد مانند خرج و پس انداز، اعتبار و بدهی، کاریابی‌ و درآمد، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم های مالی و مجموعه این ۶ سرفصل ۱۲۷ مفهوم جزئی دارد که این 127 مفهوم باید منتقل شود تا یک فرد با سواد مالی شود و کاری نیست که بدون چهارچوب باشد و هر کسی نمی تواند سواد مالی را آموزش دهد و برخلاف تفکر و مردم که فکر می‌کنند این یک کار آفرینی هست اما این کار چارچوب مشخص و یکسری استانداردهای مشخص دارد.


    در مورد اهمیت یادگیری سواد مالی در تمام سنین چه نظری دارید؟
    معمولاً در بحران هایی که در دنیا اتفاق می افتد مردم صدمه می بینند. نه دولت‌ها هزینه آن بحران هارا پرداخت می کنند و نه بخش خصوصی حاضرند به ازای افزایش قیمت از سود خود کم کنند، معمولاً در بحران‌ها مردم آسیب می‌بینند. سواد مالی یک پاسخی به مسائل و مشکلات اقتصادی است اما این پاسخ کلان نیست و در سطح فرد صورت می گیرد. سواد مالی این را القا میدهد که تصمیم‌گیرندگان خرد درحوزه اقتصاد باید رفتارشان را تغییر دهند و در واقع روی حوزه کنترل انسانها تمرکز می کند. هر شخص به عنوان یک فرد تنها شاید نتواند یک سیستم اقتصادی را تغییر دهد اما می تواند تصمیمات را به گونه ای تغییر دهد که به حال خود مفیدتر باشد و به امنیت و آزادی مالی برساند. به طور مثال اروپایی ها در بحران صندوق بازنشستگی و یا در زمانی که بدهی خانوار رو به افزایش رفت آنها روی سواد مالی تمرکز کردند و پاسخشان به این مسائل این بود که افراد خرد جامعه باید آموزش ببینند. این یکی از دلایلی بود که اروپایی‌ها وارد حوزه آموزش سواد مالی شدند. ما در ایران خیلی جدی باید به این موضوع فکر کنیم چون دلایل بیشتری در این باره داریم ما در حال حاضر به اذعان مسئولین در جنگ اقتصادی هستیم و جنگ هزینه‌براست و این مردم هستند که هزینه جنگ اقتصادی را می دهند.


    ضرورت دیگر آموزش سواد مالی این است که کارآمد های سیاست های اقتصادی، وابسته به آگاهی مردم است و مردم زمانی در یک سیاست اقتصادی مشارکت می‌کنند که از آن سیاست آگاه باشند و اگر آگاه نباشند در مقابل آن سیاست مقاومت می‌کنند مثلا در موضوعی مثل بنزین که همه کارشناسان اذعان داشتند که افزایش بنزین باید صورت بگیرد اما اینکه چه زمانی مردم در این مورد مشارکت می کنند؟ زمانی که مردم آگاه باشند و چرایی این سیاست را بدانند پس در مورد مشارکت مردم در سیاست اقتصادی نیازمند آگاهی های مالی و سواد مالی هستیم.


    در مورد آکادمی هوش مالی و نحوه فعالیت این آکادمی توضیحاتی بفرمایید؟
    در حوزه تربیت اقتصادی و سواد مالی اشخاصی در کشور فعال بودند که یک سری کارهایی را به اصطلاح تک مضراب می زدند اما کار آکادمیک و علمی در این حوزه انجام نشده بود. آکادمی هوش مالی یک موسسه پژوهشی است که به صورت آکادمیک و علمی به این موضوع نگاه می کند و سوار بر موج موفقیت و کارآفرینی نشده است. و معتقد است این سواد مالی یک علم میان رشته ای و یک مهارت عمومی است که باید به انسانها انتقال پیدا کند و آدم ها این مهارت را باید در خودشان ارتقا دهند. هر موضوع آموزشی سه رکن اساسی دارد اول اینکه محتوای آموزشی مناسب برای آن وجود داشته باشد و مبتنی بر محتوا، یک طرح آموزشی شکل بگیرد و در نهایت یک مربی توانمند، مبتنی بر آن محتوا، این طرح آموزشی را اجرا کند. آکادمی از بدو تاسیس و فعالیت شروع به رصد محتواهای آموزشی و بیش از ۱۰۰۰ جلد کتاب را بر اساس شاخص هایی همچون بهترین در جمع خوانندگان یا جوایز جهانی، آن ها را طبقه بندی کردیم و به یک محتوای غنی آموزشی رسیدیم که نتیجه آن، نزدیک به ۱۵۰ جلد کتاب آموزشی است. این فرایند انتخاب بود اما در فرایند بازتولید حساسیت‌هایی داشتیم چون به هرحال در ایران چارچوب‌های شریعت مسائلی را به ما دیکته می‌کند. سیاست‌های فرهنگی ما و محدودیت‌های برای ما ایجاد می‌کند. جاهایی که از چارچوب شریعت خارج بوده اصلاح کردیم و تغییر دادیم.


    آموزش سواد مالی را به چه افرادی توصیه می کنید و چه سنی را برای شروع این آموزش مناسب می دانید؟
    تجربه جهانی 17 نوع مخاطب را برای سواد مالی شناسایی کرده که از دانش آموز در مقطع پیش دبستانی شروع شده تا بازنشسته، افراد بیکار و کم درآمد، افراد دارای بدهی، زنان شاغل و زنان سرپرست خانوار و غیره. اما روی دو مخاطب تاکید بیشتری شده اول کودکان و دوم زنان، کودکان چون نسل آینده هستند و ما داریم با آموزش سواد مالی، مسائل آینده را حل می کنیم و زنان هم به خاطر اینکه پرورش دهنده این کودکان هستند و مربی نسل آینده هستند و تدبیر منزل دست آنهاست.


    موقعی که ما از پیش دبستانی شروع میکنیم آموزه های سواد به صورت غیرمستقیم آموزش داده می شوند مثلا کتاب داستان، بازی،هنرهای نمایشی و فیلم و هرچه سن مخاطب بالا می رود تکنیک ها مستقیم آموزش داده می شود. مثلاً مخاطب دانشجویی تکنیک ها در حوزه مدیریت خرج، مدیریت شغل، مدیریت سرمایه گذاری و سایر حوزه ها به صورت مشخص و مستقیم ارائه میشود.

    در مواجهه با مسائل اقتصادی و با توجه به بحرانی که در کشور حاکم است فکر می کنید سواد مالی چه میزان می تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟
    به نظر من تنها پاسخ درست به بحران های اقتصادی کشور همین هوش مالی و سواد مالی است. ما همواره مسائل مالی داریم اما بعد از مدت ها هنوز داریم با آنها دست و پنجه نرم می کنیم چون راه‌حل‌ها تکرار می شوند و همه در این شرایط معتقدند که باید سیستم و ساختار تغییر کند و همه اینها نتیجه بخش نبود و می توان گفت مهمترین پاسخ درست به مشکلات اقتصادی و ارتقای سواد مالی مردم است که شاید الان مسئله را حل نکند اما در دراز مدت نتیجه بخش است.

    رسانه‌هایی مانند پول نیوز چه کمکی می‌تواند به گسترش فضای حوزه سواد مالی بکند؟
    آموزه های سواد مالی یک جمله است مثلا در حوزه خرج و پس انداز اگر در نظر بگیریم گزینه ای تحت عنوان پس انداز وجود دارد اگر بخواهیم به مخاطب این مفهموم را به صورت مستقیم بیان کنیم که مردم پس انداز کنید، این جمله در اصطلاح تخصصی بلیغ نیست و این آموزه به مردم نمی رسد و یقینا رسانه ها میتوانند این آموزه های سواد مالی را به مخاطب برسانند.


    رسانه‌ها دست کسانی که دانش مالی دارند را گرفته و در دست مردم قرار می‌دهد. رسانه کار کرد درستی دارد و می تواند یاری گر باشد و ترجمه ای از این آموزه ها را به مردم برساند که تا مردم قلبا آن را درک کنند.

    مهم‌ترین رکن سوادمالی چیست؟

    هدف از ارتقای سوادمالی در جامعه فقط کسب ثروت و یا بهتر بگوییم ثروت اندوزی نیست. شاید جالب باشد که بدانید یکی از مهمترین ارکان سوادمالی «بخشش» (give) است.

    • رضا سیف پور / مدرس سوادمالی و فنون مذاکره

    تا کنون یادداشت‌های زیادی را با هم از طریق همین سایت در خصوص موضوع «سوادمالی» مرور کرده‌ایم. ما در مورد ارکان مختلف سواد مالی از جمله «پس انداز»، «سرمایه گذاری»، «مدیریت هزینه و درآمد» و حتی «تأمین آتیه» با هم صحبت کردیم اما در واقع اینها از نظر من اصلی‌ترین رکن سواد مالی نیست. همانطور که پیش از این گفتیم برخلاف تلاش عمدی برخی افراد غیر علمی که به دنبال سوء استفاده از مشکلات مردم و تشکیل کارگاه‌هایی رنگارنگ با محوریت «ثروت» هستند، موضوع اصلی آموزش سواد مالی «ثروت اندوزی» نیست. بی شک هوش مالی و سوادمالی ما باید در بهبود زندگی خودمان و خانواده ما تاثیری مستقیم داشته باشد اما این همه آن چیزی نیست که باید باشد.

    هدف از ارتقای سوادمالی در جامعه فقط کسب ثروت و یا بهتر بگوییم ثروت اندوزی نیست. شاید جالب باشد که بدانید یکی از مهمترین ارکان سوادمالی «بخشش» (give) است. حتماً شما هم از بزرگترها شنیده‌اید که می‌گویند؛ «از هردست که بدهی از همان دست می‌گیری» و یا گاهی در نکوهش افرادی می گویند فلانی «دست بگیر دارد» و برعکس فلان فرد «دستش به خیر است». آنچه که ما در ضرب المثل ها و فرهنگ عامه می‌شنویم در واقع مهمترین رکن سوادمالی است که باید سعی کنیم تا در برنامه ریزی آموزشی این سواد مهم، آن را در سنین پایین به فرزندان آموزش دهیم. بخشیدن یک مهارت بسیار مهم است که بهتر است فرزندانمان در سنین پایین آن را یاد بگیرند. آن‌ها باید یاد بگیرند که چگونه بی هیچ چشم داشتی با دیگران مهربان باشند. شاید جالب باشد که بدانید همین مهارت ساده اما مهم اعتماد به نفس آنها را نیز در بزرگسالی بالا برده و احساس مفید بودن در جامعه را به آنها القا می‌کند. آن‌ها از طریق بخشش پول خود، بی آنکه خود بدانند احساس رضایت درونی کسب می‌کنند.

    با این وجود از یک واقعیت نمی‌توان گذشت و آن اینکه بخشیدن پول به دیگران برای بسیاری از کودکان و حتی بزرگسالان امری دشوار است. لذا لازم است ابتدا خود والدین به این باور برسند که کمک به دیگران، امری مهم و لازم است. آنگاه باید تلاش کنند تا با صحبت‌های منطقی و دل گرم کننده، به تدریج فرزندانشان را هم با ماهیت بخشش آشنا سازند. این میسر نیست مگر آنکه خود والدین باورشان را در مورد انسان دوستی و اهمیت کمک به دیگران افزایش دهند. به یاد داشته باشیم در جامعه‌ای که مردم آن از کودکی یاد می‌گیرند تا به یکدیگر کمک کنند، راه‌های پیشرفت بازتر، هموارتر و سریع‌تر گشوده می‌شود و کل جامعه به شکلی همگن به سمت «رفاه مالی» و «رفاه ذهنی» گام برمیدارد. با این نگرش «موسسه‌های خیریه» معتبر و خوش نام بسیاری هستند که می‌توانند به ما کمک کنند. توصیه می‌کنم پس از شناسایی اینگونه موسسه‌ها، با فرزندان خود مشورت کرده و تصمیم گیری برای انتخاب نهایی را به ایشان واگذار کنید. در شیوه آموزش سواد مالی مطابق متد GISS معمولاً توصیه می‌شود که ده درصد درآمد ماهانه خود را به امور خیریه و انسان دوستانه اختصاص دهید. شاید این کار در آغاز دشوار باشد اما در مورد این متد و شیوه هزینه در امور مختلف از جمله امور خیریه در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.

    هوش مالی چیست؟ راهکارهایی برای افزایش هوش مالی؟

    هوش مالی چیست؟

    هوش مالی یا financial IQ میزان توانایی فرد برای مدیریت مشکلات مالی خود است و هر چه فرد هوش مالی بالاتری داشته باشد می تواند درآمد بیشتر داشته باشد. به عبارتی دیگر دانش مدیریت گردش نقدینگی را سرمایه گذاری، و مدیریت هزینه را نیز سواد مالی می گویند. اینکه شما بتوانید در در شرایط مختلف تصمیمات درستی در مورد مسائل مالی بگیرید به معنای این است که شما از هوش مالی بالایی برخوردار هستید. برای داشتن زندگی آرام و بدون دغدغه مالی نیاز داریم تا هوش مالی خود را افزایش بدهیم و باید بدانیم چه رفتاری را با پول باید انجام بدهیم. افرادی که دارای هوش مالی بالا هستند غالبا می دانند در چه زمانی سرمایه گذاری کنند و کدامیک از زمینه های سرمایه گذاری دارای ریسک بالاتری است. آنها دائما در حال یادگیری هستند و هیچگاه مانع راکد شدن جریان پول نمی شوند.

    تعریف سواد مالی از دیدگاه رابرت کیوساکی نویسنده کتاب پدر پولدار و پدر بی پول: مجموعه تشخیص، تصمیم و اقداماتی که یک فرد در جهت مدیریت مالی زندگی خود و کسب و کارش بکار می گیرد و هوش مالی را به پنج تعریف سواد مالی چیست؟ مورد تقسیم کرده است:

    • کسب درآمد بیشتر
    • حفظ پول
    • بودجه‌بندی پول
    • اهرم‌سازی برای پول
    • بهبود اطلاعات مالی
    سخنانی از رابرت کیوساکی:
    • فرصت‌ها را شناسایی کنید.
    • قوانین و تاریخ مالیاتی را یاد بگیرید.
    • به فکر کسب و کار خودتان باشید و کسب و کار خودتان را راه بیاندازید.
    • امور مالی را یاد بگیرید، برای یادگیری کار کنید و فرق بین بدهی و دارایی را بدانید.
    • برای پول کار نکنید، فرد پولدار برای پول کار نمیکند این پول است که باید برای شما کار کند.
    • مقایسه کنید، چرا که بهترین ابزار برای انتخاب بهترین تصمیمات، رو آوردن به مقایسه است.
    راههای افزایش هوش مالی:

    افزایش اطلاعات: مطالب عمومی و تخصصی مربوط به کسب و کار خود را روزانه مطالعه کنید و همواره در حال افزایش میزان اطلاعات علمی و دانش خود باشید. یکی از راه های افزایش علم دانش شرکت در کلاس بورس موسسه بورس فارسی یا تهیه پکیج های آموزش بورس است که با این کار می توانید با یک تیر دو نشان بزنید و به درآمد از بورس دست پیدا کنید که در نتیجه می توان گفت شما به یک استقلال مالی رسیده اید.

    تقلید از دیگران: همواره به دنبال افراد موفق باشید تا بتوانید از رفتار آنها تقلید کنید. باید بدانید که هر شخص موفقی هم دارای اخلاق خوب و بد است، پس به دنبال الگو برداری از اخلاق خوب افراد موفق باشید مانند اینکه چگونه به استقلال مالی رسیده اند؟ چگونه از بورس کسب درآمد کرده اند؟ چگونه به خوبی بازار را با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی کرده اند ؟ و غیره

    تقویت هوش مالی: ماهان تیموری بنیانگذار هوش مالی در ایران است برای تقویت هوش مالی ایرانی می توانید از روش یادگیری سه نفره است در این روش شما مطلبی را از شخصی تعریف سواد مالی چیست؟ یاد می گیرید و آن مطلب را به شخص دیگری یاد می‌دهید باعث می شود مطالب از ذهن مان بیرون نرود. روش دیگر استفاده از تجربه های موفق دیگران که در مطالب فوق به آن اشاره کردیم.

    هدف مالی: برای اینکه بتوانید در بورس موفق باشید، داشتن یک هدف مشخص جز الزامات این بازار سرمایه گذاری است چون از این طریق جزییات هدفتان در مسیر سرمایه گذاری واضح است و می توانید با انگیزه تر به جلو قدم بردارید. لازم نیست دنبال هدف های بزرگ باشید چون هدف‌های کوچک، قدرت بیشتری دارند و دست‌ یافتنی‌تر هستند.

    ارزیابی هدف مالی: همانطور که در مورد قبل به آن اشاره کردیم داشتن هدف در فرایند سرمایه‌گذاری، افکار شما را منسجم‌تر و برنامه‌ریزی‌تان را آسان‌تر می کند. ابتدا لیستی از اهداف‌تان تهیه کنید نکته مهم این است که در تعیین هدف‌های مالی خود جزییات را نیز بررسی کنید و حتی زمان و هزینه کوچکترین کار خود را مشخص کنید و بررسی کلیات هدف را به مرحله آخر موکول کنید.

    بدهی: پرداخت بدهی های کوچک و بزرگ را فراموش نکنید، اگر بدهی های کوچک دارید سریع اقدام به پرداخت آن کنید تا بیشتر نشود و به یک بدهی بزرگ تبدیل شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.